Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Aldığım en güzel övgü!
Dahâ önceleri anlatmıştım; 2021 yılının eylül ayında, bir marketteydim.
Sürekleyin | Târih: 05.04.2022 | Tıklama: {views}
"De" ve "da"; artı noktalı virgül!
"De" ve "da" (dâhi/bile) eklerinin ardından; çoğu kez, noktalı virgül gelir. Bu kadar sıradan bir yazımkuralını, çoğu sözde dilbilimcilerimiz bile bilemiyor. Üzülüyorum!
Sürekleyin | Târih: 06.07.2020 | Tıklama: {views}
Saçma-sapan kavramlar!
Şimdilik, içimden geçen örnekleri, buraya aktarayım; dahâ sonra, yine bir şeyler ekleyebilirim.
Sürekleyin | Târih: 14.11.2017 | Tıklama: {views}
Noktalı virgülün, kullanım alanları
Türkçe yazan insanlarımız, noktalı virgüle, pek önem vermezler; böylece de, yazdıklarını anlamak, epeyce güç oluyor. Oysa, bu yazım kipi, kaçınılmazdır!
Sürekleyin | Târih: 26.10.2017 | Tıklama: {views}
'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi?
Kimileriniz, 'kesin yokluk' anlamına gelecek olan 'hiç bir' yerine, 'hiçbir' yazıyor. Bunun, yanlış olduğunu, özellikle vurgulamak isterim. Ama konumuz, bu değil.
Sürekleyin | Târih: 08.06.2017 | Tıklama: {views}
Ad eşliğinde eylemler
Türkçe'de, bir-çok diğer alanda olduğu gibi, ad eşliğinde eylemlerde de, belirgin bir sorun yaşanıyor. Öğretmenler mi yetersiz, yoksa kuralları koyanlar mı; bilemeyeceğiz.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2017 | Tıklama: {views}
Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş?
Son dönemlerde, TV dizilerinde, çok ünlü (!) ve çok beğenilen (!) şâirlerden, aktarma yapılıyor.
Sürekleyin | Târih: 18.04.2017 | Tıklama: {views}
Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi
Türkçe, öyle sanıyorum ki, tüm dünyâ dilleri arasında, en çok kısa çizgi kullanımı, barındıran yazı dilidir.
Sürekleyin | Târih: 02.01.2017 | Tıklama: {views}
'Kadın doğum' nedir?
Ben, burada ahkâm kesmek istemiyorum; ama size, bir ricâm var; dahâ doğrusu, bir sorum var.
Sürekleyin | Târih: 17.11.2016 | Tıklama: {views}
TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış!
İnanın ki, ben, araağ yayınlarının yalancısıyım. Bir rastlantı sonucu, Türk Rezâlet Kurumu'nun, 'kesme kipi' kuralını, kısmen kaldırdığını gördüm.
Sürekleyin | Târih: 15.11.2016 | Tıklama: {views}
Yumuşatılmayan sert sessizler
Sert sessizlerle sonlanan, iki harfli sözcüklerde, sessiz harf, hiç bir koşulda yumuşatılamaz; biçimi değiştirilemez!
Sürekleyin | Târih: 03.05.2016 | Tıklama: {views}
Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar
Kendimizi, okuduğunu, anlayabilen bir toplum, olarak görürüz; oysa gerçek, böyle değildir!
Sürekleyin | Târih: 01.10.2015 | Tıklama: {views}
Kısa çizgi kullanımından örnekler
Aşağıda, kısa çizginin kullanım alanlarından bir-kaç örnek verdim. Yetersiz kısımlarda, sonraları eklemeler yapacağım.
Sürekleyin | Târih: 17.02.2015 | Tıklama: {views}
Yazım kurallarının önemi
Almanca dersinde, öğretmenimiz; bize, bir öykü anlatmıştı.
Sürekleyin | Târih: 23.08.2013 | Tıklama: {views}
Türk Rezâlet Kurumu!
Türk basını, dil uyarlama açısından canımı çok sıkıyor. Genel anlamda rezil durumdalar! Ama suç onlarda mı? Aslâ!
Sürekleyin | Târih: 12.08.2013 | Tıklama: {views}
Bağlaçtan önce, noktalı virgül ya da nokta
Başta Almanca olmak üzere, bir-çok Batı Avrupa dilinde, kesin bir kural var:
Sürekleyin | Târih: 26.05.2013 | Tıklama: {views}
Aptalca deyimler, söylemler ve atasözleri
Bir ara, "engin bilgi sahibi" (!) bir "zât-ı muhteremle" (!) sohbet ediyorduk.
Sürekleyin | Târih: 16.04.2013 | Tıklama: {views}
Yutulmuş "H" harfleri!
Sevgili Türkçeseverler! Evrendeki her unsur gibi, diller de evrilime bağlıdır. Zamanla değişime uğramayan bir dilin varlığı, olanaksızdır.
Sürekleyin | Târih: 11.03.2013 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!