Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Seni, içtenlik ve özveriyle özlüyoruz!
Tengricilik'miş!
Düşünün ki, çok büyük bir topluluk var; ve bu toplulukta, her alanda, toplu biçimde, hep aynı düşünceler yürütülüyor.
Sürekleyin | Târih: 21.12.2016 | Tıklama: {views}
Tekinlik hukûku, nasıl oluştu?
Orta Asya'da, hâlen öyle midir; bilemeyeceğim.
Sürekleyin | Târih: 19.11.2016 | Tıklama: {views}
Atatürk, Cabonya'da câmi yaptırmış!
M. Kamal Atatürk hakkında, yüzlerce uydurma öykü aktarılır bizlere. İşin, en üzücü yanı da, bu aktarımları, o öyküleri oluşturan gürûh değil, kendisini, Atatürkçü olarak tanımlayan, zavallılar uyguluyorlar!
Sürekleyin | Târih: 18.11.2016 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
---
---
 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!