Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
Kuran'daki aymazlıklar!
Bir ayrıcalık yapıyorum; ve kendim yazmadığım bir metni yayınlıyorum. Özgün metindeki sayısız yazım yanlışlarını bile düzeltmiyorum.

Bu metinde, Kuran'da bulunması gereken, ama izlerine bile rastlanmayan özellikler sıralanmış. Diğer yandan, insânlıkdışı veriler de saydırılmış.

İlginç olan başka bir nokta ise; bütünüyle 99 unsur sıralanmış. Bununla birlikte; Allâh'ın 99 sıfatına, gönderme yapılmış.

Bu apaçık çözümlemeyi okuduktan sonra; hâlâ Kuran'ı övüyorsanız; özgür istencinizi sorgulamalısınız.

Kendim de, bir not ekleyeyim: Bu çözümlemede, belirgin eksikler var. Ama bu eksikler, 99 sayısını aşma yönünde değildirler. Saydırılan noktalarda, yeterince örnek verilmemiş.

Örneğin:

- Cinsiyetsiz hayvanlar, yalnızca bakteriler değildir. Neredeyse her hayvan türünde, çiftcinsiyetli ya da çokcinsiyetli bireyler bulunur.

- Her tür hayvan türünde (insânlar dâhi), iki cinsiyet değil; üç cinsiyet vardır.

- Kimi hayvan türlerinde, dişiler değil; erkekler doğurur.


***

1) Köleliği yasaklamıyor) (Bakara: 177-221), (Nisa: 24-25-36-92), (Maide: 89), (Tevbe: 60), (Nahl: 71-75), (Muminun: 5-6), (Nur: 33-58), (Ahzab: 26-50-52-55), (Mucadele: 3), (Mearic: 29-30), (İnsan: 8 ), (Beled: 12-13), (Rum: 28)

2) Kadını dövmeyi emrediyor) (Nisa: 34)

3) Dünyayı düz olarak tasvir ediyor) (Hicr: 15), (Ra’d: 3), (Kaf: 7), (Gâşiye: 20), (Şems: 6), (Naziat: 30), (İnşikak: 3), (Bakara: 22), (Nede: 6-7), (Zariyat: 48)

4) Ayetlerde konuşanın kim olduğu belli değil) 3 ayrı özne var; Ben (Muhammed), O (Allah), Biz) (Hud: 2), (Zariyat: 51), (En’am: 114), (Hicr: 9), (Tekvir: 19-20), (Ahzab: 56) ???

5) Spermin testiste oluştuğunu bilmiyor) (Tarık: 7)

6) Her canlıyı çift yarattık diyor, bakterilerden haberi yok) (Zariyat: 49)

7) Güneşin çamura battığını iddia ediyor) (Kehf: 86)

8) Yıldızlar şeytanın atış tanesi diyor) (Mulk: 5)

9) Kutuplar yok) En kuzey ve en güneyde oruç nasıl tutulabilir, bir malumat yok) (Bakara: 187)

10) Milyonlarca yıl hüküm sürmüş dinozorlar yok ama deveden bahsediyor! (Gaşiye: 17)

11) İnsansı canlılar olan Neanderthal yok ama olmayan melekler, şeytanlar ve cinler var) (Bakara: 102), (En’am: 8-9), (A’raf: 20)

12) Beyin kelimesi yok) Beyin yerine düşünme organı olarak kalp anlatılıyor) (Muhammed: 24), (A’raf: 179), (Hacc 46), (Ali İmran: 119)

13) Mirasta adaletsiz) (Nisa:11-12)

14) Şahitlikte kadın ve erkeği bir tutmuyor) (Bakara: 228-282)

15) Sadece Arap kavmi için yazılmıştır) (Fussilet: 44), (Yusuf: 2), (Şuara: 198-199), (Enam: 92)

16) Peygamberin seks sırası anlatılıyor) (Ahzab: 51)

