Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar

Kendimizi, okuduğunu, anlayabilen bir toplum, olarak görürüz; oysa gerçek, böyle değildir!


Târih: 01.10.2015 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'miz
Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar

Kendimizi, okuduğunu, anlayabilen bir toplum, olarak görürüz; oysa gerçek, böyle değildir!

Yazım kiplerinden yoksun bir metin, hiç bir koşulda anlaşılamaz. Okurlarınızın, yazdıklarınızı anlayabilmesi için, kiplere, aşırı önem vermelisiniz.

Günümüzdeki Türkçe yazı dili, dilbilim eğitimi bir yana, hiç bir eğitimi olmayan kişilerce başlatıldı. O kişiler, bilgisizliklerinden ötürü, kafalatrına göre, metinler hazırlamışlardı. Uygulamalarında ise, mantık aramadılar.

Türkçe şiir yazma tekniği de, bu eğitimsiz kitlenin alışkanlıklarına dayanır. Yazılan şiirler, kiplereden yoksun kalınca, yazarın, ne demek istediğini de anlayamayız.

Ama şiirlerimizde, o kadar kaba bir yanlış uyguluyoruz ki, özrü, kusurundan yüce: Her satır atlamanın ardından, büyük harf kullanırız!

Dilbilimsel açıdan bakıldığında, bu uygulamada, hiç bir mantık yok! Bizde, "deli saçması" diye bir kavram var; Türkçe yazı dilinde uygulanan derlemeler, tam da deli saçmasıdır!

Virgül ya da noktalı virgülden sonra, küçük harflerle süreklenilir; bu gerçek, hiç bir özürle örtülemez! şiir yazarken de, satır atlanılsa da, küçük harfle süreklenilir.

Ama bizde, başka bir alışkanlık var; gerçeklere değinenleri, olabildiğince aşağılarız!

Not: Örnek olarak, benim şiirlerimi, buradan okuyabilirsiniz.


Târih: 01.10.2015 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'mizBu bölümdeki tüm yazıılarım
- Saçma-sapan kavramlar! (14.11.2017)
- Noktalı virgülün, kullanım alanları (26.10.2017)
- 'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi? (08.06.2017)
- Ad eşliğinde eylemler (01.05.2017)
- Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
- Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi (02.01.2017)
- 'Kadın doğum' nedir? (17.11.2016 )
- TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış! (15.11.2016)
- Yumuşatılmayan sert sessizler (03.05.2016)
- Þiirlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015)
- Kısa çizgi kullanımından örnekler (17.02.2015)
Yazım kurallarının önemi (23.08.2013)
Türk Rezâlet Kurumu! (12.08.2013)
Bağlaçtan önce noktalı virgül ya da nokta (26.05.2013)
Apalca deyimler ve atasözleri (16.04.2013)
Yutulmuş "H" harfleri! (11.03.2013)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.