Sûrelerin yazılış sıralaması
İslâm doğrultusunda yazdığım ve yazacağım tüm makâlelerin, anlaşılabilirliğini sağlamak için; her surenin gerçek yazılış sıralamasını, bilmemiz gerekliyor.

Günümüzdeki Kuran, halife Osman dönemindeki diziliş ve düzenleme biçimindedir; bu nüsnâ, iniş sıralamasını göstermez.

Kuran sureleri, aynen şu sıralamaya göre yazılmıştır:

Sıra no

Sûre başlığı

Âyet sayısı

Cüz

Sayfa

96Alak1930597
68Kalem5229563
73Müzzemmîl2029573
74Müddessir5629574
1Fâtiha710
111Tebbet530603
81Tekvîr2930585
87A’lâ1930591
92Leyl2130595
89Fecr3030592
93Duhâ1130595
94İnşirâh830596
103Asr330601
100Âdiyât1130599
108Kevser330602
102Tekâsür830600
107Mâ’ûn730602
109Kâfirûn630603
105Fil530601
113Felâk (*)530604
114Nâs (*)630604
112İhlâs430604
53Necm6227525
80Abese4230584
97Kadr530598
91Şems1530594
85Bürûc2230589
95Tîn830596
106Kureyş430602
101Kâri’â1130600
75Kıyâme4029576
104Hümeze930601
77Mürselât5029579
50Kâf4526517
90Beled2030593
86Târık1730590
54Kamer5527527
38Sâd8823452
7A’râf2068150
72Cin2829571
36Yâsîn8322439
25Furkân7718358
35Fâtır4522433
19Meryem9816304
20Tâ-Hâ13516311
56Vâkı’â9627533
26Şu’ârâ22719366
27Neml9319376
28Kasas8820384
17İsrâ11115281
10Yûnus10911207
11Hûd12311220
12Yûsuf11112234
15Hicr9914261
6En’âm1657127
37Sâffât18223445
31Lokmân3421410
34Sebe’5422427
39Zümer7523457
40Mü’mîn8524466
41Fussîlet5424476
42Şûrâ5325482
43Zuhrûf8925488
44Dûhân5925495
45Câsiye3725498
46Ahkâf3526501
51Zâriyât6026519
88Gâşiye2630591
18Kehf11015292
16Nâhl12814268
71Nûh2829569
14İbrâhîm5213254
21Enbiyâ11217321
23Mü’minûn11818341
32Secde3021414
52Tûr4927522
67Mülk3029561
69Hâkka5229565
70Me’ârîc4429567
78Nebe’4030581
79Nâzi’ât4630582
82İnfitâr1930586
84İnşikâk2530588
30Rûm6021403
29Ankebût6920395
83Mutaffifîn3630587
2Bakarâ (*)28611
8Enfâl (*)759176
3Âl-î İmrân (*)200349
33Ahzâb (*)7321417
60Mümtehîne (*)1328548
4Nisâ (*)176476
99Zilzâl (*)830599
57Hadîd (*)2927536
47Muhâmmed (*)3826506
13Râ’d4312248
55Rahmân7827530
76İnsân (*)3129577
65Talâk (*)1228557
98Beyyîne (*)830598
59Hâşr (*)2428544
24Nûr (*)6418349
22Hac (*)7817331
63Münâfikûn (*)1128553
58Mücâdele (*)2228541
49Hucurât (*)1826514
66Tahrîm (*)1228559
64Teğâbûn (*)1828555
61Saff (*)1428550
62Cûm’â (*)1128552
48Fetih (*)2926510
5Mâide (*)1206105
9Tevbe (*)12910186
110Nâsr (*)330603

(*): Bu sûreler, medenî (Medine'de inmiş) olup; diğer sûreler, mekkî (Mekke'de inmiş) olanlardır.


Târih: 29.07.2019 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.


Bu bölümde, tüm yazılarım
- Sûrelerin yazılış sıralaması   (29.07.2019)
- Kuran okumak, artık yasak mıdır?   (31.05.2019)
- Alevîler'e yapılan hakâretler!   (03.02.2017)
- Eğer İslâm'ı, o kadar iyi biliyorsan...?   ()
- Dolandırıcılığın kökeni!   (18.01.2017)
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna halk dilinde, "sünnet" denir. Peki Kuran'da, sünnetin, yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun, ortalama eğitimi çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda- alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü, yasaklamaktaki mantık nerede?
Domuz eti neden yasaktır?
Tarihte, fimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları, önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedeniini, zamânla unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile, bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın iddiası: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardır." Oysa, İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok camide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kesiyordu. Öyleyse, bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindarlık süsüyle yaşayan, isanların ağzından çıkan, bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, amacı yok mu?"
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.