Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Başlık
Türkler arasında, "Adı, nedir?"  türünden ya da benzeri sorulara, sıklıkla rastlarız. Ama amaçtaki öge, bir ad  (isim) değil; bir başlıktır.

Örneğin Memdûh Bayraktaroğlu adındaki çokbilmiş, şöyle konuşuyordu: "Size, bir-kaç film adı sayacağım."

TV'deki bir sözde zekâ sınavı programında,, öneğin bir romanın kısa tanıtımı yapılır. Ve sorumsuz sunucu, sırıtma eşliğinde sorar: "Bu romanın adı, nedir?"başlık (ad)
Sanatsal-bilimsel-tekniksel bir yapıtın-etkileşimin-sunumun; eylemini-tanımını-betimini belirleyen kısa üsttanımıdır.


Başlıklarla ilgili örnekler:

TV/radyo programı
TV/radyo dizisi
film
müzik albümü
foto albümü
tiyatro piyesi
kitap
belgesel, anlatı, aktarı
sözgü (şarkı, türkü, arya, opera, marş... vs)
beste
koşuk (şiîr)
öykü/roman/masal
doktora/master/üstlisans tezi
bildiri, duyuru, rapor, manifesto
dergi
gazete
makâle
köşeyazısı
yasa/kânûn (kitapçığı)
ağbağ (internet sitesi)
referandum, anket
açık ya da kapalı oturum
festival, fuar
şölen, şenlik, etkinlik, eğlence
koleksiyon (toplaşı), sergi
tartışma konusu
söyleşi konusu (röportaj konusu)
ileti (mesaj) ya da iletke (email)
ihâle
dernek, vakıf, kurum...
resim, görsel, tablo... vs
heykel, büst...
sûre
atılım, girişim (proje)
açılım
askerî/sivil operasyon
yarışma
sunum, defile, gösteri
turnuva
oyun (eğlence oyunu)
klasör/dosya/belge
kampanya
plak, kaset, DVD... vs
okul dersi
akım
moda
ödül
güldürü, skeç


Târih: 20.09.2021 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- kapital (14.02.2022)
- başlık (20.09.2021)
- şıllık (09.06.2021)
- Erol (03.07.2019)
- yanlış dostlar (16.06.2019)
- evcim (20.05.2019)
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!