Alk
Bu da, iyice unutulmak üzere olan, güzel bir sözcüğümüzdür.


alk (isim): aşk, sevdâ, gönülden bağlılık
alkın (sıfat): âşık, sevdâlı, vurgun, (gönülden) kapılmış
alkan (isim): âşık (kişi),sevdâlı (kişi), vurgun (kişi)
alkmak (eylem): sevdâlanmak, âşık olmak, vurulmak, birine kapılmak
karşılıklı alkışmak (eylem): karşılıklı sevmek, karşılıklı sevdâlanmak
alkınmak (eylem): birisinden hoşlanmak, birisini beğenmek
alkıntı (eylem): hoşlantı, hoşlanma, beğenme, beğeni, beğenti


Önemli not: 'L' harfi, kalın okunur.

Örnek:

- Sana, alkın olan bu alkana acı, be güzelim!
- Alkın delikanlı, yaşamanın pençesiyle, sürüklenip-gidiyor!
- Alk dediğin, hormonların yanılsamasıdır!


Târih: 01.12.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.