Avrupa'da, demokrasi var!
Sevgili mümin kardeşlerim! Biliyorsunuz ki, Türkiye'deki mümin evlatlarımız ve kardeşlerimizin okullarda başörtüsü takmaları yasaktır. Çünkü Türkiye'de demokrasi yoktur!

Avrupa'da durum değişik. Orada herkes kendi dinini hürce yaşayabiliyor.

Şöyle geriye doğru bir baktığımızda, bunun bir evrilimine şahit olacağız. Konuya Almanya'daki uygulamalarla bakalım.

Almanya'daki 1, 2 ve 3. nesil Müslüman öğrencilerde bu başörtüsü sorunu yoktu. Bu sorun 1990 yılından sonra yavaş yavaş rayına oturtuldu. 60, 70 ve 80'li yıllarda da Almanya'daki okullarda Müslüman öğrenciler vardı. Ama her nedense, o zamanlar hiç bir öğrenci başörtüsü takmıyordu. Bu, hiç bir açıdan sorun yaratmıyordu.

Tüm öğrenciler ve ebeveynler, doğallıkla bulundukları ülkelerin yasalarına saygı göstyeriyordu. Öğrencilerin başörtüsü takması, ne öğrencilerin, ne de ebeveynlerin aklının uçundan bile geçmiyordu.

Ne olduysa, 1990 yılından sonra oldu.

Kız öğrenciler okulda başörtüsü takmaya başladı. Önceleri bu durum tepkiyle karşılandı. Okul yönetimleri, yasalar doğrultusunda ebeveynleri uyardı. Bazı ebeveynler ve öğrenciler yasaya saygı gösterdi ve başörtüsünden vazgeçtiler.

Ama bu akım her nedense durmak bilmiyordu.

Almanya yasalarına göre, okul binaları içerisinde dinî kıyafetler ve dinî takılar kesinlikle yasaktır. Bu yasak tüm öğrencäler, öğretmenler, hizmetliler ve yöneticiler için aynı şekilde geçerlidir.

Yasaların korunmasından öğretmenler ve okul yöneticiler sorumludur. Yasalara itaatsizlik söz konusu olursa, yöneticilere karşı soruşturma açılır ve ceza kanunu gereğince işlem yapılır.

Yani Almanya yasaları gereğince, okullarda başörtüsü kayıtsız şartsız yasaktır. Bunun "ama"sı yok!

Oysa günümüzde Almanya'daki tüm okullarda başörtülü Müslüman öğrenci vardır. Buna karşı herhangi bir önlem almak mümkün gözükmüyor.

Sonuçta yalnyzca ve yalnyzca Müslümanlar'a, bu yasaları hiçe sayma olanağı sağlanıyor.

Müslümanlar bu konuyu şöyle özetliyor: "Almanya'da demokrasi var!"

Almanya'da kesinlikle demokrasi var. Ama demokrasilerde yasalar olur. Almanya'da bu konuda kesin yasalar var.

Peki, yasalar o kadar kesin olmasına rağmen neden yalnyzca Müslümanlar'a yasalara itaatsizlik izni veriliyor?

Bunun yanıtı çok basit. Yüce dinimiz İslam, Alah-u Teâlâ tarafından indirilen son dindir. Bizim dinimiz İslâm, tek hak dindir. Bunun içindir ki, yüce dinimiz İslâm sevgi, saygı ve barış dinidir.

Okul yöneticileri bunu öğrendiler. Onun için yüce dinimize saygı gösteriyorlar. Diğer dinlerin mensuplarına ayrıcalık tanınmaz. Çünkü yalnyzca İslâm hak dindir.

Örneğin bir Hristiyan öğrenci haç kolyesi takarsa, müdürlüğe çağrılır ve bu kolyeyi takmaması için uyarılır. Ama o, kolyeyi takmakta direnirse, disipline verilir. Ve o öğrenci okuldan uzaklaştırılır!

Eğer okul müdürlüğü bu konularda duyarsız davranırsa, mesleğini tehlikeye atar.

****

Benim Sıhizm mensubu bir bayan iş arkadaşım vardı. Sıhlar'da, ergenlik çağına girmiş erkekler "turban" denilen başörtüsü takarlar.

İş arkadaşımın bir oğlu vardı. Okulların Müslümanlar'a yaptıkları ayrıcalığı prodesto etmek için bir eylem yaptı. Okula turbanını takarak gitti. Öğretmeni onu uyardı. Çocuk, bu uyarıyı ciddiye almadı.

Öğretmen öğrenciyi müdüre yolladı. Öğrenci ile müdür arasında şöyle bir konuşma geçti:

Müdür: "Okulda dinî kılık ve takıların yasak olduğunu bilmiyor musun?"

Öğrenci: "Biliyorum, Bay Müdür."

Müdür: "Peki neden turban takıyorsun?"

Öğrenci: "Müslüman arkadaşlarım başörtüsü takıyor. Öyleyse ben de turban takabilirim."

Müdür: "Takmaman daha doğru olmaz mı? Yasalara saygılı olman gerekmez mi?"

Öğrenci: "Bay Müdür, demokrasilerde tüm bireyler eşit haklara sahiptir. Müslüman öğrenciler başlörtüsü takabiliyorsa, ben de dinim gereği turbanımı takarım."

Müdür: "Benim senden korkmam gerekir mi?"

Öğrenci: "Anlamadım. Neden korkacaksınız ki?"

Müdür: "Sana turbanı yasaklarsam, bir akraban sokakta sırtıma bıçağı saplar mı?"

Öğrenci: "Ne münâsebet! Bizim dinimiz, yasalara ve kurallara saygılı olmamızı emrediyor."

Müdür: "Öyleyse sen de saygılı ol. Almanya'da okullarla ilgili yasaları biliyorsun."

Öğrenci: "Haklısınız. Zaten benim tavrım protesto amaçlıydı. Kötü niyetim yoktu."

****

Evet, durum bundan ibaret. Almanya'da herkes için geçerli kesin yasalar var. Herkes yasalara saygılı olmak zorundadır.

Diyeceksiniz ki, madem okul yönetimleri yasaları ihlal ediyor, neden hiç bir müdüre karşı yasal işlem yapılmadı?

Bunun yanıtı da çok basit. Hiç bir yasa, insanların "hayatta kalma içgüdülerini" yasaklayamaz. Gelişmiş demokrasilerde en önemli kural, insan onurunu korumaktır. Hiç bir insanı, hayatını tehlikeye atmaya mecbur bırakamazsınız.

****

Kuran'daki bir çok ayetten yalnyzca bir-kaç tanesi:

Bakara 191: "Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın."

Tevbe 12: "Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler."

Nisa 89: "Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı."


Târih: 02.04.2010 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.
Bu bölümde, tüm yazılarım
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.