TSK'de, eşcinsel yasağı uygulaması!
Şurda-burda okuduğum kadarıyla, eşcinsel erkekler, TSK'ye alınmıyormuş.

Ve çok iğrenç gerçeklerle karşılaştım.

Öncelikle; TSK anlayışına göre, eşcinselller, kadınlara özel tavırlar, sergileyen erkeklermiş!

Cehâletin ve bağnazlığın bu kadarına, pes doğrusu!

Bu kadarıyla kalsa, fazla umursamayabilirdim.

Eşcinsel olduğunu öne süren bir erkek, başka bir erkeğin 'önünde domalacakmış*; o erkek, onu 'iğfâl edecekmiş' ('becerileceklermiş'); böylece fotograflar çekilecekmiş; ve bu fotolar, askerlik şûbesine verilecekmiş!

Hani, Türkiye, Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzâlamıştı? Bir kişi, eşcinsel olunca, onun, erdemi olmuyor mu?

Bir insan, kendi öz istenci dışında, en içten özelini, nasıl sergilemeye yükümlendirilir?!

İnsan düşünüyor da; askerlik şûbesindeki kişiler, bu gönderilen fotoları, artı olarak, ne amaçla kullanıyorlar?

TSK önderlerinin, bilmek istemediği gerçekler var...

En azından erkeklerde, üç tür eşcinsellik vardır: Aktif eşcinsel, pasif eşcinsel ve hem aktif, hem de pasiz eşcinsel.

TSK kurallarına göre, 'pasif eşcinseller, göreve alınmıyor'!

Ya hem aktiv, hem de pasif olan eşcinseller? Sanırım onlar, askerliklerini yapmak istemezlerse, pasif eşcinsellik doğrultusunda, kolayca sıyırabiliyorlar.

Geriye kalıyor aktif eşcinsellerin tümü! Aktif eşcinseler, ne amaçla, silâh altına alınıyor?

Acabâ okurlarım da, benim gibi mi düşünüyor?

Yâni ortada, şöyle bir soru asılıkalıyor: Acabâ TSK komutanları, aktif eşcinsellerden yararlanıyorlar mı?

Eğer beni, kötü niyetli birisi olarak algılıyorsanız, size sorarım: Pasif eşcinsellerin erdeminin, ayaklar altına alınmasını sağlayanları, çok mu şerefli buluyorsunuz? Pasif eşcinseller, geçerli genel insan haklarından ve demokratik hukuktan, yararlanamazlar mı?


Târih: 03.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Bizdeki KamuBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Bir asker, şerefini yitirirse...? (20.01.2018 )
- Hastalık mı, rüşvet beklentisi mi? (04.04.2017)
- TSK'de, escinsel yasağı uygulaması! (03.11.2016)

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.