17) Birçok ayet birbirini yalanlıyor) İlk müslümanın Muhammed, Musa ve İbrahim olduğuna dair ayrı ayrı ayetler var) Hangisi belli değil) (A’raf: 143), (En’am: 163), (Ali İmran: 67)

18) El, ayak kesme, sopayla dövme gibi akıl almaz ceza yöntemleri öneriyor) (Maide: 33-38)

19) Kelle kesmeyi emrediyor) (Muhammed: 4)

20) Nerede bulursanız öldürün diyor) (Bakara: 191)

21) Sadece Muhammed'e özel kadınlar listesi var) Müminlere 4 kadın, Muhammed'e sınır yok) (Ahzab: 50)

22) Kadının cariye olmasına onay veriyor) (Mearic: 30), (Nisa: 24-25), (Muminun: 6), (Nur: 33)

23) Ayetlerin bazılarında anlatım bozuklukları var) Haram davranışları sayarken "anne babaya iyilik edin" gibi pozitif cümleler var) ???

24) Anlayasınız diye Arapça indirdik deniliyor) Arapça evrensel değil) (Yusuf: 2)

25) "Mekke ve civarı için indirdik" diyen ayet de var evrensel diyen de..) Kuran evrensel değil KAVİMSELDİR) (En’am: 92)

26) Peygamberin öz amcası Ebu Leheb'e beddua ve hakaretler var ve bu namaz suresi..) (Tebbet: 1-5)

27) Peygamberin evinden misafir kovma ayeti var) (Ahzab: 53)

28) Peygamber evlatlığı Zeyd'in karısını koynuna alabilsin diye ayet var) (Ahzab: 37)

29) Evlenme yaşı için sınır yok) ???

30) Sınırsız cariye helal) (Muminun: 6), (Nur: 32-33), (Ahzab: 50-52-55), (Mearic: 30)

31) Ayetleri sorgulamayın diye ayet var) (Maide: 101)

32) Dünyada haram ettiği zina ve içkiyi ahirette ödül olarak anlatıyor) (Bakara: 219), (Maide: 90-91), (Yunus: 4), (Nahl: 67), (Bakara: 25), (Ali İmran: 15), (Duhan: 54), (Tur: 20), (Rahman: 72), (Vakıa: 23), (Nebe: 33-34)

33) Eşcinselleri lanetliyor) (Nisa: 15-16), (Araf: 80-81), (Hicr: 71), (Şuara: 165), (Neml: 55)

34) Gayrimüslimlerin cennete girebileceği de söylenirken, başka ayette tam zıttı söyleniyor) (Bakara: 62), (Maide: 69), (Nur: 39), Hu: 15-16), (Tevbe: 17)

35) Namazın nasıl kılınacağı anlatılmıyor) ???

36) Tarihi bir olay anlatırken Meryem'leri karıştırıyor) Kur’an’da “Ey Harun’un kız kardeşi” diye hitap etmişlerdir) Halbuki bu iki Meryem birbirinden tamamen bağımsızdır) İsa’nın annesi olan Meryem’in Harun isminde bir kardeşi olmadığı gibi, bu iki Meryem’den ilki, diğerinden yaklaşık 1700 yıl önce yaşamıştır) (Meryem: 28)

37) Lat, Menat ve Uzza isimli putları övüyor) (Necm: 19-20)

38) Savaşa teşvik eden ayetler var) (Bakara: 190-193-216-244), (Ali İmran: 166), (Nisa: 71-72-76-84), (Enfal: 17-39-65), (Tevbe: 14-15-46-111-123), (Hac: 39), (Ahzab: 18-19), (Muhammed: 20), (Fetih: 11-16)

39) Bir savaşta kaç müslümanın kaç kafire denk geldiğini anlatan ayeti hemen bir sonraki ayet yalanlıyor) (Enfal: 65-66)

40) Kadına savaşta "ganimet" diyor) (Nisa: 4)

41) "Cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın" diye kadının özgürlüğünü kısıtlıyor) (Ahzab: 33)

42) Ayın yarıldığını iddia ediyor) (Kamer: 1)

43) Galaksiler yok) ???

