Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Hani; Almanya, batıyordu ya!
Benim, bir cep telefonum yok; yalnızca durağan hat telefonum var. O da, pek çalmaz. Çaldı- ğında ise; pek açmam. Eğer tanıdığım ve bildiğim birileri arıyorsa; telefona çıkarım.
Sürekleyin | Târih: 28.01.2022 | Tıklama: {views}
Hani; Almanya, batıyordu ya!
Benim, bir cep telefonum yok; yalnızca durağan hat telefonum var. O da, pek çalmaz. Çaldı- ğında ise; pek açmam. Eğer tanıdığım ve bildiğim birileri arıyorsa; telefona çıkarım.
Sürekleyin | Târih: 28.01.2022 | Tıklama: {views}
Mûcize!
Bugün, çok büyük bir mûcize ile karşılaştım!
Sürekleyin | Târih: 23.11.2016 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!