Diğer Bağlantılarım
Alazlı Nerede?
Mulâ
Beni, dahâ yakından tanıyabilmeniz için, köyümün ağbağına bir gözatın.
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Toplumsal Evrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Dîn ve Vicdân
Hiç bir putperest, putperest olduğunu düşünemez!
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Oniki Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Evcim
'Görgü kuralları' denildiğinde; ilk çağrıştırdığım kavramlar; evcimler, erevcimler ve uşaklardır.

evcim (isim):  Zenginlerin yaşadığı ve görgü kurallarının önemsendiği ve egemen olduğu evlerde; çok az bedensel iş yapmak koşuluyla; ağırlıklı olarak; evin ve ev çalışanlarının yönetimiyle sorumlu, yüksek maâşlı kadındır.
erevcim (isim):   Yukarda sayılan işleri yapan erdişilere (erkadın), 'erevcim' denir.
uşak (isim):   Yukarda sayılan işleri yapan erkeklere, 'uşak' denir.


Özellikleri:

Bu meslekleri yapan kişiler, genelde; akademik düzeyde, özel yüksekeğitim alırlar.

Evin yönetimini üstlenirler. Ev çalışanlarının, yöneticisi konumundadırlar.

'Beyefendi' ya da 'hanımefendi'nin en özeline (mâhrem) kadar girebilecek görevleri vardır.

Ne tür ya da hangi kişierin, konuk olarak eve girebileceğine bile; onlar karar verirler.

Evde yaşayanların (patronlar); toplumsal tutum ve tavırlarını yönlendirirler; onlara, görgü kurallarını öğretirler. Evdeki herhangi birisi; yanlış bir tavır sergilediğşinde; en zarif bir dille, ona; yaptığı yanlışı, düzeltmesini söylerler.

Evcimler, erevcimler ve uşaklar; yeri geldiğinde; evsâhibinden bile yüksek bir konumdadırlar; çünkü onlar, evdeki en ufak ayrıntı üzerinde bile, bilgi ve yetki sâhibidirler.

Bu meslekteki kişilerin; çalışma saati (mesâi) yoktur: haftada yedi gün ve günde yirmidört saat boyunca; hizmetlerini sunarlar.

Not: Aşağılık kompleksi olan ya da narsisitik kişilik bozukluğu olanların evinde; bu tür kişiler çalış(a)mazlar.


Dışgörünüm:

Uşaklar, smoking giyerler; smokinge özgü olan tüm giysi parçalarını da kuşanırlar.

Evcimler;, pantolon yerine, dizkapaklarının hemen altına uzanabilecek boyutta etekler giyinirler. Eteğin her iki yanında da; pantolonda gözüken parlak şerit bulunur.

Erevcimler ise; hem pantolon, hem de etek giyebilirler.


Târih: 20.05.2019 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- Erol (03.07.2019)
- yanlış dostlar (16.06.2019)
- evcim (20.05.2019)
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!