Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!
Masonlar hakkında Türkiye'de belirli bir düşünce grubu oluşturuldu. Çoğumuzun bildiği... pardon, zannettiği gibi, Masonlar dünyayı eline geçirmek istiyorlar. Tüm insanlığı kendilerine köle etmek istiyorlar. Daha neler, neler, neler...!

Bu konuyu ele almadan önce işin özünü örneklerde keşfetmemiz mümkün. Burada yüzlerce, hatta milyonlarca örnek verebilirim. Ama bir örnek yeterli olacak: Charles de Gaulle.

Ama öncelikle bir açıklama yapmakta yarar var. Her para biriminin karşığı, o para biriminin piyasaya sürüldüğü devletin kasasında, değerli maddeler şeklinde mevcut olması lazım. Yani altın, inci ve benzeri maddeler o devletin kasasında olması lazım. Aksi taktirde o para birimi piyasaya sürülemez.

Bu örneği, Masonlar hakkında yorum yapan grubun diline “çevirisini“ yaparak yazıyorum.

Charles de Gaulle, zamanın ABD yönetimine bir mektup yazar. Tüm dünyada mevcut olan ABD Doları değerinin altın olarak mevduatını ister. Eğer ABD devletinin kasasında bu miktarda altın yoksa, başka bir şekilde mevduat gösterilmesini ister.

İşte büyük sorun buradaydı. Dünya piyasasında trilyarlarca Dolar vardı. Ama tüm dünyadaki altınlar bile, mevcut Dolar'ın değerinden az idi. Eğer ABD Charles de Gaulle'ün talebine yanıt verirse, yeryüzünde ABD diye bir devlet kalmayacaktı. Yani ABD ekonomisi bir günde batacaktı. ABD, bir 3. Dünya ülkesi olacaktı!

Bu durumu önlemek gerekiyordu. ABD yönetimi meseleyi CIA aracılığı ile halletti: Charles de Gaulle'e karşı bir kışkırtma politikası başlatıldı. Dünyanın en iyi ve en onurlu siyasetçilerinden birisi, kısa zaman içinde en ahlaksız, en âdi, en şerefsiz kişi olarak algılandı. Ve Charles de Gaulle yönetimden çekildı.

ABD kazandı! Ahlaksız taraf, onurlu taraf kaşısında bir zafer elde etti.

Evet, sevgili konuklarım, siz de bilirsiniz ki, Masonlar dünyayı ellerine geçirmek istiyor. Tüm insanları kendilerine köle etmek istiyorlar. O kadar fesat bir tavır kullanıyorlar ki, masum mümin Müslüman kardeşlerimizi de bu işte kendilerine alet ediyorlar.

Daha neler, neler!

Tabii ki, okuma-yazmayı sevmiyorsanız ve paranoyak-şizofrenik bir yapınız varsa, bu anlatılanlar tamamen doğru.

Ama akliselim bir insan iseniz, her konuya şüpheyle bakarsınız. Sorgulamayı seversiniz. Böylece araştırır ve gerçeği bulursunuz.

Masonlar, tüm dünya devletlerinin "dernek yasaları" gereğince, ilgili işlemleri halletilmiş kulüplerdir. Türkiye'deki Mason Locası, "T.C. Dernekler Yasası" gereğince varlığını sürdürüyor. Eğer yasaya aykırı bir tavır sergilerlerse, derhal yasal işlem başlar.

Halka yararlı her konuda dernekler açmak serbesttir. Genel ahlâka aykırı bir dernek kurmak Türkiye'de mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye sokmaya, halkın huzurunu bozmaya, ülkenin yasalarına itaatsizliği desteklemeye çalışan bir dernek asla yaşatılmaz.

Tabii ki her şey demokratik kurallar altında denetlenir.

Masonlar'ın varlığı beş ana prensip üzerine kuruldu: Hürriyet, kardeşlik, eşitlik, hoşgörü ve insanlık. Ama her şeyden önce, Mason Kulübü'ne üye olabilmeniz için, 3 İbrahimî dinden birinin mensubu olmanız gerekiyor. Mason Kulübü'ne üye olabilmeniz için Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olmanız şarttır! Buna göre tabii ki Tanrı inacı şarttır.

Yani, dostalarım, sizin de anladığınız gibi, benim gibi bir zındık hiç bir suretle Mason Kulübü'ne üye olamaz!

Mason Kulübü'nün ilksel amaçlarından birisi, tüm insanların mümkün olduğunca eşit haklara sahip olmalarını sağlamak. Yeyüzündeki tüm varlıkları tüm insanlara eşit şekilde dağıtmak.

Biraz komünistçe gibi oldu. Ama komünizmle hiç bir ilgisi yok.

Masonları karalamak isteyen kişilerin ve kuruluşların çok basit bir sistemi var. Bu sistemi ABD emperyalizminde yüzyıllardan beri görürüz. Sistem: "Ya bizdensin, ya da bizden değilsin!"

ABD'liler kendilerinden olmayan herkesi terörist ilan ediyor. Böylece ABD yalakaları da bu emperyalist zavallılığa el-ayak oluyor.

Masonları kötülemek isteyen zihniyet, paranoyak ve şizofrenik bir yapı üzerine kurulmuştur.

Peki bu kadar karalamadan sonra, Masonlar neden bu karalamayı yayan kişilere karşı yasal önlem almıyor?

Sizlerin de farkına vardığınız gibi, bu, pek safça bir soru idi.

1990 yılına kadar Türkiye'de Masonlar'ın varlığını bilenlerin sayısı hiç denecek kadar az idi. Bazı zavallı zihniyetler sayesinde tanındılar. O zavallı zihniyetler Masonlar'ın reklamını yaptı. Çünkü Mason Kulübü'ne layık kişiler araştırdılar. Gerçekleri gördüler.

Böylece, o zavallı ruhlar sayesinde Mason Kulübü'ndeki üyelerin sayısı sürekli katlandı.

İşin pöf yanı da burda. Eğer iyi bir dernek veya şirket yürütmek istiyorsanız; reklamınızın tamamen ücretsiz yapılamsını sağlamalısınız. Yâni kimi câhil insanları, sizin reklamınızı yapmaları için, gıdıklayacaksınız. Onlar da kendilerine iyilik yaptığını sanarak sizi yüceltirler.

Bu, nedenlerden yalnyzca biriydi. İkinci bir neden dahâ var: Masonlar, hasta insanları, sırf hasta oldukları için, itelemezler. Onlar, tüm insanlara, saygı gösterirler. Hastaların, korunması için, elinden geleni yaparlar.

Yani eğer Masonlar karalamalara karşı yasal önlem almaya kalkışırsa, sırf hasta oldukları için o insanları cezalandırmış olurlar. Bu da Masonluk'a yakışmaz.

Ben bu yazıyı yazdığım için kesinlikle Mason olmalıyım. Aksi taktirde beynimin bireysel özdesini kullanmam olanaksızdır. Ancak Masonlar aklını kullanabilir! Ben aklımı kullanıyorum. Öyleyse Mason'um!

Pardon! Madem zındıklar Mason olamaz; o halde hangi mantıkla beni Mason ilân edecekler?


Târih: 22.12.2009 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.
Bu bölümde, tüm yazılarım
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.