Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Aldığım en güzel övgü!

Dahâ önceleri anlatmıştım; 2021 yılının eylül ayında, bir marketteydim.

Soyadımın çağrıldığını duydum. Sesin geldiği yöne baktım; adamcağızın biri, bana doğru yürüyordu.

"Sind Sie Herr Sürül?" diye sordu.

"Anscheinend," diye yanıt verdim.

"Auch Tan Tankut?" diye de sordu (Tan Tankut adının, birinin sesinden sözeğini; ilk kez duymuştum; mutluluk vericiydi).

"So ist es," dedim yalnızca.

Adam, kendisini tanıttı; adını ve soyadını söyledikten sonda da, ekleyiverdi: "Ben, bir müzikbilimciyim; doktoralı müzikbilmciyim." Son iki özcüğü vurgulaması, özverimden kaçmamıştı.

Yaklaşık yirmi dakîka boyunca, ne kadar güzel bir sesim olduğuğunu anlattı. Bilhassâ üçbuçuk oktavlı baritondandan dörbuçuk oktavlı basa geçerken, uyguladığım kusursuzluğu vurguladı. Hiç bir yorum yapmaksızın; "My big love Aysun" (Avuçlarımda, sıcaklığın var!) başlıklı yapıtı kastettiğini anlamıştım

Diğer yapıtlarımı yorumlarken; bir önemli ekleme yaptı: "Klasik Tür Müziği'nin, bu kadar büyüleyici olduğunu bilmiyordum; sâyenizde, bu eksikliğimi gidermiş oldum."

Yok-yok; aldığım en güzel övgü, bu değildi!

O övgü, Türkçe ve sözek (*) alanındaydı.

Aldığım övgü, şuydu: "Çevremdeki Türkler, Türkçe konuşurken; çok itici geliyor! Oysa sizin sözeğiniz, bambaşka. Onun içindir ki, şarkılarınızın Türkçe sürümlerini, dahâ başka bir zevkle dinliyorum."

Evet, değerli okurlarım; bir gizimi dahâ öğrenmiş oluyorsunuz; Almanlar, bilhassâ şarkılarımın Türkçe sürümlerini dinliyorlar; hem özgün sözlerle yorumladığım şarkıları; hem de, kendi güftelerimle yorumladığım yapıtları.

Sunucudaki istatistikler de, bunu gösteriyorlar.


* sözek: telâffûz


Târih: 05.04.2022 | Tıklama: {views} | Bölüm: Güzel Türkçe'mizBu bölümdeki tüm yazıılarım
- Aldığım en güzel övgü! (05.04.2022)
- "De" ve "da"; artı noktalı virgül! (06.07.2020)
- Saçma-sapan kavramlar! (14.11.2017)
- Noktalı virgülün, kullanım alanları (26.10.2017)
- 'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi? (08.06.2017)
- Ad eşliğinde eylemler (01.05.2017)
- Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş? (18.04.2017)
- Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi (02.01.2017)
- 'Kadın doğum' nedir? (17.11.2016 )
- TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış! (15.11.2016)
- Yumuşatılmayan sert sessizler (03.05.2016)
- Þiirlerimizdeki anlamsızlıklar (01.10.2015)
- Kısa çizgi kullanımından örnekler (17.02.2015)
Yazım kurallarının önemi (23.08.2013)
Türk Rezâlet Kurumu! (12.08.2013)
Bağlaçtan önce noktalı virgül ya da nokta (26.05.2013)
Apalca deyimler ve atasözleri (16.04.2013)
Yutulmuş "H" harfleri! (11.03.2013)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!