Saçma-sapan kavramlar!
Şimdilik, içimden geçen örnekleri, buraya aktarayım; dahâ sonra, yine bir şeyler ekleyebilirim.
Sürekleyin | Târih: 14.11.2017 | Tıklama: 109
Noktalı virgülün, kullanım alanları
Türkçe yazan insanlarımız, noktalı virgüle, pek önem vermezler; böylece de, yazdıklarını anlamak, epeyce güç oluyor. Oysa, bu yazım kipi, kaçınılmazdır!
Sürekleyin | Târih: 26.10.2017 | Tıklama: 130
'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi?
Kimileriniz, 'kesin yokluk' anlamına gelecek olan 'hiç bir' yerine, 'hiçbir' yazıyor. Bunun, yanlış olduğunu, özellikle vurgulamak isterim. Ama konumuz, bu değil.
Sürekleyin | Târih: 08.06.2017 | Tıklama: 112
Ad eşliğinde eylemler
Türkçe'de, bir-çok diğer alanda olduğu gibi, ad eşliğinde eylemlerde de, belirgin bir sorun yaşanıyor. Öğretmenler mi yetersiz, yoksa kuralları koyanlar mı; bilemeyeceğiz.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2017 | Tıklama: 158
Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş?
Son dönemlerde, TV dizilerinde, çok ünlü (!) ve çok beğenilen (!) şâirlerden, aktarma yapılıyor.
Sürekleyin | Târih: 18.04.2017 | Tıklama: 218
Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi
Türkçe, öyle sanıyorum ki, tüm dünyâ dilleri arasında, en çok kısa çizgi kullanımı, barındıran yazı dilidir.
Sürekleyin | Târih: 02.01.2017 | Tıklama: 799
'Kadın doğum' nedir?
Ben, burada ahkâm kesmek istemiyorum; ama size, bir ricâm var; dahâ doğrusu, bir sorum var.
Sürekleyin | Târih: 17.11.2016 | Tıklama: 452
TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış!
İnanın ki, ben, araağ yayınlarının yalancısıyım. Bir rastlantı sonucu, Türk Rezâlet Kurumu'nun, 'kesme kipi' kuralını, kısmen kaldırdığını gördüm.
Sürekleyin | Târih: 15.11.2016 | Tıklama: 438
Yumuşatılmayan sert sessizler
Sert sessizlerle sonlanan, iki harfli sözcüklerde, sessiz harf, hiç bir koşulda yumuşatılamaz; biçimi değiştirilemez!
Sürekleyin | Târih: 03.05.2016 | Tıklama: 610
Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar
Kendimizi, okuduğunu, anlayabilen bir toplum, olarak görürüz; oysa gerçek, böyle değildir!
Sürekleyin | Târih: 01.10.2015 | Tıklama: 799
Kısa çizgi kullanımından örnekler
Aşağıda, kısa çizginin kullanım alanlarından bir-kaç örnek verdim. Yetersiz kısımlarda, sonraları eklemeler yapacağım.
Sürekleyin | Târih: 17.02.2015 | Tıklama: 819
Yazım kurallarının önemi
Almanca dersinde, öğretmenimiz, bize bir öykü anlatmıştı.
Sürekleyin | Târih: 23.08.2013 | Tıklama: 481
Türk Rezâlet Kurumu!
Türk basını, dil uyarlama açısından canımı çok sıkıyor. Genel anlamda rezil durumdalar! Ama suç onlarda mı? Aslâ!
Sürekleyin | Târih: 12.08.2013 | Tıklama: 91
Bağlaçtan önce, noktalı virgül ya da nokta
Başta Almanca olmak üzere, bir-çok Batı Avrupa dilinde, kesin bir kural var:
Sürekleyin | Târih: 26.05.2013 | Tıklama: 133
Aptalca deyimler, söylemler ve atasözleri
Bir ara, "engin bilgi sahibi" (!) bir "zât-ı muhteremle" (!) sohbet ediyorduk.
Sürekleyin | Târih: 16.04.2013 | Tıklama: 703
Yutulmuş "H" harfleri!
Sevgili Türkçeseverler! Evrendeki her unsur gibi, diller de evrilime bağlıdır. Zamanla değişime uğramayan bir dilin varlığı, olanaksızdır.
Sürekleyin | Târih: 11.03.2013 | Tıklama: 597


Öngörülen kimi yazılarım
Saçma-sapan kavramlar!
Güncel ve günlük dilimizde, o kadar yersiz ve saçma kavramlar kullanıyoruz ki, üzerine düşünce, delirmemek, elde değil!
 
 
2005 © Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın, tüm hakları saklıdır.   |   Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif   |   Ağbağ Yönelgesi
Güldürü  |  Ağ bağlantıları  |  Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın, kalitesini yükseltir.