Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?
Yüce Cuvcuv, tanrılar tanrısı, dağlar tanrısıdır. Tüm besin nimetlerinin, sağlayıcısı ve tek kaynağı, yalnızca O'dur.

O, öyle yüce bir tanrıdır ki, kendisine inanan müminler, hiç açlık yaşamazlar; ona inananlar, bahçeler ve tarlalarla, yâni verimli topraklarla ödüllendirilirler.

Yüce Cuvcuv, önce suyu yarattı; çünkü su, yaşamdır.

Yarattığı bu nîmeti, yeraltına sızdırdı ve sakladı. Nerede, ona yönelen, bir inanan topluluğu bulsa, o bölgede, yerin altına, su yönlendirir. Bu su çoğaldıkça, kuru ovalar yükselir; dağlar oluşur.

Su oranı yükseldikçe, dağların yamaçlarında ve tepelerinde, yarıklar ya da delikler oluşur. Bu yarıklardan ve deliklerden, su sızar; bu sızan su, akarsuları oluşturur.

Irmaklar ve dereler, aşağılara doğru akmaya başlar; dağın yamaçları ve ovalar, ardı-ardına ıslanır.

Suyun bir kısmı, buhârlaşır ve geniş çevrelere, yağmur biçiminde serpilir.

Ardından, tüm yüzeyler, humusa dönüşür; verimli topraklar oluşur.

Çeşitli bitki türleri, ardı-ardına yeşerir. Kuşlar cıvıldamaya, böcekler uçuşmaya başlar. Sürüngenlerin ardından, diğer çeşitli hayvan türleri, çimenlere ve ormanlara koşuşturur.

Artık her yer, cıvıl-cıvıl olur.

Yüce Cuvcuv'a inanan insan topluklukları da, toprağı eşelemeye başlarlar; tarlalar işlerler; rengârenk bağlar-bahçeler-bostanlar kurarlar ve meyve ağacı fidânları dikerler.

Tarlalardaki emeklerinin karşılığında, sevgililer, güzelim bahçelerde, el-ele, yanak-yanağa sevişirler.

Artık inanan da mutludur, inanılan da.

Bunun mantığını, hâlâ anlayamıyor musunuz?

Siz, hâlâ inanmayanlardan mısınız?

Ama yüce Cuvcuv, esirgeyen-bağışlayandır.

Bakınız; Araplar, yüce Cuvcuv'u inkâr ediyorlar; sonucunda da, çöllerle ve kuraklıkla boğuşuyorlar!

Ben, yüce Cuvcuv'un elçisiyim; size, onun esenliklerini getirdim.

En güzel esenlikler, sizlerin olsun, Efendim.


Târih: 18.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.
Bu bölümde, tüm yazılarım
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.