Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Oniki Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
"De" ve "da"; artı noktalı virgül!

"De" ve "da" (dâhi/bile) eklerinin ardından; çoğu kez, noktalı virgül gelir. Bu kadar sıradan bir yazımkuralını, çoğu sözde dilbilimcilerimiz bile bilemiyor. Üzülüyorum!

Çok uzun düşündüm. Konuyu, bir dilbilimcinin ağzıyla mı, yoksa örneklerle mi sunayım?

Türkçe'yi, yeterince kavrayabilen ve yazabilen, çok az kişi var. Öyle ki; dilbilimsel açıklamasını yapsam bile; beni anlayabilecek, çok az kişi bulabilirsiniz. Üzücü!

Yine de, kesin olan bir gerçek var; ezberciliğe karşıyım!

Ama diğer yandan; bir konyu, hiç kavrayamamaktansa; ezberine öğrenmek, dahâ hayırlıdır.

Son dönemlerde topladığım kimi örneklerimi, sizlerle paylaşmak istiyorum.


***

Bestecilerimizin ve sözyazarlarımızın bile anlamakta güçlük çetiği ve yapıtlarına ekledikleri kimi örnekler:

- Uzaklarda olsan da; senin, kalbimdir yerin! ("Bir gönül hikâyesi")
- Önce coştu-taştı da; şimdi aldandı gönül! ("Aşkı, seninle tattı; hicrânla, yandı gönül!")
- Yolumuz ayrılsa da; dost kalalalım seninle. ("Söyleme; bilmesinler!")
- Yâri, karşımda görsem de; dalarım hülyâya. ("Güzel bir göz, beni attı bu derin sevdâya")
- Gözlerime bak da; inan. ("Seni, benden alamazlar!")
- Ümitsiz olsa da; vâdeder gönül! ("Cânândan, uzak kaldı gönül!")


***

Kendi şarkısözlerimden örnekler:

- "Attım!" dediysem de; savurdum yalan! ("Gönlümdeki ısın" | "Bir peri masalı")
- Ne kadar arasan da; bulamazsın dengini! ("Alagözler" | "Duydum ki; unutmuşsun...")
- Başını eğip de; kestirirce bakar ya! ("Güzel Sakaryalı'm"" | "O, beni; bir bahâr akşamı...")
- Sordum da; dediler: 'Memleketi, Sakarya.' ("Güzel Sakaryalı'm")
- Bir gel de; onları, birlikte arayalım. ("Güzel Sakaryalı'm")
- El-ele verip de; bir işe yarayalım. ("Güzel Sakaryalı'm")
- Alkıyorsa da; neden; niçin sustu önceden? ("Alk ışıltısı" | "Olacak, âh; olacak!")


***

Şiîrlerimden örnekler:

- Çok geç bile olsa da; düşünür: "Hâlâ erken!" ("Ver adaları; ver!")
- Kolunu, bir uzat da; göm şerefsiz kıçıma! ("Ver adaları; ver!")
- Yunan yakalasın da; üstüne konuşlansın! ("Ver adaları; ver!")
- Artık sonuma da; ben, görücüyüm. ("Karşıt kutuplar")


***

Çeşitli makâlelerimden ve öykülerimden, örnekler vermeyi düşüdüm. Ama o kadar çok örnekler var ki; alıntılamaktan vazgeçtim.

Örneğin Gizem dizisinin son dört bölümü, bu tür örneklerle dolup-taştı.


***

Son bir-kaç hafta içerisinde derlediğim kimi örnekler:

- Kişiliğim, böyle olunca da; kimi kişilerce sevilmem.
- Bırak da; aptal kalmak isteyenler; öyle olsunlar.
- Benden, uzak dur da; istediğin bataklığa gömül!
- Git de; tedâvî ol!
- Bu işleri bırak da; insânlara yararlı olacak bir şeylerle uğraş.
- Böyle güzel bir şarkı, nasıl olur da; bu kadar az dinlenir!
- Dur da; şöyle bir düşün!
- İlk gözağrım olduğu için de; ölümsüzleştirmek istedim.
- Keşke, biraz dahâ az önyargılı olsan da; bu kadar kırıcı olmasan!
- Keşke şarkıcı olsaydı da; başımıza, belâ olmasaydı!
- Yeter de; artar bile!
- Şimdi ben, bunları söylemeyip de; ne söyleyeceğim?
- İzin verin de; işimin başına geçeyim.
- İsteseniz de, istemeseniz de; bu yol, burdan geçecek!
- Bırakın boş lâfları da; hemen işe başlayalım.
- Ben anlıyorum da; ne oluyor sanki?
- Hazırlan da; bu gece, sabâhlara kadar eğlenelim.
- Senin yanında bulunayım da; her şeye râzıyım.
- Onun için de; bu felâketlerin suçlusu, sensin!
- Ben de; adamın, ağzı kokuyor sandım!
- Böyle konuşup da; moralimi bozma!
- Ne ara, başkasını buldu da; evlenmeye karar verdi?
- İyi de; pembe, sana yakışmaz ki.
- Evlenin de; sıra, bana gelsin.
- Bu ülkeyi terkedin de; nereye giderseniz-gidin!
- Bâzen düşünüyorum da; değişiklikler yapmak gerekiyor.
- Gözlerönünde olup-biteni, görmezler de; komplo teorileri ile, zamân yitirirler.
- Hem de; korkunç keklediler seni!
- Ortada, bir suç yok da; ondan ötürü!
- Sizin kadar yaşlı olmasam da; sizinle, aynı sağlık sorunlarını paylaşıyorum.
- Ne oldu da; şimdi değere bindi?
- Nasıl olur da; ülkeyi, bir varoş çatlağına teslim edersiniz?


Târih: 06.07.2020 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'mizBu bölümdeki tüm yazıılarım
- "De" ve "da"; artı noktalı virgül! (06.07.2020)
- Saçma-sapan kavramlar! (14.11.2017)
- Noktalı virgülün, kullanım alanları (26.10.2017)
- 'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi? (08.06.2017)
- Ad eşliğinde eylemler (01.05.2017)
- Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
- Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi (02.01.2017)
- 'Kadın doğum' nedir? (17.11.2016 )
- TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış! (15.11.2016)
- Yumuşatılmayan sert sessizler (03.05.2016)
- Þiirlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015)
- Kısa çizgi kullanımından örnekler (17.02.2015)
Yazım kurallarının önemi (23.08.2013)
Türk Rezâlet Kurumu! (12.08.2013)
Bağlaçtan önce noktalı virgül ya da nokta (26.05.2013)
Apalca deyimler ve atasözleri (16.04.2013)
Yutulmuş "H" harfleri! (11.03.2013)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!