Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Gereksiz Karaoğlan!

Dünyâ üzerinde, nerede pislik ve savaş varsa; kökeninde, sosyaldemokratlar yatar! Afganistan, İran, Tunus, Pâkistan ve nice ülkelerin, günümüzdeki korkunç durumlarının nedeni, yalnızca sosyaldemokrat denen o ucûbelerdir! Günümüz Türkiyesi'nin, içinde bulunduğu bataklığın nedeni de, Bülent Ecevit denen geberik yaratıktır!

***

Bindokuzyüzyetmişdört, çok uğursuz bir yıldı!
Ecevit'teki eksik; ne yazık ki, akıldı!
"Onlar da, tıpkı bizim gibi insandır!" dedi;
tüm uslara durgunluk bir yasayı kükredi!!

İmâm-hâtiplileri, fakültelere soktu;
sanırsın ki; ülkede, hiç yapacak iş yoktu!
Sosyaldemokrat denen o katıksiz salaklar;
ne yaptığnı, bilmez o erdemsiz yalaklar!

Bülent mi desek ona, yoksa Karaoğlan mı?
Zekâ küpü müydü o; yoksa, deli olan mı!
Bilmediği kitabı, döşüne itmelisin!
Başına, tokmak vurup; onu eğitmelisin!

Demokrasi diyerek, gericiliği över!
Yiğit Türk çocukları, onun ceddine söver!
Kendi kâtillerine, özgürlükler verirsen;
ne anan kalır sana; ne de yaşlı bir ninen!

Keşke o cehennemler, gerçekten de olsaydı;
Karaoğlan gibiler, oralara dolsaydı!
Yanıp-yanıp, kıvranıp; lâkâbına benzese;
kahkâhâlar atarız hep birlikte; ben ve sen!

Karaoğlan yüzünden, imâma kaldı bu yurt;
Karaoğlan'ı görsen; üstüne bin ve osurt!
Çabucak koş otağa; al kırbacı eline;
Karaoğlan'a dön de, çırp şerefsiz beline!

Hiç bir şey yapamazsan; git; mezarına tükür!
Salakça, düşünür o: "Yağmur yağıyor; şükür!"
Çavuşu, çıkar belden; işe o pis toprağa;
seni küçümseyerek, benzetmesin çırağa!


***

Açıklama:

1974 yılında, imâm-hâtip liselerinin yanında, imâm-hâtip ortaokullarının açılması da, hâin Bülent Ecevit sâyesinde yasallaştı.

1975-78 yılları arasında, Ecevit önderliğinde, 230 yeni imâm-hâtip lisesi açıldı!

12 Eylül hâinleri, Ecevit'in yolundan giderek, Temel Eğitim Kânûnu'nun 32. madesinde yaptıkları değişiklikle; İHL mezûnlarının, tüm fakültelere girebilmelerini sağladılar!

Ve imâm-hâtip mezûnu olan bağnazlar, en geç 2002 yılında, ülke yönetimini elegeçirdiler!

Gönül isterdi ki, o cehennem denen yer, gerçekten de olsaydı da; Bülent Ecevit denen hâin, sonsuza kadar orada yansaydı!

Bir de; unutmayalım ki, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir bağnazın, siyâset yapma olasılığını da, Deniz Baykal adındaki hâin gerçekleştirdi!

Nerede, bir sosyaldemokrat varsa; orada, bir hâin ve kalleş var!


Târih: 26.06.2018 | Tıklama: {views} | Bölüm: Koşuklarım


Bu bölümdeki tüm eklentilerim
- Yakın yolculuğum (08.03.2022)
- Kapıldım Yeşilgöz'e! (28.02.2020)
- Ata'ya özlem (28.02.2020)
- Ver adaları; ver! (26.07.2018)
- Gereksiz Karaoğlan! (26.06.2018)
- Yaşam (22.06.2018)
- Karşıt kutuplar (01.05.2018)
- Mulâ! Mulâ! (21.04.2018)
- Sakaryalı sevdiğim (22.01.2018)
- Adam olmaz bu ulus! (14.04.2017)
- Yeşil göze vurgunum (10.04.2017)
- Yâr mı tatlı, sanrın mı? (26.02.2017)
- Ata'nıın öğütü (24.12.2016)
- O yâr, yüreğimi yaralar! (01.05.2016)
- Fedâ olsun, neyim varsa! (22.03.2016)
- Uyan, sevdiceğim! (29.02.2016)
- Dargınım (28.02.2016)
- Hak ve hakîkât (20.02.2015)
Câyır-câyır yanıyorum! (05.02.2014)
- Harcâîyim (22.01.2014)
Ah Ayten'im! (19.01.2014)
Sen, benimdin (16.01.2014)
Yoktur nedeni (16.01.2014)
Kibirli yârim (26.08.2013)


Ayrıca: Şiir Âh Tüm Güllerin Ecesi (13.01.2018)
Ayrıca: Şiir Tüm Güllerin Ecesi (15.04.2017)
Ayrıca: Şiir Gözsel'den Gizem (20.08.2014)
İlişikli konu: Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
İlişikli konu: Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015) Not: Bugüne kadar (20 nîsan 2017) yazdığım, en uzun şiîrim, "Geh' aufs Ganze, Gelibolu!" başlığını taşıyor.


Öngörülen koşuklarım
Bu amânsız dünyâda
Kemânî Kevser Hanım'ın bestelediği, "Nihâvend longa" başlıklı enstrümentaline, hazırladığım bir uyarlama.
Vazgeçilmezimsin!
Büyük aşklar, gerçekten de tam bir mûcize!

Content Management Powered by CuteNews
 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!