Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Federal Parlamento'nun, kişisel başarı araştırması
Şimdi yazacağım içeriği, dahâ önce de, bir-çok kez aktarmıştım.
Sürekleyin | Târih: 14.12.2016 | Tıklama: {views}
Yüksekeğitimli başıboşlar!
Yüksekokul ya da üniversite eğitimini bitirmiş bir kişi, işsiz kalabilir mi?
Sürekleyin | Târih: 23.11.2016 | Tıklama: {views}
Bu diploma ile, ne yapılır?
Yeni AKP yasalarına göre, 4+4+4, diğer deyişle, 3x4 eğitim olanağı getirildi. Ayrıca, 'devâmlılık yükümlülüğü' de kaldırıldı! Yâni her zırcâhil, eninde-sonunda, lise mezunu olacak!
Sürekleyin | Târih: 20.11.2016 | Tıklama: {views}
Albert Einstein: Mahâllenin delisi!
Albert Einstein, altı yaşındayken, konuşmaya başlamış. Kanılarımca, çok dahâ önce, konuşma yeteneğine kavuşmuştur; çevresindeki insanları, tedirgin etmemek için, konuşmamakta direnmiştir.
Sürekleyin | Târih: 30.10.2016 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Bizım güye da, bi ünüversde isdeyruk!
Her köye, bir üniversite yapılıyor!
 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!