Yaşantı
Görüyorum ki, sayısız insanımız, 'yaşantı' sözcüğünü, 'yaşam' ile karıştırıyor. Oysa, iki kavram arasında, hiç denecek kadar, az anlam benzerliği var.

Diri varlıklar, yâni hayvanlar (insanlar dâhil) ve hattâ bitkiler, yaşadıkları her ânda, sürekli olarak, deneyimler geçirirler.

Bu deneyimler, onları, dahâ az ya da dahâ çok, geliştirir ve olgunlaştırır,

Deneyimlerin, bir de anımsananları ve unutulmak istenmeyenleri vardır; onları, ara-sıra, belleğimizden çağırırız.

Ayrıca bir de, 'yaşantılar' var!


yaşantı: Bir dirilin (hayvansal ya da bitkisel), ama bizim anlamak istediğimiz konumda, bir insanın, öyle bir deneyimi olur ki, bu deneyim, o kişinin yaşam akışını, epeyce değiştirir; kimi durumlarda, yaşamları tepetaklak eder! İşte, bu belirgin ve ağır deneyime, 'yaşantı' denir. Bir insanın (ya da diğer bir hayvanın ya da bitkinin) yaşamında, birden çok yaşantılar oluşabilir.

yaşantı: travma

yaşam: Bir bitkinin ya da hayvanlar âleminden (insanlar dâhil) bir bireyin, doğduğu ya da varoluşa başladığı ândan, öldüğü ya da sonlandığı âna kadar, olan süreçtir.

yaşam: Ayrrıca, dirilik durumudur; hayât.


'Yaşantı' örnekleri:

- tecâvüze uğramak
- haksız yere, yüküm giymek
- çocuğunu ya da eşini kaybetmek
- beyin kanaması sonucu, felçli olmak
- bir kazâda, yaşamboyu sakat/özürlü kalmak
- karanlık ve çok dar bir alana, uzun süre tıkanmak...


Târih: 10.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.