Eler
Şu sıralar yazdığım bir romanın, iki figürinden birinin soyadı, 'Eler'dir.

Peki, eler nedir?


1- (isim) 'Eleyen' ya da 'eleyen kişi' anlamına gelir.

2- (eylem) 'Elemektedir', 'elemekte', 'elemekte olup', 'eleyebilir', 'eliyor', 'yener' ya da 'yenebilir' gibi anlamlara gelir.

3- (isim)Un, kum ve benzeri malzemeleri, eleyen makine ya da mekanizma.

4- (isim) 'El' sözcüğü, bugünkü 'il' sözcüğünün, bilinen en eski biçimidir. Bu da, 'ülke', 'yurt', 'geniş toprak bütünlüğü' ya da 'devlet' anlamına gelir. 'Er' ise, bildiğimiz 'erkek'tir. Bir 'eler', bir ülke yönetiminin ve kamunun, en tepesindeki konumda bulunan erkektir. Bu konumdaki bir kadına da, 'elkadın' (eskimiş 'elkatun') ya da 'elhatun' (eskimiş 'elkatun') ya da 'eldişi' (eskimiş 'eltişi') denir. Cinsiyet belirtilmeyen kavram ise, 'elmen'dir.


Buna göre, bir ülkenin 'eler'i; bir cumhûrbaşkanı (toplumtaybaşı), bir başkan, bir kral, bir emir, bir imparator, bir mihrâce, bir çar, bir han (hakan, kağan), bir bey, bir pâdişâh, bir sultân... vs olabilir.

'Elmen'in İngilizce'si: 'head of state'
'Elmen'in Almanca'sı: 'Staatsoberhaupt'


Dipnot: Yazdığım romanın, türü hakkında, sizlere, önemli bir ipuçu vermiş oldum.


Târih: 02.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- yanlış dostlar (16.06.2019)
- evcim (20.05.2019)
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.