"De" ve "da"; artı noktalı virgül!
"De" ve "da" (dâhi/bile) eklerinin ardından; çoğu kez, noktalı virgül gelir. Bu kadar sıradan bir yazımkuralını, çoğu sözde dilbilimcilerimiz bile bilemiyor. Üzülüyorum!
Sürekleyin | Târih: 06.07.2020 | Tıklama: {views}
Saçma-sapan kavramlar!
Şimdilik, içimden geçen örnekleri, buraya aktarayım; dahâ sonra, yine bir şeyler ekleyebilirim.
Sürekleyin | Târih: 14.11.2017 | Tıklama: {views}
Noktalı virgülün, kullanım alanları
Türkçe yazan insanlarımız, noktalı virgüle, pek önem vermezler; böylece de, yazdıklarını anlamak, epeyce güç oluyor. Oysa, bu yazım kipi, kaçınılmazdır!
Sürekleyin | Târih: 26.10.2017 | Tıklama: {views}
'Hiç' mi, yoksa 'hiç' mi? Yoksa 'hiç' mi?
Kimileriniz, 'kesin yokluk' anlamına gelecek olan 'hiç bir' yerine, 'hiçbir' yazıyor. Bunun, yanlış olduğunu, özellikle vurgulamak isterim. Ama konumuz, bu değil.
Sürekleyin | Târih: 08.06.2017 | Tıklama: {views}
Ad eşliğinde eylemler
Türkçe'de, bir-çok diğer alanda olduğu gibi, ad eşliğinde eylemlerde de, belirgin bir sorun yaşanıyor. Öğretmenler mi yetersiz, yoksa kuralları koyanlar mı; bilemeyeceğiz.
Sürekleyin | Târih: 01.05.2017 | Tıklama: {views}
Kâfiyesiz şiîr mi olurmuş?
Son dönemlerde, TV dizilerinde, çok ünlü (!) ve çok beğenilen (!) şâirlerden, aktarma yapılıyor.
Sürekleyin | Târih: 18.04.2017 | Tıklama: {views}
Sayısal ile ölçeksel vurgulamalarda ve kanımsamalarda, kısa çizgi
Türkçe, öyle sanıyorum ki, tüm dünyâ dilleri arasında, en çok kısa çizgi kullanımı, barındıran yazı dilidir.
Sürekleyin | Târih: 02.01.2017 | Tıklama: {views}
'Kadın doğum' nedir?
Ben, burada ahkâm kesmek istemiyorum; ama size, bir ricâm var; dahâ doğrusu, bir sorum var.
Sürekleyin | Târih: 17.11.2016 | Tıklama: {views}
TDK memurları, iyice zıvanadan çıkmış!
İnanın ki, ben, araağ yayınlarının yalancısıyım. Bir rastlantı sonucu, Türk Rezâlet Kurumu'nun, 'kesme kipi' kuralını, kısmen kaldırdığını gördüm.
Sürekleyin | Târih: 15.11.2016 | Tıklama: {views}
Yumuşatılmayan sert sessizler
Sert sessizlerle sonlanan, iki harfli sözcüklerde, sessiz harf, hiç bir koşulda yumuşatılamaz; biçimi değiştirilemez!
Sürekleyin | Târih: 03.05.2016 | Tıklama: {views}
Şiîrlerimizdeki anlamsızlıklar
Kendimizi, okuduğunu, anlayabilen bir toplum, olarak görürüz; oysa gerçek, böyle değildir!
Sürekleyin | Târih: 01.10.2015 | Tıklama: {views}
Kısa çizgi kullanımından örnekler
Aşağıda, kısa çizginin kullanım alanlarından bir-kaç örnek verdim. Yetersiz kısımlarda, sonraları eklemeler yapacağım.
Sürekleyin | Târih: 17.02.2015 | Tıklama: {views}
Yazım kurallarının önemi
Almanca dersinde, öğretmenimiz, bize bir öykü anlatmıştı.
Sürekleyin | Târih: 23.08.2013 | Tıklama: {views}
Türk Rezâlet Kurumu!
Türk basını, dil uyarlama açısından canımı çok sıkıyor. Genel anlamda rezil durumdalar! Ama suç onlarda mı? Aslâ!
Sürekleyin | Târih: 12.08.2013 | Tıklama: {views}
Bağlaçtan önce, noktalı virgül ya da nokta
Başta Almanca olmak üzere, bir-çok Batı Avrupa dilinde, kesin bir kural var:
Sürekleyin | Târih: 26.05.2013 | Tıklama: {views}
Aptalca deyimler, söylemler ve atasözleri
Bir ara, "engin bilgi sahibi" (!) bir "zât-ı muhteremle" (!) sohbet ediyorduk.
Sürekleyin | Târih: 16.04.2013 | Tıklama: {views}
Yutulmuş "H" harfleri!
Sevgili Türkçeseverler! Evrendeki her unsur gibi, diller de evrilime bağlıdır. Zamanla değişime uğramayan bir dilin varlığı, olanaksızdır.
Sürekleyin | Târih: 11.03.2013 | Tıklama: {views}
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!