Gizem Gözsel
Gizem dizisinin son iki bölümü:
12. bölüm: "Yasalar, her şeyden üstündür!"  |  13. bölüm: Konumdeviriş! (1)
Gizem Gözsel

Anasayfa  |  Vahşî Adâlet  |  Mulâ  |  Zum deutschen Bereich meiner HP hinüberwechseln
 
Yanarım gündüz-gece!
Kendi yorumum:
Original dataBaşlık: "Aşkı, seninle tattı"
Beste: Fehmî Tokay
Güfte: Melâhat Akan
Makâm: Hicâz
Usûl: Düyek
***

Onu, tanrıça yaptı;
kıvranıp-yattı gönül!
Önce coştu-taştı pek çabuk;
Şarkının enstrümentali:
Nihat Demirci
hıçkırık, tuttu kabuk!

Umutlarım kabarırken;
pek aldandım çok da erken!
Şarkının notaları:
Eğlenceler vardı önce;
yanarım gündüz-gece!


***

Bu şarkıyla uğraşırken; Zeynettin Maraş'ın kulaklarını çınlattım! Fehmî Tokay'ın müzikbilimsel yetersizliği, pek de övgüye değer sayılmaz; ama Maraş'a, pek de yaklaşıyor! Al birini; vur ötekine!

Ancak ezgi, çok güzel!

Maraş'ın aymazlıkları; beni, ne kadar uğraştırmışsa; bu şarkıda da, benzer güçlüklerle karşılaştım.

Günlerce süren uğraşın ardından; istediğim başarıya ulaştım. Bu kez de, "Peki; yüzlerce ses tonumdan, hangilerini uygulayayım?" diye; kendimle kavgaya giriştim!

O kavga da, iki gün sonra bitti!

Umarım; beğenirsiniz.

Bu arada; şarkıdaki hece sayısını da artırdım. Kimi dolgun notaları boşalttım; boş notaları da doldurdum. Bunu, "Sırf keyfim, öyle istedi!" diye yapmadım; o güzel ezgi, böyle gerektirdi. Aşağıdaki eleştirilerden anlayacaksınız.

Enstrümental şefimiz
Nihat Demirci


***

Eleştiriler

Fehmî Tokay ve Melâhat Akan; ikisi de, uzman sayılacak dilbilimciler değildiler. İkisi de, sıradan birer insan. İkisi de, düşüncelerini; yazıdiline dökemeyecek kadar, Türkçe yoksulu birer varlık.

Önce, bir övgü ile başlayayım...

Özgün güftedeki ilk sözcüğün ("Aşkı...") ardından, virgül geliyor. Üstâdımız, bu virgülü; belirgince vurguladı! Bunu, rastantısal mı; yoksa, bilinçli olarak mı yaptı; bilemeyeceğiz.

Kutlarım! Ama sonraki kaba hatâları?

Önce, şarkısözünde iki kez sıralanan bir dizeye bakalım: "Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!"

Orada, "da" ekinin ardından; bir noktalı virgül geliyor.

Dilbilgisi yetmezliğinden dolayı; o noktalı virgül görülememiş! İşte; o noktalı virgülün alanına, en az bir boş nota eklenmeliydi. Öyle ki; şarkıyı okuyan kişi, orada; sorunsuzca bir soluk çekebilmelidir.

Ve bu "kaba" müzikbilimsel yanlış; tüm şartkının değerini sıfırlıyor!

Şimdi de, şarkıdaki üçüncü dizeye bakalım: "Cevri, safâya kattı; hayli aldandı gönül!"

"Cevri" sözcüğünden sonra, virgül geliyor. Ama hem güfteci, he de besteci; bu virgülün varlığından, iyice habersizdirler!

Orada bulunması gereken sözel ara da, öylesine savsaklanmış!***

Özgün sözler:


Aşkı, seninle tattı

Aşkı, seninle tattı; hicrânla yandı gönül!
Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!
Cevri, safâya kattı; hayli aldandı gönül!
Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!


