İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.

Yabancı Ezgilerim başlıklı bölümü kaçırmayın.

Yanarım gündüz-gece!
Kendi yorumum:
Original dataBaşlık: "Aşkı, seninle tattı"
Beste: Fehmî Tokay
Güfte: Melâhat Akan
Makâm: Hicâz
Usûl: Düyek


***

Onu, tanrıça yaptı;
kıvranıp-yattı gönül!
Önce coştu-taştı pek çabuk;
Şarkının enstrümentali:
Nihat Demirci
hıçkırık, tuttu kabuk!

Umutlarım kabarırken;
pek aldandım çok da erken!
Şarkının notaları:
Eğlenceler vardı önce;
yanarım gündüz-gece!


***

Bu şarkıyla uğraşırken; Zeynettin Maraş'ın kulaklarını çınlattım! Fehmî Tokay'ın müzikbilimsel yetersizliği, pek de övgüye değer sayılmaz; ama Maraş'a, pek de yaklaşıyor! Al birini; vur ötekine!

Ancak ezgi, çok güzel!

Maraş'ın aymazlıkları; beni, ne kadar uğraştırmışsa; bu şarkıda da, benzer güçlüklerle karşılaştım.

Günlerce süren uğraşın ardından; istediğim başarıya ulaştım. Bu kez de, "Peki; yüzlerce ses tonumdan, hangilerini uygulayayım?" diye; kendimle kavgaya giriştim!

O kavga da, iki gün sonra bitti!

Umarım; beğenirsiniz.

Bu arada; şarkıdaki hece sayısını da artırdım. Kimi dolgun notaları boşalttım; boş notaları da doldurdum. Bunu, "Sırf keyfim, öyle istedi!" diye yapmadım; o güzel ezgi, böyle gerektirdi. Aşağıdaki eleştirilerden anlayacaksınız.

Enstrümental şefimiz
Nihat Demirci


***

Eleştiriler

Fehmî Tokay ve Melâhat Akan; ikisi de, uzman sayılacak dilbilimciler değildiler. İkisi de, sıradan birer insan. İkisi de, düşüncelerini; yazıdiline dökemeyecek kadar, Türkçe yoksulu birer varlık.

Önce, bir övgü ile başlayayım...

Özgün güftedeki ilk sözcüğün ("Aşkı...") ardından, virgül geliyor. Üstâdımız, bu virgülü; belirgince vurguladı! Bunu, rastantısal mı; yoksa, bilinçli olarak mı yaptı; bilemeyeceğiz.

Kutlarım! Ama sonraki kaba hatâları?

Önce, şarkısözünde iki kez sıralanan bir dizeye bakalım: "Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!"

Orada, "da" ekinin ardından; bir noktalı virgül geliyor.

Dilbilgisi yetmezliğinden dolayı; o noktalı virgül görülememiş! İşte; o noktalı virgülün alanına, en az bir boş nota eklenmeliydi. Öyle ki; şarkıyı okuyan kişi, orada; sorunsuzca bir soluk çekebilmelidir.

Ve bu "kaba" müzikbilimsel yanlış; tüm şartkının değerini sıfırlıyor!

Şimdi de, şarkıdaki üçüncü dizeye bakalım: "Cevri, safâya kattı; hayli aldandı gönül!"

"Cevri" sözcüğünden sonra, virgül geliyor. Ama hem güfteci, he de besteci; bu virgülün varlığından, iyice habersizdirler!

Orada bulunması gereken sözel ara da, öylesine savsaklanmış!



***

Özgün sözler:


Aşkı, seninle tattı

Aşkı, seninle tattı; hicrânla yandı gönül!
Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!
Cevri, safâya kattı; hayli aldandı gönül!
Evvel coştu-taştı da; şimdi uslandı gönül!


Târih: 14.06.2020 | Tık: {views} | Bölüm: Klasik Türk Müziği Şarkılarım



***

Tüm Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Son eklentim:
"Kaçamaktaki çift"   (Seni, aşksız bırakmam)

Beste:  Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift (22.11.2020)
Avuntu aradım (23.10.2020) (DS)
Mulâ! Mulâ! (16.07.2020) (DS)
Yanarım gündüz-gece! (14.06.2020)
Nerdesin, alktığım? (30.05.2020)
Yeşil gözlüm (16.05.2020) (DS)
Işınsız güzdeş (09.05.2020) (DS)
Şaşkın alkan! (29.04.2020) (DS)
Gizli alk (24.04.2020) (DS)
Alazlı'nın en güzeli (16.04.2020) (DS)
Gözler (13.04.2020) (DS)
Yaşam (09.04.2020) (DS)
Alagözler (05.04.2020) (DS)
Derin kış! (03.04.2020) (DS)
Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020) (DS)
Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
Artık yeter! (17.03.2020) (DS)


***

Son eklentim:
"Dönüşsüz yolculuğum"

Beste: Yusuf Nalkesen
Son On Klasik Türk Müziği Sözgüm

- Dönüşsüz yolculuğum
- O güzel başını, göğsüme yasla!
- Bugün de, akşam oldu!
  (Enginde yavaş-yavaş!)
- Bir gönül hikâyesi
- Âhû gibi kaçıyor! (DS)
  (Şu güzele, bir bakın!)
- Masal ülkesinden gelmiş gibisin!
- Cânândan, uzak kaldı gönül!
- Hasret akşamında
- Sus! Kimseler duymasın! (DS)
- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!)


