Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Osmanlı bayrağı üzerine
Benim çocukluk dönemimde, öğrencilere, uslara durgunluk öyküler anlatılıyordu!

O saçmalıklardan biri de, şöyle idi: Savaşta, bir kan gölü oluşmuş! Gökyüzündeki Ay ve yıldızlar, bu göle yansımış; işte, tam da oracıkta, bu türden bir bayrak yapma fikri doğmuş!

Ben de, sesli olmasa da, kendi-kendime sorardım: "Ülen! Hadi; diyelim ki, Ay ve yıldızlar, gerçekten de, o kan gölüne yansımış! Yâhu; Ay ışığı bile olsa, kan rengi, gece saatlerinde, aslâ kızıl (al) gözükmez! Ay ışığı da olsa, o göldeki kan, kara tonlarda yansır! Peki; o bayraktaki al, neyin nesidir!"

Bu konu, çocuklarmızı, dahâ ilk çocukluk dönemlerinde bile, aptallaştırmanın bir yöntemidir! Çocuklar, zâten öğretmenlere, hiç bir soru yöneltemezler! Soru yöneltemeyince de, doğal olarak, aptallaşmaya yükümlendiriliyorlar!

Son dönemlerde ise, yeni aptallar türemeye başladı!

Neymiş; Ay ve yıldız, Orta Asya'da, yaygın bir sembolmüş! Türkler, o sembolü, İslâm'a uyarlamışlar! Ve tüm İslâm dünyâsı, bu simgeleri kullanmaya başlamış!

He-he! Biz de inandık!

Bu safsataları yayanları, bir forensik psikiyatrik denetimden geçirdiğinizde, ağır bunalımlar ve travmalar içerisinde bulunduklarını göreceksiniz!

Ay ve yıldız, simge olarak, Orta Asya toplumlarında, hiç kullanılmamıştır!

Peki; bu Ay-yıldız ikilemesi, nereden geliyor?

Osmalılar'ın ilk bayraklarında, önceleri, yeşil taban üzerinde, üç hilâl kullanılırdı.

Yeşil, İslâm'ın rengidir. Hilâl ise, en az dörtbin yıldan beri, Ay tanrısı Allâh'ın simgesidir!

İşte câmilerin kubbelerine ve minârelerin tepelerine, hilâl eklemenin nedeni de, buradan kaynaklanıyor.

Osmanlılar, ilk bayraklarına (19. yüzyıl), 'sonsuz ve sınırsız güç' anlamına gelen 'üç hilâl'i koydular; Ay tanrısı Allâh'ın gücü, sonsuz ve sınırsızdır!

İlk bayraktan kısa süre sonra, Osmanlı Hânedânlığı'nın egemenlik rengi, 'al' oldu!

'Al'  rengi, kan demektir! Ne kadar kan dökerseniz, o kadar güçlüsünüzdür!

Artık, yeni bir bayrak tasarlamanın da, sırası gelmişti! Ne de olsa, Osmanlı Devleti (Devletiyye Âlîiyye), Osmanlı Hânedânlığı'nın malvarlığı idi!

Osmanlılar, târih kayıtlarını ve bilimi sevmezlerdi! Bunun içindir ki, bu tür bilgileri, yalnızca yabancı kaynaklarda bulabiliyoruz.

Pâdişâh buyurur: "Al taban üzerinde, yeni bir bayrak hazırlansın!"

Osmanlı Bayrağı
Osmanlı albayrağının
ilk tasarımı (bu tasarımda,
yıldız yok)
Tasarımcının birisi, al taban üzerinde, bir tek hilâli barındıran, yeni bir bayrak tasarladı. Bu bayrağı, pâdişâha sunarken, bir açıklama yaptı: "Devletlum! Allâh, elbet de, sonsuz ve sınırsız güç sâhibidir; ama O, birdir ve tektir. Onun içindir ki, yeni tasarladığım bayrakta, bir tek hilâl var."

Pâdişâh Hâzretleri, pek de beğenmiştir!

Burada mı kaldı? Hâyır!

Araya, eğlenceli bir öykü sıkıştıralım.

***

Yalnızca Laz uşağı, beğenmemiştir bu tasarımı!

"Ula badişah! Ula uşağım! Gel 'aburiye bagayim! Gel 'aburiye! Gel! Gel! Gel, uşağım, gel! Ula uşağım! De bağa bagayim; De bağa! Uşağım! Hauğ bayrağa, Allâ'n simgesi olan hilâli ekleyisın da; Allâ'n yeryuzindegi nuri olan beygamber efendimuzun simgesi nerde? De bağa, uşağım! De bağa! Beygamber efendimuzun simgesi nerde, uşağım?"

Osmanlı Bayrağı
Osmanlılar'ın, yıldızlı ilk
albayrağı (yıldızda,
sekiz köşe var)
"Tez kelle uçur...! Durun! Laz uşağı haklı! Peygamber Efendimiz'in simgesi, nerde?"

Ve pâdişâh, seslice düşünmeye başlar: "Nûr... ışın... ışık... yıldız... Yıldız! Hauğ bayrağa... Tüh be! Ben de, Laz uşağı gibi konuşmaya başladım! O bayrağa, bir de yıldız ekleyin!"

Ve yeni bayrağa, bir de, sekiz uçlu bir yıldız eklendi.

Bu sekiz köşenin, herhangi bir nedeni ve özelliği yoktur; yalnızca bir yıldızdır!

***

Osmanlı Bayrağı
Osmanlılar'ın, yıldızlı
ikinci albayrağı (yıldızda,
beş köşe var)
Önceleri, sekiz uçlu olan yıldız, dahâ sonraları, beş uçlu bir yıldıza dönüştürüldü. Bunun tek nedeni ise, dahâ kolay çizilebilmesi idi. Hilâlin biçimi de, sürekli değiştiridi!

Ama, yukarda örneğini verdiğim Ay-yıdızı, Türklük'le bağdaştıran hastalıklı yaratıklara göre; o yıldız uçlarının, şöyle-böyle anlamları varmış!

Bizim saftirik Yeni Osmanlıcılar, hem sekiz uçlu yıldıza, hem de beş uçlu yıldıza, çeşitli anlamlar yüklemeye çalışıyorlar!

Bir beyin, dogma ile kirlenince; o beyin, sağlıklı olmaktan uzaklaşır!

Mevcût Türkiye bayrağına, başka anlamlar verip de, kendi-kendinizi aşağılamayın!

Al  renk, Osmanlılar'ın kan sevdâsını simgeler! Hilâl,  Ay tanrısı Allâh'ın simgeler! Yıldız  ise, İslâm'ım peygamberi Muhâmmed'i simgeler!

O bayrakta, başka hiç bir uyduruk bilgi aramayın!


Târih: 09.02.2018 | Tıklama: {views} | Bölüm: Osmanlılar
Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Osmanlı'da oğlancılık
Her yıl, yüzbinlerce küçük erkek çocuğu, seks kölesi olarak, satınalınıyordu!
"Kullarım!"
Kim, kimin kuludur?
Osmanlı'da, bilim aşkı!
Osmanlılar'ın, ilk uzay mekiğini tasarladıklarını, biliyor muydunuz? Yerseniz!

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!