Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Bir asker, şerefini yitirirse...?
Dünyâ üzerinde, nereye giderseniz-gidin, askerler, en şerefli insanlardır.

Dikkat ederseniz, ben, burada; kolluk güçlerinden sözetmiyorum; askerlerden sözediyorum.

Kolluk güçleri, dünyânın her noktasında, en çok suç oranıyla, anılan kişileri barındırırlar.

Almanya'daki ortalama bir polis memûru, günde, onuç suç işliyor; Türkiye'deki oran ise; günde, en az yirmibeş suçtur; ortalama bir polis memûru ya da Jandarma üyesi, günde, en az yirmibeş suç işliyor!

Ama bu yazımda, sözkonusu olan, kolluk güçleri değil, askerlerdir.

Rütbeli askerler, bir askerî okulda eğitim alırlar. Bu eğitim sırasında; erdemin ve şerefin, ayrıntıarına değinilir. Bu doğrultuya göre, en şerefli insanlar, askerler olmalıdır; en azından, eğitimleri doğrultusunda, böyle olmalıdır.

Dünyâ üzerindeki tüm askerî okullarda, görgü kurallerı da öğrenilir; en azından, böyle olmalıdır.

Türk askerinin târihini incelediğinizde, görgü kurallarını, en kusursuz biçimde uygulayanların, askerler olduğunu öğreneceksiniz. Bu gerçek, yaklaşık olarak, 1990'lı yılların ortalarına kadar, inkâr edilemeyecek bir unsur idi.

Türk askeri, hem kusursuz birçimde görgülüydü; hem de, en ufak bir kuşku uyandırmayacak biçimde, şerefliydi!

Ve; darbe dönemlerini, gözardı edersek; hiç bir asker, sokaklardaki insanlarda, kimlik denetlemesi yapmamıştır; 1990'lı yıllara kadar!

Askerlerin görev sıralamasında, 'kolluk gücü' kavramı yoktur!

***

Çocuğummuş gibi sevdiğim Luise'nin, Türkiye'de, bir sevgili vardı; tamı-tamına, 2009 yılına kadar! O döneme kadar, en geç dokuz ayda bir, Türkiye'ye giden kızım; artık 'Türkiye' sözcüğünü düyünca, sinir krizleri geçiriyor; bunalımlara giriyor!

O yılda, ne mi oldu?

Elinin körü oldu!

Luise ve sevgilisi, Antalya'daki kentsel alandan çıkmış, el-ele, kırsal sayılabilecek bir alanda geziniyorlardı...

İki asker, birden yanlarında belirdi! "Kimlik!" diye kükrediler!

Ey şerefsiz herifler! Siz kim oluyorsunuz da, kimlik denetimi uyguluyorsunuz! Hangi yasalara dayanıyorsunuz?!

Askerler, Luise'nin, bir Alman olduğunu görünce, hiç utanmaksızın sordular: "Orospu musun?"

Ulan it oğlu it! Orospular, senin evinde yaşıyorlar! Ayrıca; seni de, bir orospu doğurdu!

Luise, ne yapacağını şaşırdı! Sevgilisi deseniz, ondan beter durumda!

Bu aşağılamalar, dakikalarca süregitsin...!

Luise, o sinir krizinde, bir sigara yapmaya çalışırken... Askerlerin biri, onun suratına, okkalı bir tokat yapıştırdı!

Kızcağızın sigarası, iki metre öteye; çakmağı ise, beş metre öteye fırladı!

İşte; gerçek orospular, böyle it oğlu itlerin evlerinde yaşıyorlar!

O it oğlu itler, hâlâ Luise'yle uğraşırken....

Luise'nin sevgilisi, meğerse, it oğlu itlerin komutanını tanıyormuş! Delikanlı, komutanı aradı. Telefonu, askerlerden birine uzattı: "Komutanınız, sizinle konuşmak şistiyor," dedi.

"Hadi ordan!" diye kükredi askerlerden birisi.

Genç adam: "Komutan! Hopörlatörü açtım; konuşabilirsin."

Hattın öbür uçundan, komutan kükredi: "Ulan köpekler! O gençlerden, hemen özür diliyorsunuz; ve hemen buraya geliyorsunuz! Derhâl! Özrünüzü dinliyorum; yüksek sesle, özür dileyin!"

İki şerefsiz asker, iki büklüm biçimde, özür dileyip, uzaklaştılar!

***

Düşünsenize; sizinle kan bağı olmayan her kadın, orospu mudur?

Hele, şeref sâhibi olması gereken bir it oğlu it, bir insanı, nasıl bu derece aşağılayabilir!

Eğer bir asker, görevini kötüye kullanıp da, kimlik denetimi yaparsa, o askerde, şeref aranır mı?

O türden askerleri, götüreceksin en yakın kent alanına; donlarını indirec eksin; o kaybettikleri şerefi, bir o kadar dahâ yokedeceksin!

Dibine kadar gömeceksin!

Bu uygulama bile, kızımın aşağılanmasını, ona hakâret edilmesini ve geçirdiği bunalımları, aslâ telâfi edemez!

Dipnot: Bu yazımda, en iğrenç ayrıntıları aktarmadım; onları, kendime saklı tuttum.


Târih: 20.01.2018 | Tıklama: {views} | Bölüm: Bizdeki KamuBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Bir asker, şerefini yitirirse...? (20.01.2018 )
- Hastalık mı, rüşvet beklentisi mi? (04.04.2017)
- TSK'de, escinsel yasağı uygulaması! (03.11.2016)

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!