Karaca Türkler

Türkler arasında, utandıracak derecede, yanlış bir algı var; 'zenci' demek, hakâretmiş! Yâni 'zenci' sözcüğü, hakâret ve aşağılama unsuruymuş!

Konu, buralara kadar nasıl gelebildi? Bu sorunun yanıtını, târihte bulabiliriz.

Osmanlı görüşüne göre, kölelik kurumu, insanlık suçu olarak değil, doğalmış gibi karşılanırdı. Örnek olarak, Kuzey Amerika'daki zenci kölelerin, aşırı çoğunluğunu, oralara, Osmanlılar satmıştır!

Yakaladıkları ve köleleştirdikleri zencilerin tümünü, yurtdışında satmadılar; kimilerini, ülke içinde peşkeş çektiler!

Öyle ki, 18. ve 19. yızyılda, evde, zenci bir uşağın bulundurulması, ek prestij olarak görülüyordu. Birileri, evinde, zenci bir uşak bulundurduğunda, neredeyse otomatikmen, 'âsil' (aristokratik) sınıfına geçiyordu.

Tüm zenci köleler, ev işlerinde çalışmıyordu; aşırı çoğunluğu, en ağır işlerde çalışıp, çeşitli işkencekler gören, zenciler de vardı!

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında, İstanbul'un, lüks bir semtindeki, bir sokakta olduğunuzu düşünün... Ne görüyorsunuz?

21. yüzyıl insanının, bakış açımızdan, şurda-burda yürüyen, 'zenciler' görünüyor.

O dönemin, insanlarının gözüyle bakınca, şurda-burda yürüyen, 'köleler' görünüyor!

Yâni sokakta gördüğünüz tüm zenciler, köledirler; bildiğiniz tüm köleler, zencidirler!

Ak tenli bir insan gördüğünüzde, onun, bir köle olabileceğini düşünmeniz, olanaksızdır.

Artık insanların, bilinçaltına kazınmıştır; 'köle' demek, 'zenci' demektir; 'zenci' demek, 'köle' demektir!

Ve bu bilgi, insanların bilinçaltına, çok uzun süre silinemeyecekçesine, kaydoldu!

Kuşaklar, bir-birini kovaladı...

Günümüzdeyiz artık...

Kuşaklar öncesinde, bilinçaltımıza işlenen bilgi, orada, hâlen korunuyor!

Artık 'zenci' kavramını kullanmak, ayıp unsuru olarak algılanıp, 'hakâret' olduğunu öne sürüyoruz!

Bilinçaltımız, hâlâ diyor ki: 'Tüm zenciler, köledir; tüm köleler, zencidir!'

İşte bu yüzden, günümüzdeki eğitimsiz kesimler, 'zenci' sözcüğünün, hakâret ve aşağılama unsuru, olduğunu sanıyorlar!

'Zenci' sözcüğünün kökeni, Farsça'dır; Türkçe karşılığı, 'karaca'dır.

Bizim hümanist görünümlü câhillerimiz, ayıp olmasın diye (!), 'siyâhî' sözcüğünü kullanıyorlar!

'Siyâhî' sözcüğünün kökeni, Arapça'dır; Türkçe karşılığı, 'karaca'dır.

Kara tenli bir insanı, isterseniz, 'zenci'; isterseniz, 'siyâhî'; isterseniz, 'karaca' olarak tanımlayın; hepsi, aynı anlama gelir.

Ama anadilinizi seviyorsanız, Türkçe kavramlar kullanmaya, özen gösterin.

Şimdi ise, gözlerinizi dört açın!

Kanımca, karaca Türkler'in, üçte birinin soyadı, 'Zenci'dir.

Bu insanlar, kendi-kendilerine hakâret etme amacıyla mı, bu soyadı üstlendiler?

Yoksa kendileriyle, gurur duyduklarından olmasın?

Ben, tüm zenci yurttaşlarımla, gurur duyuyorum. Dilerim ki, yalnızca, kendi aralarında çiftleşirler ve bize, bol-bol, yeni zenci kuşaklar bağışlarlar.


Târih: 08.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Bilinçbilim, Toplumbilim ve Toplumsal EvrilimBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Bir kadının değeri, bedeniyle mi sınırlıdır? (23.09.2017)
- Umudumu yitirmedim! (17.06.2017)
- Büyüğe saygı mı? (28.03.2017)
- Bize, lâyık mıdırlar? (07.04.2017)
- Kadınlar, hâlâ erkeklerin kölesidir! (12.03.2017)
- Karar: Türk ulusu, topluca, us sağlıgını yitirmiştir! (10.02.2017)
- Toplumlararası algılama farklılıkları (08.01.2017)
- Beşiğinin, nerede durduğunu, unutma aslâ!   (25.12.2016)
- Karaca Türkler   (08.11.2016)
- Çapkınlar ve kaltaklar!   (31.10.2016)
- Yalnızca erkekler aldatırmış!   (26.10.2016)
- Başımız sağolsun; asâleti kaybettik!   (27.09.2016)
- Parfüm: En gereksiz buluş!   (17.03.2016)
- Günümüzdeki insanların, güzellik algılamaları   (06.11.2015)
- Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?   (14.08.2013)
- Sözde ahlâksız kavramlara, dahâ ahlâksız karşılıklar!   (31.03.2013)
- Erkeklerin saçları, neden kısadır?   (19.10.2012)
- Evlilik nedir? Düğün nedir?   (28.12.2011)
- Helâaal! Urfa'da, ibneliğe teşvik geliyor!   (05.02.2011)
- "Kız istemek", insanlık suçudur.   (31.12.2009)
- Kimdir o beni eleştiren!   (21.12.2009)
- Ölüleri yakmanın nedeni   (20.10.2009)
- Homoseksüel mi, değil mi?   (01.01.2008)

Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Ezgin bir kadının ahmakça dayatmaları!
Ezgin kadınların, belirgin erkillliği bilinçsizce yüceltmesi!
Erkekler neden etek giymez?
Etekler, kadınların yaşamını bazı durumlarda kolaylaştırır. Bazılarında da zorluklar doğurur. Peki erkekler neden etek giymez?
Türkiye'de üstün ahlâk!
Ahlâksızlık Türkiye'de neden üstün ahlâk olarak algılanıyor? Yasaların bundaki etkileri nelerdir?
Eş, karı, koca
İçinde bulunduğumuz siyasi durum, insanları yalancı, yalaka ve oportünist olmaya zorluyor. Eskilerde onur abidesi olan kavramlar günümüzde suç olarak görülüyor. Bir erkeğin karısı onun eşi midir? Bir kadının kocası onun eşi midir?
Evrim, evrilim ve evrimleşme
Evrim kuramını kavrayamayan kafaların safsatası: "Evrimcilerin iddiasına göre, insanlar maymunlardan evrimleşmiştir." Görüyorsunuz ki, her insanın beyni yeterince "evrilmemiştir"! İnsanların "maymunlardan" "evrimleştiğini" iddia edenler kesinlikle bir bilinçbilimciye başvurmalı. Zira tek bir evrimci bile böyle deli saçması bir iddiada bulunmadı.
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.