Diğer Bağlantılarım
Alazlı Nerede?
Mulâ
Beni, dahâ yakından tanıyabilmeniz için, köyümün ağbağına bir gözatın.
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Toplumsal Evrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Dîn ve Vicdân
Hiç bir putperest, putperest olduğunu düşünemez!
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Oniki Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Yanlış dostlar
Avrupa dillerinde, bilhassâ Latince kökenli sözcükler; her dilde, bambaşka anlam taşıyorlar.

yanlış dostlar (kavram) Farklı dillerde, bambaşka anlam taşıyan aynı sözcükler ya da kavramlardır.


Siz, örneğin Almanca düşünerek, İngilizce konuşursanız, korkunç yanlış anlaşılmalara; hattâ gerginliklere neden olabilirsiniz.


Örneğin; Azerbaycan Türkçesi'ndeki kimi sözcük ve kavramların, Türkiye Türkçesi'ndeki karşılıkları şöyledir:

Azerbaycan
Türkçesi:

kerhâne:
pezevenk:
yarak:
subay:
kıç:
sümük:
azmak:
düşmek:
dayanmak:
okşamak:
dimdik:
don:
Türkiye
Türkçesi:

işyeri; şantiye; şirket; çalışma yeri
işinsanı, tüccâr; iri yapılı erkek
silâh
bekâr
bacak
kemik
kaybolmak
inmek
durmak
benzemek
gaga
giysiTârih: 16.06.2019 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güncel Türkçe SözlüğümBu bölümdeki tüm yazılarım
- Erol (03.07.2019)
- yanlış dostlar (16.06.2019)
- evcim (20.05.2019)
- bütün (12.01.2019)
- toplumtay (06.12.2017)
- uzay (10.11.2017)
- kocakarı (27.04.2017)
- burçmak (01.01.2017)
- uluman (15.12.2016 )
- alk (01.12.2016)
- maymûn (22.11.2016 )
- dir (17.11.2016)
- iletke (11.11.2016)
- yaşantı (10.11.2016)
- millet (09.11.2016)
- sezinmek (08.11.2016)
- ulu (07.11.2016)
- eler (02.11.2016 )

Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!