Gözler
Kendi yorumum:
Özgün verilerBaşlık: "Gözler, kalbin aynasıdır"
Beste: Selâmî Şâhin
Güfte: Ahmet Selçuk İlkan
Tür: Klasik Türk Müziği
Makâm: Kürdî
Usûl: (?)
***

Her boyadan gözler vardır;
dosttur onlar ve de yârdır;
Instrumental to the song:
Instrumental: Nihat Demirci
ışınlarlar umut sana;
titrer gönlün yana-yana!

Gözler, hiç de gölge yapmaz;
onlar, kesin sana takmaz.
Gözler, sana öğüt verir;
över ve de ağır yerir!

Ellerinle didişmeden;
dahâ onla sevişmeden;
tüm sonuca erişmeden;
o gözlerden anlar beden.

Gözler, iğrenti de kusar;
gören, şaşırarak-susar!
Gözler, özlemi belirler;
alklar, beriye gelirler.


***

Açıklamalar

Selâmî Şâhin
boya: renk
alk: aşk, sevdâ
iğrenti: nefret


***

Kendi sesimden ve diğer dillerde:

DE: "Augen"

Songtext in Deutsch
EN: "Eyes"

English songtext***

Eleştiriler

Bu şakıda, yine sayısız müzikbilimsel kusur var!

En belirgin yanlış ise; başlığı da oluşturan, nakarâdın ilk dizesinde bulunuor: "Gözler, kalbin aynasıdır".

Burada, "gözler" sözcüğünün ardından gelen virgül, yeterince vurgulanmamış.

Hemen ardından, "yalan nedir; bilmez onlar" deniliyor. "Nedir" sözcüğünün ardından gelen noktalı virgül, umursanmıyor; onun yerine, "yalan"dan sonra, ortada bulunmayan bir yazımkipi vurgulanıyor!

Ve sâire ve...***

Özgün şarkısözü:


Gözler, kalbin aynasıdır

Gönül, bir aşk yuvasıdır;
ümit, aşkın rüyâsıdır.
Seviyorsun, "Hayır!" deme;
gözler, kalbin aynasıdır.

Gözler, kalbin aynasıdır;
yalan nedir; bilmez onlar.
Siyâh-mâvi-yeşil olsun;
aşkı, inkâr etmez onlar.

Şiîr gibi, roman gibi;
okuyorum ben aşkını.
Öylece bak gözlerime;
çevirme hiç bakışını.

Yağmur gibi damla-damla;
seven gözler konuşurlar
Gözden kalbe, bir yol gider;
ayrılanlar kavuşurlar.


Târih: 13.04.2020 | Tık: {views} | Bölüm: Klasik Türk Müziği Şarkılarım
Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Güncel gözdem:
"Nerdesin, alktığım?"
Nerdesin, alktığım? (30.05.2020)
Yeşil gözlüm (16.05.2020)
Işınsız güzdeş (09.05.2020)
Şaşkın alkan! (29.04.2020)
Gizli alk (24.04.2020)
Alazlı'nın en güzeli (16.04.2020)
Gözler (13.04.2020)
Yaşam (09.04.2020)
Alagözler (05.04.2020)
Derin kış! (03.04.2020)
Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020)
Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
Artık yeter! (17.03.2020)


Güncel Üçlü Gözdem (05 mayıs 2020)

Özgün başlık: "Gözler, kalbin aynasıdır!"

TR: "Gözler"
DE: "Augen"
EN: "Eyes"
En çok, İngilizce sürümünü severim.


En Son Düzelttiğim Kusurlu Sayfalar

Son düzenlediğim:
"Güzel Sakaryalı'm"
- Gamzene kondurdun
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki sesi dinginledim.
- Güzel Sakaryalı'm
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki ses tonunu düşürdüm.
- Alazlılı nâzlı yârim
   Giriş aranağmesindeki ses tonunu yükselttim.
- Derin kış!
   Türkçe ses kaydını değiştirdim.
- Love at first sight
   İngilizce ses kaydını değiştirdim. İlk kayıtta (indirin);    "fight" sözcüğü, "light" gibi algılanıyordu.
- Bir kızıl gonca
   Ses kaydını değiştirdim.
- Kıymetini bilemeden
- Avuçlarımda, sıcaklığın var!
- Nârdânem-birtânem


Özgün Şarkısözleriyle İlk Onaltı Eklentim (Tan Tankut'un Yeri)

Son eklentim:
"Gelmez cânım"
- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!
- Aşk, bu değil! (DS)
- Fikrimin ince gülü (DS)
- Gamzene kondurdun
- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir kara sevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)
- Nârdânem-birtânem (DS)
- Bir kızıl gonca
- Nâzende sevgilim
- Avuçlarımda, sıcaklığın var! (DS)
- Kıymetini bilemeden (DS)
- Noktadır benlerin (DS)

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.