Toplumlararası algılama farklılıkları

Şu kadarına, vurgulama yapmalıyım; Almanca ağbağımla, neredeyse hiç ilgilenmiyorum.

Bu yazımda, iki değişik toplumdaki, toplumsal algılama farklılıklarını, gözlerönüne sereceğim.

Ama yine de, ilgilendiğim kadarıyla, Almanlar'ın ve Türkler'in, algılama farklılıklarını görüyorum.

Almanlar ve tüm diğer Batı Avrupalılar, toplumsal konularla, bir o kadar fazla ilgileniyor.

Konulara ve yazılara yapılan tıklamaların, hızlı bir çözümlemesini yaptım.

Batı Avrupa insanı, ağırlıklı olarak, toplumsal konulara odaklanıyorlar; yâni 'insan', 'insan mutluluğu' ve 'insan sağlığı' ile ilgili konulara, bir o kadar odaklanıyorlar.

Türkler ise, dahâ çok, 'dogma', 'dedikodu' ve 'cinsellik' konularına odaklanıyorlar.

Şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya; eğer Türkçe ağbağımda, toplumsal konulardan uzaklaşıp da, 'dîn' ve 'cinsellik' içerikli konulara, ağırlık verseydim, kesinlikle, en çok tıklanan ağbağlardan, birini oluşturabilirdim.

Almanca ağbağımda ise, 'toplum' ve 'insanlararası iletişim' konularına değinirsem, tık rekorları kırabilirim.

Oysa benim öncelikli amacım, hiç kimsenin değinmediği ya da çok az kişinin değindiği, konulara yönelmektir; ayrıca insanlarımızın, yalnış bildikleri konuların, doğrularına değinmektir.

Sonuçta; Almanlar (ve diğer Batı Avrupalılar), us ürünü düşüncelere, önem veriyor; Türkler ise, önemsiz denecek konulara odaklanıyor!

Toplumsal iletişim konularındaki farklılıklar, bu kadar kolay anlaşılabiliyor.

Şimdi ise, ikinci bir alşgılama araştırmama kayalım. Bu konu, eğitim ve çevresel iletişim farklılıklarını açıklıyor.

2002 ve 2006 yılları arasında, sıradışı bir yaşam sürdüm. Kadınlar, beni, aralarında paylaşıyordu!

Neden mi? Anlayacaksıznız; ivedi davramnmayın.

Neredeyse dört yıllık deneyimimin ardından, çok ilginç bir araşltırma yapmak istedim.

Önce bir Alman'a, ardından da bir Ortadoğulu'ya, ilginç bir özelliğimi aktardım; şöyle: "Ben, saatlerce, ,hattâ günlerce, boşalmaksızın, aralıksız sevişebiliyorm."

Bu konuyu, altı Alman erkeğe ve altı Ortadoğulu erkeğe aktardım.

Buraya kadar okuyan bir Ortadoğulu'nun, neler düşündüğünü, çok iyi biliyorum.

Şu ânda sizin düşündüklerinizi, tüm Ortadoğulular'dan duydum: "Amma da kendinle övünüyorsun, ha!"

Yakaladım mı sizi? Doğru mu kanımsadım? Doğru, doğru!

Pekiii... O altı Alman, nasıl bir tepki gösterdiler?

Okumayı sürdürmeden önce, biraz düşünün....

Düşündünüz mü? Hangi sonuca vardınız?

Almanlar'ın tümünden, aldığım ortalama yanıt, şu: "Ama bu, korkunç! Bu, nasıl bir işkencedir yahu! Bir hekime başvurdun mu?"

Görüyorsunuz ki, Ortadoğulu'nun ussuzluğu ile, Almanlar'ın usu, epeyce farklı.

Almanlar'ın, en zırcâhili bile, aynen böyle tepki gösterdi.

Ve hepsi de ekledi: "On dakîka sevişmek, çok güğzel bir şeydir; hadi diyelim ki, yarım saat oldu; ona da diyeceğim yok! Ama saatlerce ve hattâ günlerce boşalamamak; bu, inanılamayacak kadar büyük bir işkencedir!

Evet; kadınlar, bu yüzden aralarında, benim reklamımı yapıyordu.

Ve görüyorsunuz ki, Ortadoğulular'ın, 'adam' olabilmeleri için, bir-kaç yüzyıl dahâ gerekecek. Acı, ama gerçek!


Târih: 08.01.2017 | Tıklama: {views} | Bölüm: Bilinçbilim, Toplumbilim ve Toplumsal EvrilimBu bölümdeki tüm eklentilerim
- Bir kadının değeri, bedeniyle mi sınırlıdır? (23.09.2017)
- Umudumu yitirmedim! (17.06.2017)
- Büyüğe saygı mı? (28.03.2017)
- Bize, lâyık mıdırlar? (07.04.2017)
- Kadınlar, hâlâ erkeklerin kölesidir! (12.03.2017)
- Karar: Türk ulusu, topluca, us sağlıgını yitirmiştir! (10.02.2017)
- Toplumlararası algılama farklılıkları (08.01.2017)
- Beşiğinin, nerede durduğunu, unutma aslâ!   (25.12.2016)
- Karaca Türkler   (08.11.2016)
- Çapkınlar ve kaltaklar!   (31.10.2016)
- Yalnızca erkekler aldatırmış!   (26.10.2016)
- Başımız sağolsun; asâleti kaybettik!   (27.09.2016)
- Parfüm: En gereksiz buluş!   (17.03.2016)
- Günümüzdeki insanların, güzellik algılamaları   (06.11.2015)
- Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?   (14.08.2013)
- Sözde ahlâksız kavramlara, dahâ ahlâksız karşılıklar!   (31.03.2013)
- Erkeklerin saçları, neden kısadır?   (19.10.2012)
- Evlilik nedir? Düğün nedir?   (28.12.2011)
- Helâaal! Urfa'da, ibneliğe teşvik geliyor!   (05.02.2011)
- "Kız istemek", insanlık suçudur.   (31.12.2009)
- Kimdir o beni eleştiren!   (21.12.2009)
- Ölüleri yakmanın nedeni   (20.10.2009)
- Homoseksüel mi, değil mi?   (01.01.2008)

Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Ezgin bir kadının ahmakça dayatmaları!
Ezgin kadınların, belirgin erkillliği bilinçsizce yüceltmesi!
Erkekler neden etek giymez?
Etekler, kadınların yaşamını bazı durumlarda kolaylaştırır. Bazılarında da zorluklar doğurur. Peki erkekler neden etek giymez?
Türkiye'de üstün ahlâk!
Ahlâksızlık Türkiye'de neden üstün ahlâk olarak algılanıyor? Yasaların bundaki etkileri nelerdir?
Eş, karı, koca
İçinde bulunduğumuz siyasi durum, insanları yalancı, yalaka ve oportünist olmaya zorluyor. Eskilerde onur abidesi olan kavramlar günümüzde suç olarak görülüyor. Bir erkeğin karısı onun eşi midir? Bir kadının kocası onun eşi midir?
Evrim, evrilim ve evrimleşme
Evrim kuramını kavrayamayan kafaların safsatası: "Evrimcilerin iddiasına göre, insanlar maymunlardan evrimleşmiştir." Görüyorsunuz ki, her insanın beyni yeterince "evrilmemiştir"! İnsanların "maymunlardan" "evrimleştiğini" iddia edenler kesinlikle bir bilinçbilimciye başvurmalı. Zira tek bir evrimci bile böyle deli saçması bir iddiada bulunmadı.
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.