Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Impressum I Copyright I Telif
Bu sayfada, bu ağbağ hakkında, yasal bildirgeler yayınlanmıştır.

Sorumluluk

Ağbağın yasal sahibi : Erol Sürül (Bonn, Almanya)
İletişim: erol-surul(at)alazli(dot)net
Ayrıntılı bilgi: Hakkımda sayfası

Yazılımlar

Arayüz ve genel yazılımlar: Erol Sürül
Ağbağ içerik yazılımı ve üreten: CuteNews 1.3.6, CutePHP.com
Defter sürümü ve üreten: Burning Book 1.xx, Woltlab GmbH

Ağbağımın Geçmişi

Ağbağım 2004 yılı yazında deneme yayınına girdi. 23 mayıs 2005 tarihinde ilk önemşi sürümle ilk ciddi yayın başladı.

İkinci sürüm, 11 aralık 2009 ve üçüncü sürüm de 21 eylül 2013 tarihinde başladı.
Tarih: 14.05.2005 | Tıklama: {views} | Bölüm: Ağbağım
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!