Ulusal değerlerimize saygısızlık!

Saadet Partisi'nin yayın organı Millî Gazete, bugün, iki değişik anasayfayla yayınlanmış; birisi, Filistin bayrağını içerirken, diğeri ise, tümüyle 'sözde' Türk bayrağını kapsıyor.

Öncelikle vurgulamak isterim ki, mevcut bayrağımızı beğenmiyorum; Türkler'e yakışmayacak ögeler içeriyor.

Ama ne kadar sevmesem de, ona saygısızlık yapmayı, aklımın uçundan bile geçirmem! Herhangi birisi, karşıma geçip de, o bayrağa dil uzatırsa, ağzının payını veririm!


Türk bayrağının özgün ölçüleri
Türkiye Cumhûriyeti'nin öncelikli simgesi olan bu bayrağın, yasalar doğrultusunda, belirli biçimleri, boyutları ve özellikleri vardır. Bayrağın genişliği ve yüksekliği, keskin biçimde belirtilmiştir; 3:2 oranlarındadır.

Bayrağın, geçerli en son özellikleri ve ölçüleri, 22 eylül 1983 târihinde yürürlüğe giren, 2893 numaralı 'Bayrak Yasası'nda belirlenmiştir.


Millî Gazete'nin yayın-
ladığı Türk bayrağı
Bu yasaya göre, hilâlin uçlarına değinebilecek bir çizgiyi, yukarıdan aşağıya çektiğimizde, yıldızın uçu, o çizgiye değimeli; ama çizgiyi aşamaz!

Oysa Millî Gazete'de yayınlanan bayrakta, o yasal oran, fazlasıyla aşılıyor!


Millî Gazete'de yayınlanan ve
yanlış ölçüler içeren bayrağın,
ayrıntısı
Saadet Partisi'nın sorumluları, aslâ bağışlanamaz bir sorumsuzluk sergilemiştir! Sergilenen bu tavır, yalnızca sorumsuzluk ve saygısızlık değildir; ayrıca küstâhlık ve terbiyesizliktir!!

Yasalara göre, yanlış boyutları barındıran bayrakları yayanlar, uyarılır. Düzeltme yapmayanlar ise, yargılanır!

Burada sözkonusu olan, bir gazetedir; dağıtılmış bir gazetede, düzenleme yapılamaz. İlgili sorumlular, çekincesizce yargılanmalıdır!

Elbet de savcılarımız, her iki gözünü de yumacaklar! Çünkü burada gördüğümüz bayrak, Osmanlı Devleti'nin son bayrağı idi!

Savcı ve yargıçlarımız da, artık iyice Türklük'ten uzaklaştıkları için, Türklük'ü temsil eden tüm öge ve simgeleri de, yok sayıyorlar!

Millî Gazete'de işlenen suç da, onlara ödül kalacaktır!


Târih: 30.07.2017 | Tıklama: 33 | Bölüm: Siyaset, Hukuk ve EkonomiBu bölümdeki tüm eklentilerim
- --- (---)
- Bize, lâyık mıdırlar? (07.04.2017)
- Kadınlar, hâlâ erkeklerin kölesidir! (12.03.2017)
- Karar: Türk ulusu, topluca, us sağlıgını yitirmiştir! (10.02.2017)
- Toplumlararası algılama farklılıkları (08.01.2017)
- Beşiğinin, nerede durduğunu, unutma aslâ!   (25.12.2016)
- Karaca Türkler   (08.11.2016)
- Çapkınlar ve kaltaklar!   (31.10.2016)
- Yalnızca erkekler aldatırmış!   (26.10.2016)
- Başımız sağolsun; asâleti kaybettik!   (27.09.2016)
- Parfüm: En gereksiz buluş!   (17.03.2016)
- Günümüzdeki insanların, güzellik algılamaları   (06.11.2015)
- Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?   (14.08.2013)
- Sözde ahlâksız kavramlara, dahâ ahlâksız karşılıklar!   (31.03.2013)
- Erkeklerin saçları, neden kısadır?   (19.10.2012)
- Evlilik nedir? Düğün nedir?   (28.12.2011)
- Helâaal! Urfa'da, ibneliğe teşvik geliyor!   (05.02.2011)
- "Kız istemek", insanlık suçudur.   (31.12.2009)
- Kimdir o beni eleştiren!   (21.12.2009)
- Ölüleri yakmanın nedeni   (20.10.2009)
- Homoseksüel mi, değil mi?   (01.01.2008)
Öngörülen yazılarım
Tanrılaştırılan yaşayanlar
Türkiye'de, kamu mallarına ve kamu alanlarına, yaşamakta olan insanların, adları veriliyor. Birazcık yalakalık yapmak uğruna, insanları, yaşarken tanrılaştırmak, bir ulusun onuruna, yakışır mı?
İç piyasada, dövizle ticâret
Bir ülkenin iç piyasasında, başka ülkelerin, para birimleriyle yapılan ticâret, vatana ve millete hakârettir; ihânettir! Dövizle ticaret yapanlar, büyük bir olasılıkla, suç işleme usûlleriyle iç-içedir.
Anarşi ve terörizm, demokratik midir?
AKP hükümeti, demokrasiyi geliştirmeye âzimli. Onların anlayışına göre, onlarla hemfikir olan herkes, bir demokrattır. Ayrıca, onların demokrasi anlayışına göre, herkes istediği gibi yaşayabilmeli. Herkes istediğini yapabilmeli. Peki, anarşi nedir? Terörizm nedir?
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.org olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çoğulluğu, nâdir dostluklarımın, kalitesini yükseltir.