En özgün bir Türk ezgisi

MÖ 500 ve MS 1,000 yılları arasındaki uzun sürede; Türkler'de, inanılmaz derecede güzel müzik sanatı vardı.

Özgün Ortaasya sözelseli:

Bu benzersiz müzik, her bakımdan; doğa- daki güzellikleri yansıtıyordu. Öyle ki; doğadaki sesler; yapay nağmalerle, kusursuzca birleşti- riliyordu.

Burada eklediğim sözelselde; kurtların, atla- rın, kartalların ve diğer kimi hayvanların çıkar- dığı sesleri; benzersiz bir övücülükle yansıtmış sanatçımız (Olga Podlujnaya).

Bu arada, doğada yükselen kimi uğultular da; eksik bırakılmamış.

Ve bu benzersiz sanatı, Türkler'in; barbarca, acımasızca ve hâince İslâmlaştırılması sonucunda yitirdik!

Artık Türkler, Araplar'ın ilkel ve bağnaz geleneklerini üstlenirken; kendi değerli-erdemli ve şerefli özvarlıklarını unuttular!
Târih: 21.07.2020 | Tıklama: {views} | Bölüm: MüzikBu bölümdeki tüm eklentilerim
- En özgün bir Türk ezgisi (21.07.2020)
- Almanca şarkı sözleri yazıyorum. (05.01.2018)
- Ata'nın öğütü (Türkiye'm) (26.12.2016)
- Müzikte, 'deus ex machina'? (19.04.2016)
- Bir TSM bariton örneği (23.04.2013)
- Bir uyarlama şâheseri: İçin-İçin Yanıyor! (04.06.2011)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!