Târih: 14.06.2020 | Tık: {views} | Bölüm: Klasik Türk Müziği Şarkılarım
Tüm Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Son eklentim:
"Yanarım gündüz-gece!"
Yanarım gündüz-gece! (14.06.2020)
Nerdesin, alktığım? (30.05.2020)
Yeşil gözlüm (16.05.2020) (DS)
Işınsız güzdeş (09.05.2020) (DS)
Şaşkın alkan! (29.04.2020) (DS)
Gizli alk (24.04.2020) (DS)
Alazlı'nın en güzeli (16.04.2020) (DS)
Gözler (13.04.2020) (DS)
Yaşam (09.04.2020) (DS)
Alagözler (05.04.2020) (DS)
Derin kış! (03.04.2020) (DS)
Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020) (DS)
Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
Artık yeter! (17.03.2020) (DS)


Özgün Şarkısözleriyle Tüm Eklentilerim (Tan Tankut'un Yeri)

Son eklentim:
"Cânândan, uzak kaldı gönül!"
- Cânândan, uzak kaldı gönül!
- Hasret akşamında (DS)
- Sus! Kimseler duymasın! (DS)
- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!
- Aşk, bu değil! (DS)
- Fikrimin ince gülü (DS)
- Gamzene kondurdun
- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir karasevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)
- Nârdânem-birtânem (DS)
- Bir kızıl gonca
- Nâzende sevgilim
- Avuçlarımda, sıcaklığın var! (DS)
- Kıymetini bilemeden (DS)
- Noktadır benlerin (DS)


Güncel Üçlü Gözdem (26 hazîran 2020)

Özgün başlık: "Kız! Sen, İstanbul'un neresindensin?"

TR: "Alazlı'nın en güzeli"
DE: "Die Schönste in Bonn"
EN: "A pretty girl in Bonn"

Türkçe ve İngilizce ses kayıtlarını yeniledim.
Almanca ses kaydının, ses tonunu dinginledim.
Not: 01 temmuz târihinde, Almanca ses kaydını da değiştirdim.


Yalnızca Kendi Yazdığım Türkçe Güftelerle   (04 temmuz 2020)

Bu şarkıların üçünü de; yalnızca Türkçe ve yalnızca kendi güftelerimle yayımladım.

"Nerdesin, alktığım?"
("Hiç tükenmeyecek sandığımız")
"Alazlılı nâzlı yârim"
("İstanbul meyhâneleri")

"Güzel Sakaryalı'm"
("O, beni; bir bahâr akşamı terkedip-gitti!")

"Nerdesin, alktığım?" başlıklı şarkının ses kaydını, bugün yeniledim.
Bu kez, hiç bir kısaltma yöntemine başvurmadım; hattâ şarkının önüne, bir sâniyelik bir boşluk ekledim.
Ayrıca; şarkı uzadığı için; ek bir görsel, kaçınılmaz oldu.


Ayrıcalık:
"Verbotenes Verlangen"
Sırf Almanca Bir Şarkı

Özgün başlık: "Rüyâlarda buluşuruz"

- Verbotenes Verlangen

Bu şarkının, yalnızca Almanca sürümünü yayınlıyorum.
Peki; önümüzdeki süreçlerde, Türkçe ve İngilizce sürümü de gelecek mi? Bu soruya, kesin bir yanıtım yok.
Müzik, benim mutluluğumdur; bu mutluluğu, sorumluluğa dönüştürmek istemiyorum.
Not: Ses kaydını, 08 temmuz 2020 târihinde değiştirdim. İlk kaydı gerçekleştirdiğim süreçte, belirgin bir solunum yetmezliği sorunum vardı.


En Son Düzelttiğim Kusurlu Sayfalar

Son düzenlediğim:
"Hasret akşamında"

Not: Seskaydını, 03 temmuz 2020 târihinde,
üçüncü kez yeniledim.
- Hasret akşamında
   Türkçe ses kaydını, yersiz-yetersiz ses
   tonundan ötürü değiştirdim.
   Uyaranlara, sonsuz teşekkürler.
- Love heat in the club
   Bu güzel erotik şarkının,
   aranağmelerinin sesini yükselttim;.
   ve tüm şarkının sesini dinginledim.
   Ayrıca; kimi cızırtıları sildim.
- Gamzene kondurdun
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki sesi dinginledim.
- Güzel Sakaryalı'm
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki ses tonunu düşürdüm.


Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.