Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Hani; Almanya, batıyordu ya!
Benim, bir cep telefonum yok; yalnızca durağan hat telefonum var. O da, pek çalmaz. Çaldı- ğında ise; pek açmam. Eğer tanıdığım ve bildiğim birileri arıyorsa; telefona çıkarım.

25 ocak 20022 târihinde, yine tınlayıverdi. Gelen numaraya bakmaksızın, açtım tele- fonu; içgüdüsel olarak; arayan kişiyi bildim.

Sosyalyardım kurumundaki hanımefendi arıyordu.

Araya, bir bilgi ekleyeyim: Federal Almanya Kusurlar Yasası'nın (Ordnungswidrig- keitenrecht) 47. maddesi, uzun bir metindir.

Kısacası: "İvedi durumlarda; toplumsal sağlık durumlarında; yasarların, kesin ve belirgin olmadığı durumlarda; ve benzer durumlarda; ilgili kamu çalışanı; kendi kanısına, kendi uyatına (vicdân) ve ve kendi istencine (irâde) dayanarak; sıradışı kararlar verebilirler. Kimi kez de; yasalarda, kesinlik olsa bile; önceki gerekçelere dayanarak; bireysel kararlar verebilirler."

Ancak; yaklaşık on dakîkalık konşuma sürecinde; 47. maddeden, hiç sözetmedik: Ben, bu tür yasaları bildiğim için; bu sonuca vardım.

Unutmayın ki; her belediye, giderlerini kısıtlamak için; her tür yasal yöntemmden, yarar- lanmak ister.

Dedi ki: "Bay Sürül! Özel durumunuzu biliyorum; onun için aradım sizi. Gönderdiğim mektupları, yanıtlamadığınız için; sosyalyardımınızı sonlandırdım. Ama size, yeniden dilekçe belgelerini yollayacağım. Tüm belgeleri; en çabuk biçimde, binâmıza getirin."

İşte; en ilginç durum, burada gözüküyor.

Kendisine dedim ki: "Ben istesem bile; sayısız nedenleren ötürü; sizin yanınıza gele- meyeceğim. Örneğin; solunum sorunlarım, öyle bir boyuta ulaştı ki; sokağa bile çıkamı- yorum. Örneğin; yedi dakîkada varabileceğim bir uzaklığa, yarım saatte ulaşabiliyorum."

"Anlıyorum," dedi hanımefendi. "Tüm belgelerin çıktısını alın; ve iletke (eposta) yönte- miyle, bana gönderin."

Bilmeyenler soracaklar: "Buradaki ilginçlik, ne?"

Bir dilekçede, ıslak imzâ olmalı.

Hanımefendi, bana diyebilirdi ki; "Dilekçenizi doldurup; post yoluyla, bana gönderin."

Ama bunu yapmadı.

Dedi ki: "Dilekçeyi ve tüm diğer belgeleri; iletke yoluyla, bana gönderin."

İşte; buna, uyatsal kanı (vicdânî kanaât) denir!


Görüyorsunuz ki; isteselerdi; sosyalyardımımı, bütünüyle kesebilirlerdi!

Ama bunu yapmadılar.

Sağlıklı bir toplum oluşturma doğrultusunda, çeşitli yöntemler var. Çalışma gücü olma- yan birisini, yardımınızla desteklemezeniz; o tek kişi, bütün bir toplumu zehirleyebilir!


Ve Almanya'da yaşayan varoş çatlağı Türkler diyorlar ki: "Uşaklar! Alamanya kırılıy! Vollâ, uşaklar! Herkes, açluktan eliy, uşaklar!"

Ve ekliyorlar: "Alamanlar, Türkiye'yi kıskanıy, uşaklar!"

Unutmayayım: "Uşaklar! Bizım reyis, dünyâ lideridır!"


Değerli dostlarım! Size, şerefim üzerine yemin ediyorum; bizim reis var ya; dünyâ lideridir! Nasıl mı?

Dünyâ üzerineki tüm toplum yöneticileri arasında, bir numaralı varoş çatlağıdır!

Ayrıca; bir numaralı tımarhâneliktir! Almanya'da olsaydı; yıllarboyunca, bir tımarhânenin kapalı bölümüne tıkılırdı!

Ve bu son okuduklarınız, benim düşüncelerim değildir; Türkler dışındaki tüm toplumlar, böyle düşünüyorlar; ve böyle biliyorlar!
Târih: 28.01.2022 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Bonn'umBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Hani; Almanya, batıyordu ya!
- Mûcize!


