TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış!

İnanın ki, ben, araağ yayınlarının yalancısıyım. Bir rastlantı sonucu, Türk Rezâlet Kurumu'nun, 'kesme kipi' kuralını, kısmen kaldırdığını gördüm.


Târih: 15.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'miz
TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış!

İnanın ki, ben, araağ yayınlarının yalancısıyım. Bir rastlantı sonucu, Türk Rezâlet Kurumu'nun, 'kesme kipi' kuralını, kısmen kaldırdığını gördüm.

Eğer bu okuduklarım, gerçek ise, bilesiniz ki, bu durum, aslâ kabul edilemez! Reddediyorum!

İnadına; kesme kipinin, ne derece kaçınılmaz ve değerli olduğu konusuna, çok dahâ sıklıkla değineceğim!

Unutmayalım ki, Türk Rezâlet Kurumu'nda, memurlar çalışıyor; hepimiz biliyoruz ki, Türk memurlarının eğitim oranı, çok düşük; dahâ doğrusu, bilgi ve yetenek alanlarında, gelişgin değiller.

Tükçe dili, gerçekten de, mantığı, çok güç kavranabilecek bir dildir. Memurlarımız da, kavrama yeteneği açısından, yeterli olmadıkları için, yaşamlarını, ellerinden geldiğince, kolaylaştırmaya çalışıyorlar.

1983 yılında, Türk Rezâlet Kurumu, özerk olmaktan çıkarılıp, Başbakanlık'a bağlatıldı; o gün, bu gündür; Rezâlet Kurumu çalışanlarında, tam anlamıyla, 'memur sendromu' egemendir!

Hepimizin, ortak bir görüşü var; Türk Rezâlet Kurumu'nun, hiç bir hükmü yoktur!

Biz, erdemli Türkler olarak, atalarımızdan kalan bu güzide mîrâsı, 'geriletme'ye değil, geliştirmeye yeminliyiz!

Türk Rezâlet Kurumu'nun tek görevi, vergi mükelleflerinin yükünü, maaş ve diğer giderler doğrultusunda, ağırlaştırmaktır; bunun dışında, hiç bir egemenlikleri ve söz hakları yoktur!

Konuyu, tam anayamayan okurlarıma, açıklama yapayım.

Eskilerde, 'apostrof' derdik; dahâ sonraları, 'kesme işâreti' denildi; benim gibi Türkçe sevdâlıları ise, 'kesme kipi' diyor.

Kimi örnekler:

Doğru: TDK saçmalığı:
Türkiye'ye Türkiyeye
Türkçe'nin Türkçenin
Türkçe'de Türkçede
yüzyılın Türkiye'si yüzyılın Türkiyesi
Atatürk Türkiyesi'nde Atatürk Türkiyesinde
Eğitim Bakanlığı'nca Eğitim Bakanlığınca
Trabzonspor'dan Trabzonspordan
Başbakanlık'tan Başbakanlıktan
Başbakanlık'ın Başbakanlığın
Türklük'ü Türklüğü
güzel Türkçe'miz güzel Türkçemiz

Burada verebileceğim, çok dahâ fazla örnekler vardır; ama gereksiz yere, uzatmamalıyım.

Görüyorsunuz ki, Türk Rezâlet Kurumu memurlarının, tek amacı, insanlara zulmetmek ve kendi beyinlerine, fazla yüklanmek istyememeleridir!

Yâni işin kolayına, gitmek istedikleri için, duruma, bir kılıf uyduruyorlar!

Salla başını; al maâşını!


Târih: 15.11.2016 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'mizBu bölümdeki tüm yazıılarım
- Saçma-sapan kavramlar! (14.11.2017)
- Noktalı virgülün, kullanım alanları (26.10.2017)
- 'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi? (08.06.2017)
- Ad eşliğinde eylemler (01.05.2017)
- Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
- Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi (02.01.2017)
- 'Kadın doğum' nedir? (17.11.2016 )
- TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış! (15.11.2016)
- Yumuşatılmayan sert sessizler (03.05.2016)
- Þiirlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015)
- Kısa çizgi kullanımından örnekler (17.02.2015)
Yazım kurallarının önemi (23.08.2013)
Türk Rezâlet Kurumu! (12.08.2013)
Bağlaçtan önce noktalı virgül ya da nokta (26.05.2013)
Apalca deyimler ve atasözleri (16.04.2013)
Yutulmuş "H" harfleri! (11.03.2013)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.