Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Yakın yolculuğum
Pek yakındır yolculuğum; ardımdan ağlaşmayın.
Sürekleyin | Târih: 08.03.2022 | Tıklama: {views}
Kapıldım Yeşilgöz'e!
Bu koşuğu, "Gizem" dizisi için yazdım. İlgili bölümü yazarken; on dakîkalık kısa bir sürede, bu şiîri oluşturdum. Yazarken, düşündüm; düşünürken, yazdım. Dahâ sonraları, yalnızca tuşlama yanlışlarını düzelttim.
Sürekleyin | Târih: 28.02.2020 | Tıklama: {views}
Ata'ya özlem
Özlüyorum; O'nu özlüyorum!
Sürekleyin | Târih: 28.02.2020 | Tıklama: {views}
Ver adaları; ver!
Yunanlar, 18 adamızı ve 300'ün üstünde adacığımızı, küstâhça elegeçirdiler! Çok şerefli (!) Türk askeri; pısırıkça, görmezden geliyor!
Sürekleyin | Târih: 26.07.2018 | Tıklama: {views}
Gereksiz Karaoğlan!
Dünyâ üzerinde, nerede pislik ve savaş varsa; kökeninde, sosyaldemokratlar yatar! Afganistan, İran, Tunus, Pâkistan ve nice ülkelerin, günümüzdeki korkunç durumlarının nedeni, yalnızca sosyaldemokrat denen o ucûbelerdir! Günümüz Türkiyesi'nin, içinde bulunduğu bataklığın nedeni de, Bülent Ecevit denen geberik yaratıktır!
Sürekleyin | Târih: 26.06.2018 | Tıklama: {views}
Yaşam
29 aralık 2017 târihinde, "Das Leben" başlıklı şiîrimi yayınlamıştım; benzeri olabilecek bir şiîri de, Türkçe yazmak istedim.
Sürekleyin | Târih: 22.06.2018 | Tıklama: {views}
Karşıt kutuplar
Çeşitli kuşaklardan iki kişinin aralarındaki dostluklar, çok verimli olurlar. Ama bu dostlukları, aşk ve cinselliğe dönüştürürsek; son derece sağlıksız bir sonuç doğar.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2018 | Tıklama: {views}
Mulâ! Mulâ!
Soru: Bu güzel şiîrimi, niçin yazdım? (20 temmuz 2020 târihinde not: Çünkü şarkı olacaktı!)
Sürekleyin | Târih: 21.04.2018 | Tıklama: {views}
Sakaryalı sevdiğim
Sakarya'ya, hiç gitmedim; orayı, hiç görmedim; etmem-bilmem. Sakaryalı dosrtlarım da, hiç olmadı. Bu şiîrin kimi kısımlarını, gece düşümde gördüm.
Sürekleyin | Târih: 22.01.2018 | Tıklama: {views}
Adam olmaz bu ulus!
Doğruyu söyleyeni, domuz köyüne kovarlar!
Sürekleyin | Târih: 14.04.2017 | Tıklama: {views}
Yeşil göze vurgunum!
Bu şiîrimi, yaklaşık üç hafta önce yazmıştım. Bugün, bir rastlantı sonucunda, yine açtım ve okudum. "Yok artık!" dedim kendi-kendime. "Bu kadar uzun bir şiîrde, hiç mi yabancı sözcük olmaz!" Tekin olabilirsiniz ki, bunu, bilinçli yapmadım; yalnızca rastlantı!
Sürekleyin | Târih: 10.04.2017 | Tıklama: {views}
Yâr mı tatlı, sanrın mı?
Büyük insanlar, büyük işlerle uğraşırlar; küçük beyinler ise, imgelerle boğuşurlar!
Sürekleyin | Târih: 26.02.2017 | Tıklama: {views}
Ata'nın öğütü
Mustafa Kemâl'in yaşam felsefesini, olasılıklar çerçevesinde, en kısa biçimde aktarmaya çalıştım.

(Lütfen; önce, sayfanın altındaki açıklamaları okuyun.)
Sürekleyin | Târih: 24.12.2016 | Tıklama: {views}
O yâr, yüreğimi yaralar!
Ben, yirmiüç yaşımdaydım; o ise, yirmibirindeydi. Onu, ilk gördüğüm ânda, mavi gözlerine ve sarışın saçlarına vurulmuştum; benzersiz dudaklarına ve kemberli burnuna kapılmıştım.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2016 | Tıklama: {views}
Fedâ olsun, neyim varsa!
Bahâr geldi-çattı; seziler alabora!
Sürekleyin | Târih: 22.03.2016 | Tıklama: {views}
Uyan, sevdiceğim!
Son durağa, bir gönderme.
Sürekleyin | Târih: 29.02.2016 | Tıklama: {views}
Dargınım
Uğursuzluğun silsilesi, kimilerine, dahâ sıklıkla uğrar.
Sürekleyin | Târih: 28.02.2016 | Tıklama: {views}
Hak ve hakîkât
Yirmi yıllık, acılar dolu bir yaşam bıraktım ardımda. Bekle, yaşam! Geliyorum! Gümbür-gümbür!
Sürekleyin | Târih: 20.02.2015 | Tıklama: {views}
Câyır-câyır yanıyorum!
Ölesiye özlemi, bilir misiniz? Insanı, ikilemlere sürükler!
Sürekleyin | Târih: 05.02.2014 | Tıklama: {views}
Hercâîyim
Yaşam, insanı geliştiriyor ve olgunlaştırıyor.
Sürekleyin | Târih: 22.01.2014 | Tıklama: {views}
Ah Ayten'im!
Yalnızca bir gece süren, bir aşkımı aktarıyorum.
Sürekleyin | Târih: 19.01.2014 | Tıklama: {views}
Sen, benimdin!
Yaşamınımdaki en uzun süreli tutkuya, gönderme yapıyorum.
Sürekleyin | Târih: 16.01.2014 | Tıklama: {views}
Yoktur nedeni
Yaşamımın, bir-çok evresini aktarıyorum.
Sürekleyin | Târih: 16.01.2014 | Tıklama: {views}
Kibirli yârim
Ben, kibiri çok iyi bilirim; hem uyguladım, hem de karşılaştım.
Sürekleyin | Târih: 26.08.2013 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews
 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!