***

En Son Düzenlediğim Eklentim   (01 ocak 2021)

Özbaşlık: "Duydum ki; unutmuşsun gözlerimin rengini!"

TR: "Alagözler"
DE: "Farbe meiner Augen"
EN: "Color of my eyes"

Görselleri, yeni düzenledim.
İngilizce seskaydını değiştirdim.


***

Bir Önceki Düzenlediğim Eklentim   (17 aralık 2020)

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

TR: "Öyle yeşil gözleri vardı!"
DE: "Kunterbunte Blicke"
EN: "Love heat in the club"

Görselleri, yeni düzenledim; böylece, sunucu kapsamını daraltmış oldum.
Görsellerin arkayapılarını da değiştirdim. Yazı türü ve renklerini de yeniledim.
İngilizce seskaydını değiştirdim.


***

Tüm Alazlı ve Mulâ Sözelsellerim   (13 ekim 2020)

Trabzon ilinin Düzköy ilçesine bağlı Alazlı köyünün (mahâlle) eski adı, Mulâ'dır.

"Mulâ! Mulâ!"
 (Kordonboyu seyrine düştü)
"Alazlı'nın en güzeli"
 (İstanbul'un neresindensin?)
"Alazlılı nâzlı yârim"
 (İstanbul meyhâneleri)

Unutmayın; kendi güftelerimi, sırf öylesine yazmıyorum; kendi yazdığım her güftenin kökeninde, özgün güftelerin yetersizliği yatıyor.

Özgeç:
Köyüm ile ilgili yazdığım tüm güftelerin de, bana özgü birer kişisel özellikleri var. Onları da, sırf bir şeyler yazmak için yazmadım. .


***

Yalnızca Kendi Güftelerimle   (08 eylül 2020)

Bu şarkıların üçünü de, yalnızca Türkçe ve yalnızca kendi yazdığım güftelerle yayımladım.

"Yanarım gündüz-gece!"
(Aşkı, seninle tattı...)
"Nerdesin, alktığım?"
(Hiç tükenmeyecek sandığımız...)
"Güzel Sakaryalı'm"
(O, beni; bir bahâr akşamı...)

Özgeç:
09 aralık 2017 târihini, 10 aralık 2017 târihine bağlayan gecede. bir düş gördüm. Düşümde, bir şiîr yazmıştım. Şiîrimi, bir kez dahâ okurken, uyandım. Anımsayabildiğim kısımları, hemencecik yazdım; ve boşluklar, özgürce doldurdum. Böylece, "Sakaryalı sevdiğim" başlıklı şiîrimi, yazmış oldum.

"Güzel Sakaryalı'm" başlıklı şarkımın sözleri ise, o şiîrimin bir uyarlamasıdır.



***

Yalnızca Özgün Güftelerle   (08 eylül 2020)

Bu şarkıların üçünü de, yalnızca Türkçe ve yalnızca özgün güfteleriyle yayımladım.

"Masal ülkesinden gelmiş...!"
"Cânândan, uzak kaldı gönül!"
"Bu ateşi, sen yaktın içime!"

Belki sizlere, gözden kaçırmış olabileceğiniz üç şâheseri sunmak istemişimdir.
Belki de; kendi sevdiğim çok özel üç sözelseli, onları bilmeyenlerle kavuşturmak istemişimdir...
Kim bilir?


***

Sizin Yeğledikleriniz   (24 ekim 2020)

Siz yeğlediniz (6):
"Pretty thing!" (Âhû gibi kaçiyor!)

Beste: Şemseddin Ziyâ Bey
Konuklarım, şu ya da bu şarkıyı, dahâ yo- ğunca tıklarlar; kaç kişinin tıkladığı, o kadar önemli değil. Bir kişi, bir şarkıyı, kaç kez dinledi? Dolaylı olarak; bu soruya yanıt vereceğim.

Kimi şarkılar, şaşırtıcı derecede yüksek tıklama oranlarına ulaşıyorlar. Ama kişiba- şına dinleme oranları, pek de dikkate alın- mıyor.

Diğer yandan; öyle şarkılar var ki; tık- lama sayısından bağımsız olarak; çok yoğun tıklanma ve dinlenme oranlarına ulaşıyorlar.

Örneğin şarkılarımdan birisi; ilk haftada, kişibaşına 28 kez dinlenmiştir.

Bu kısıma, belirli-belirsiz aralıklarla; bu tür şarkılarımı ekleyeceğim.


Content Management Powered by CuteNews

İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!