1453 katliâmı!
Bizim târih kitaplarımız, orantısız şiddeti, hiç aktarmazlar! Osmanlılar denen kâtil sürüsünün, uygudıkları katliâmların üzerine, gül suyu serperler!

Osmanlılar'ın, başka ülkeleri yağmalşamaları, onların zenginliklerini, ele geçirmnek amacıylaydı! Ardından da, o insanları, haraca bağlıyorlardı!

Bugünkü tatlısu Müslümânları, bu paraların, haraç değil, 'cizye' olduğunu söylerler. "Peki, cizye nedir?" diye sorabilirsiniz.

Yanıt hazır: "Onları korumak için, alınan vergidir," derler.

"Kime karşı korumak için?"

Caaart!

Müslümânlar üretmezler, üretemezler! Onlar, varolanı, ya yerle bir ederler, ya da yağmalarlar! Bunu yaparken de, toplu katliâmlara başvururlar!

Şimdi de dikkat!

1452 yılının sonunda, İstanbul'da, 400,000'in üzerinde, insan yaşıyordu. Dörtyüzbin! Dile kolay!

1453 yılının sonunda, aynı bölgede, en fazla 30,000 insan yaşıyordu.

Aradaki farkı, gördünüz mü?

Bu 30,000 insanın, 20,000'inin, Osmanlı olduğunu varsayalım. Geriye kalıyor, en fazla 10,000 Bizanslı.

10,000 sayısını, 400,000'den düşelim; geriye kalıyor 390,000.

N'oldu bu 390,000 insana?

Diyelim ki, 5,000 insan, bir biçimde, kaçmayı başardı; geriye kalıyor 385,000 insan. Dile kolay!

Aranızda, 385,000 insanı, bir arada gören, oldu mu? Bu, sözkonusu, insan olunca, o kadar büyük bir sayıdır ki, ancak o kadar insanı, bir arada görünce, anlayabilirsini!

Osmanlılar denen kâtiller, en fazla üç gün içinde, o insanları, bir araya toplayıp, diğerlerinin önünde, kılıçla, kellelerini kopardılar!

Bu korkunç görüntüleri de, Osmanlı kökenli olan it sürüsü, büyük bir aşkla izlediler!

Bu, yalnızca İstanbul örneğidir.

Sizin, övgülerle bitiremediğiniz o it-kâtil sürüsü, bu kadar barbar bir toplum idi!

Tüm bu 'sevgi kıprcıklarını'nı, İslâm'a geçtikten sonra öğrendiler ve uyguladılar!


Târih: 11.12.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Osmanlılar
Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Osmanlı'da oğlancılık
Her yıl, yüzbinlerce küçük erkek çocuğu, seks kölesi olarak, satınalınıyordu!
"Kullarım!"
Kim, kimin kuludur?
Osmanlı'da, bilim aşkı!
Osmanlılar'ın, ilk uzay mekiğini tasarladıklarını, biliyor muydunuz? Yerseniz!

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.