Türk ateistlerin yanılgısı!
Sorunumuzu ve çözümünü, Türk ateistlerin geçmişlerinde bulabiliriz.

Müslüman idiler! En anzından, çoğunluğu Müslüman idi.

Bunların da azımsanmayacak bir bölümü, dindar çevrelerin çocukları idi.

"Müslüman" kime denir? Her şeyi herkesten daha iyi bilen kişiye, "Müslüman" denir. Hattâ karşısındaki kişiyi bile, ondan daha iyi bilen ve tanıyan kişiye, "Müslüman" denir.

Ayrıca, bir Müslüman kendisine, minik bir kişisel evren yaratır. Onun evreninde bulunmayan bir unsur, gerçek evrende de yoktur! Çünkü tüm ernensel varlık ona aittir!

İşte; bizim Türk ateistler, böyle çevrelerde doğdu; ve orada geliştiler.

Bir bireyin ömrü, bir "evrilim süreci"dir. İster-istemez, çevresindeki kişilerden, olaylarda ve gelişmelerden etkilenir.

Zaten bunun böyle olmaması da pek sağlıklı olmaz.

Müslümanlık evrelerinde neler öğrenmişler ve nelere alışmışlarsa, aynı algıları yürütmeye devâm ediyorlar. Elbet de bunun hiç farkında değiller!

Öyle ki, çekemedikleri kişilere karşı yürüttükleri kışkırtma ve karalama hamleleri bile, onların İslâmî geçmişlerinin ürünüdür.

İşte, bu yüzden, Müslümanlar'ın onlara karşı yürüttükleri "yolsuzluklara" savunmasız kalıyorlar. Böyle anlarda, onların yanında olanı değil de, onlara karşı olanı destekliyorlar.

Yanlış yaptıklarını anlamamaktaki tek etken, onların bireysel geçmişidir.

Bir yandan insan haklarını savunurken, diğer yandan, içlerindeki "Müslüman" onları alt-üst ediyor! Çevesindeki insanları (kadınlar) bedenden ibâret kabul eden ateitlerin oranı, inanılmayacak kadar fazladır!

Türk ateistlerin en iyi dostu ateistler olduğu gibi, -ne acı!- onların en büyük düşmanları da yine aynı ateistlerdir.

Önemli olan, bu çelişkiyi anlayabilmek ve ona karşı direnmektir!

Bu çelişki gösteriyor ki, insanların genlerine kazınmış olan İslâm, "akıl yolu"yla aslâ tükenmez! "İslâm'ın sonu"nu gördüğünü savlayanlar, büyük bir gaflet içerisindedirler! Çünkü Türk ateistler olduğu sürece, Arap'ın dîni ufalmaz; aksine çığ gibi büyür!

Kendinize çeki-düzen verin!


Târih: 22.09.2013 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.
Bu bölümde, tüm yazılarım
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.