Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Kapital
Aranızdaki kaç kişi, kapitalizmi sevmez? Ama neden?
Sürekeyin | Târih: 14.02.2022 | Tıklama: {views}
Başlık
Türkler arasında, "Adı, nedir?"  türünden ya da benzeri sorulara, sıklıkla rastlarız. Ama amaçtaki öge, bir ad  (isim) değil; bir başlıktır.
Sürekeyin | Târih: 20.09.2021 | Tıklama: {views}
Şıllık
Bu kavramın Türkçe ve Almanca kökeninin, ortak olduğunu; biliyor muydunuz?
Sürekeyin | Târih: 09.06.2021 | Tıklama: {views}
Erol
Bu kez de, kendi adımın anlamını açıklayacağım.
Sürekeyin | Târih: 03.07.2019 | Tıklama: {views}
Yanlış dostlar
Avrupa dillerinde, bilhassâ Latince kökenli sözcükler; her dilde, bambaşka anlam taşıyorlar.
Sürekeyin | Târih: 16.06.2019 | Tıklama: {views}
Evcim
'Görgü kuralları' denildiğinde; ilk çağrıştırdığım kavramlar; evcimler, erevcimler ve uşaklardır.
Sürekeyin | Târih: 20.05.2019 | Tıklama: {views}
Bütün
Sizinle, bâhse girerim ki; "tüm" ya da "hepsi" ya da "toplamda" ya da "topu" diyecek yerde; "bütün" sözcüğünü kullanıyorsunuz. Yanlış mı düşünüyorum?
Sürekeyin | Târih: 12.01.2019 | Tıklama: {views}
Toplumtay
Geride bıraktığım süreçte, bir Yeşil Küreli Kökbayrak tasarladım. Önümüzdeki süreçlerde, onu, sizlere sunacağım.
Sürekeyin | Târih: 06.12.2017 | Tıklama: {views}
Uzay
Türkçe, öyle güzel ve kapsamlı bir dildir ki, kimi kez şaşırıp-kalıyorum.
Sürekeyin | Târih: 10.11.2017 | Tıklama: {views}
Kocakarı
Yurttaşın biri, iletke üzerinden, bana, bu soruyu yöneltti.
Sürekeyin | Târih: 27.04.2017 | Tıklama: {views}
Burçmak
Siz de burcuyor musunuz?
Sürekeyin | Târih: 01.01.2017 | Tıklama: {views}
Uluman
Ecnebîcedeki 'süper' ya da 'mega' sözcüklerinin, Türkçe karşılıklarından, türemiş bir kavram.
Sürekeyin | Târih: 15.12.2016 | Tıklama: {views}
Alk
Bu da, iyice unutulmak üzere olan, güzel bir sözcüğümüzdür.
Sürekeyin | Târih: 01.12.2016 | Tıklama: {views}
Maymûn
Aranızdan kimileri, biraz şaşırabilir.
Sürekeyin | Târih: 22.11.2016 | Tıklama: {views}
Dir
'Adamcağızı, diri-diri yaktılar!' türünden tümceleri, hepimiz duymuşuzdur.
Sürekeyin | Târih: 17.11.2016 | Tıklama: {views}
İletke
Elektronikte, iletkenlik alanı vardır.
Sürekeyin | Târih: 11.11.2016 | Tıklama: {views}
Yaşantı
Görüyorum ki, sayısız insanımız, 'yaşantı' sözcüğünü, 'yaşam' ile karıştırıyor. Oysa, iki kavram arasında, hiç denecek kadar, az anlam benzerliği var.
Sürekeyin | Târih: 10.11.2016 | Tıklama: {views}
Millet
Kimilerinin savlamasının aksine, 'millet' sözcüğünün, tek anlamı vardır. Bunun dışında, yanlış kullanıldığı alanlar da bulunur.
Sürekeyin | Târih: 09.11.2016 | Tıklama: {views}
Sezinmek
Ağda, şöyle bir dolaşayım dedim... En basit kavramlarda bile, ıvırıp-kıvıranlar var!
Sürekeyin | Târih: 08.11.2016 | Tıklama: {views}
Büyük mü, yüce mi, ulu mu?
Atatürk döneminde çıkarılmış olan, bir yasa maddesine göre, ezân, yalnızca Türkçe olarak okunacaktı. Ve bilinen ezânın, Türkçe çevirisini yaptılar:
Sürekeyin | Târih: 07.11.2016 | Tıklama: {views}
Eler
Şu sıralar yazdığım bir romanın, iki figürinden birinin soyadı, 'Eler'dir.
Sürekeyin | Târih: 02.11.2016 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!