Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!
Bugün Vatan gazetesinin agbaginda, bir haber okudum. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Bülent Arinç'ı eleştirmek için, şu sözleri sarfetti:

"Maalesef cahiliye döneminin ırkçı, kavmiyetçi yaklasımını bugüne taşıyarak, ihtilâfları kaşıyıp, fitne-fesatın çıkmasını, birlik-bütünlügün bozulmasını, demokratik bir adım olarak göstermektedir."

Bu sözlerden, şunu anliyoruz:

1-) Teist olmanın temeli, eğitimsizliktir. Dînler, egitimsizlikten; egitimsizlik de, dînlerden beslenir.

2-) Dînleri övmek ve yüceltmek için, yalancı ve iftirâcı olmak, önkoşuldur.

Yâni:

Vural'in, Cahilliye dönemi hakkinda öne sürdügü iddialarin, tümü yalandır ve iftirâdır. Sayın Vural, utanmadan, yalan söylüyor! Utanmadan başkalarına iftirâ atıyor!

Vural'ın sözlerinden, başka bir gerçegi dahâ öğreniyoruz:

O, ne Kuran'i okumuştur, ne de Câhilliyye dönemiyle ilgili, tarafsız basindan, bir satır yazı okumuştur.

Hem Kuran'ı okumamış, hem de tarih bilgisi, bu derece düşük olan bir kişiyi, ancak Türkiye'de, siyâsetçi yaparlar!

Câhilliyye dönemi Arapları, kesinlikle tanrılar degildiler. Onlar da, insandı. Kesinlikle, kimi yanlışlıkları olmuştur.

Zâten günümüzde bile, yaşamdaa kalmak için, bâzen, bir-kaç ceset ezmemiz gerekiyor.

Câhilliyye dönemi Arapları'nın uygarlığını, burada, ne kadar anlatsam, azdir. Onlar hakkında, 1,000 (bin) ciltlik bir kitap yazabilmem, olasıdır. Ve: Onların aleyhine, pek bilgiye raslayamayacaksınız.

Kendi tahmînlerime göre, Cahiliye döneminde, Arap Yarımadasi'nın, din yayılımını yapayım:

- %45 Sabiîler
- %25 Hristiyanlar
- %25 Yahudîler
- %5  diğer dinler ve dinsizler

Bu oranları, niye mi verdim?

Câhiliyye Arapları, o kadar ileri görüşlü idiler ki, "dîn" ve "inanç" kavramlarının, bireysel algılamalar olduğunu biliyorlardi. Yâni Arap olmak için, "bilmem hangi dinin üyesi olma koşulu", diye safsata bir iddiaları yoktu.

Câhiliyye döneminde, dinler arasında, sürtüşme, aslâ olası değildi. Tüm dînlerin üyeleri, hep birlikte ve iç-içe yaşardı.

Hiç kimse, başka dînleri hor görmezdi.

Hiç kimse, kendi dîninden olmayanlara, hakâret etmezdi.

Hattâ tüm dinlerin bayramları bile, hep birlikte kutlanirdı.

Tam anlamıyla, kardeşlik, birlik ve birliktelik vardı.

Taa ki... Mohammad ibn Abdullah adında bir kişi, kendi dînini kurunca... Olanlar, oldu! Araplar, insan olmaktan çikti! Kardeş, kardeşi katletti!

Bu durumda, bir çok kişi, yaşamda kalma içgüdüsü gereği, güçlü olanın yanına kaydı.

Ve Kuran'daki âyetler uygulandı:

"Onları kovalayın, yakalayın, hapsedin! Allâh'ın dînine girmezlerse, onları öldürün!"

Ve sonunda, neredeyse tüm Araplar, Müslüman olma güçlüğünde kaldı! Çünkü acımasızca katledilmektense, boyun eğmek, dahâ sağlıklı olurdu!

İnsan sevgisi ve uygarlık, kaldırıldı; yerine, vahşet ve katliâm getirildi!

İşte; Oktay Vural, tüm bu bilgilerden yoksun! En önemlisi: Onu dinleyen eğitimsiz kitleler, her tür önemli bilgiden yoksundur!

Vural, bir siyâsetçi olarak, eğitimsizleri ve eğitimsizliği pohpohluyor!

Zavallı zihniyet!


Târih: 28.12.2011 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.
Bu bölümde, tüm yazılarım
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.