Hani; Almanya, batıyordu ya!
Benim, bir cep telefonum yok; yalnızca durağan hat telefonum var. O da, pek çalmaz. Çaldı- ğında ise; pek açmam. Eğer tanıdığım ve bildiğim birileri arıyorsa; telefona çıkarım.

25 ocak 20022 târihinde, yine tınlayıverdi. Gelen numaraya bakmaksızın, açtım tele- fonu; içgüdüsel olarak; arayan kişiyi bildim.

Sosyalyardım kurumundaki hanımefendi arıyordu.

Araya, bir bilgi ekleyeyim: Federal Almanya Kusurlar Yasası'nın (Ordnungswidrig- keitenrecht) 47. maddesi, uzun bir metindir.

Kısacası: "İvedi durumlarda; toplumsal sağlık durumlarında; yasarların, kesin ve belirgin olmadığı durumlarda; ve benzer durumlarda; ilgili kamu çalışanı; kendi kanısına, kendi uyatına (vicdân) ve ve kendi istencine (irâde) dayanarak; sıradışı kararlar verebilirler. Kimi kez de; yasalarda, kesinlik olsa bile; önceki gerekçelere dayanarak; bireysel kararlar verebilirler."

Ancak; yaklaşık on dakîkalık konşuma sürecinde; 47. maddeden, hiç sözetmedik: Ben, bu tür yasaları bildiğim için; bu sonuca vardım.

Unutmayın ki; her belediye, giderlerini kısıtlamak için; her tür yasal yöntemmden, yarar- lanmak ister.

Dedi ki: "Bay Sürül! Özel durumunuzu biliyorum; onun için aradım sizi. Gönderdiğim mektupları, yanıtlamadığınız için; sosyalyardımınızı sonlandırdım. Ama size, yeniden dilekçe belgelerini yollayacağım. Tüm belgeleri; en çabuk biçimde, binâmıza getirin.

İşte; en ilginç durum, burada gözüküyor.

Kendisine dedim ki: "Ben istesem bile; sayısız nedenleren ötürü; sizin yanınıza gele- meyeceğim. Örneğin; solunum sorunlarım, öyle bir boyuta ulaştı ki; sokağa bile çıkamı- yorum. Örneğin; yedi dakîkada varabileceğim bir uzaklığa, yarım saatte ulaşabiliyorum."

"Anlıyorum," dedi hanımefendi. "Tüm belgelerin çıktısını alın; ve iletke (eposta) yönte- miyle, bana gönderin."

Bilmeyenler soracaklar: "Buradaki ilginçlik, ne?"

Bir dilekçede, ıslak imzâ olmalı.

Hanımefendi, bana diyebilirdi ki; "Dilekçenizi doldurup; post yoluyla, bana göndern."

Ama bunu yapmadı.

Dedi ki: "Dilekçeyi ve tüm diğer belgeleri; iletke yoluyla, bana gönderin."

İşte; buna, uyatsal kanı (vicdânî kanaât) denir!


Görüyorsunuz ki; isteselerdi; sosyalyardımımı, bütünüyle kesebilirlerdi!

Ama bunu yapmadılar.

Sağlıklı bir toplum oluşturma doğrultusunda, çeşitli yöntemler var. Çalışma gücü olma- yan birisini, yardımınızla desteklemezeniz; o tek kişi, bütün bir toplumu zehirleyebilir!


Ve Almanya'da yaşayan varoş çatlağı Türkler diyorlar ki: "Uşaklar! Alamanya kırılıy! Vollâ, uşaklar! Herkes, açluktan eliy, uşaklar!"

Ve ekliyorlar: "Alamanlar, Türkiye'yi kıskanıy, uşaklar!"

Unutmayayım: "Uşaklar! Bizım reyis, dünyâ lideridır!"


Değerli dostlarım! Size, şerefim üzerine yemin ediyorum; bizim reis var ya; dünyâ lideridir! Nasıl mı?

Dünyâ üzerineki tüm toplum yöneticileri arasında, bir numaralı varoş çatlağıdır!

Ayrıca; bir numaralı tımarhâneliktir! Almanya'da olsaydı; yıllarboyunca, bir tımarhânenin kapalı bölümüne tıkılırdı!

Ve bu son okuduklarınız, benim düşüncelerim değildir; Türkler dışındaki tüm toplumlar, böyle düşünüyorlar; ve böyle biliyorlar!
Târih: 28.01.2022 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Bonn'umBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Hani; Almanya, batıyordu ya!
- Mûcize!


Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!