44) Evrenin nasıl oluştuğu tamamen yanlış anlatılıyor) ???

45) Dünyanın oluşumu bilime taban tabana zıt…

46) Güneş dünyanın etrafında döner diyor) (Enbiya/33)

47) Allah pek çok ayette beddua ediyor, hatta bazılarında kendi kendine "Allah onları kahretsin" diyor) (Munafikun: 4), (Tevbe: 30)

48) Kuran'da kadınlara hitap hiç yok) ???

49) Bazı hayvanları hâkir görüyor ve kafirler için "aşağılık maymunlar" gibi çocukça hakaretler kullanıyor) (Bakara: 65), (Maide: 60)

50) Muhammed tanrılaştırılıyor) (Ahzab: 56)

51) Bir ayette ganimetlerin tamamı peygamberin diyor, cihatçılar savaşı reddedince "ganimetlerin 5'te 1'i peygamberin" ayeti geliyor) (Enfal: 1-41)

52) Peygamberin küçük karısı Ayşe'nin zina yapıp yapmadığına dair ayetler var) Entrikalar ve dedikodular da unutulmamış) (Nur: 11-12-13-14-15)

53) Evrim hiç yok) ???

54) İçki konusunda önce olumlu sonra olumsuz ayet geliyor) (Nahl: 67), (Bakara: 219), (Maide: 90-91)

55) Yahudi ve hristiyanları dost edinmemeyi emrediyor) (Maide: 51)

56) Kadınlara "TARLA" diyor) (Bakara: 223)

57) Peygamberler arasında fark olmadığını söyleyen ayet ve Muhammed'in en değerli peygamber olduğunu söyleyen başka bir ayet var.

58) İyilik ve kötülüğün Allah'tan geldiğini söylüyor, sonra iyilik Allah'tan kötülük senden diyor.

59) Uzaya çıkmayı imkansız görüyor) (Rahman: 33)

60) Ay'ı nur kaynağı olarak nitelendiriyor, güneşin ışığını yansıttığını bilmiyor) (Yunus: 5), (Nuh: 16)

61) Büyük patlama ile ilgili hiçbir bilgi geçmiyor) ???

62) Köleyle hür bir tutulur mu, diye insanları ayrıştırıyor) (Nahl: 75)

63) Konuşan karınca, ejderha, vs masalsı anlatımları var) (Neml: 18), (Araf: 107)

64) İblis için bir ayette melek, diğerinde cin diyor) (Kehf: 50), (Bakara: 34)

65) Mahşerde Allah şefaat etmez diyen ayet de var, eder diyen de) (Bakara: 48), (Zuhruf: 86), (Necm: 26), (Zümer: 43)

66) Hayvan, bitki, coğrafi şekil ve besinler Ortadoğu’ya özgü) ???

67) Bir ayette vasiyet şart, diğerinde değil) (Bakara: 180),

68) Allah, Muhammed'e salat ediyor) (Ahzab: 56)

69) Kıble önce Kudüs'ken Yahudiler itiraz ettikten sonra Kabe oluyor) (Bakara: 144)

70) Cehennemde Ebu Cehil'e düello teklif ediliyor) (Alak: 13-19)

71) Rahman suresinin 31 ayeti plak takılmış gibi aynı cümleyi yazıyor) (Özellikle bakınız..)

72) Her şeyi bilen Allah kıyamet saatini meleklerden öğreniyor.

73) Cennette kadınlar için vadedilen hiçbir şey yok) ???

74) Hayvanları yük taşıma, öldürüp yeme ve ulaşım aracı olarak görüyor, evrimden alakasız.

75) Bazı ayetler daha Muhammed zamanında hükmünü yitiriyor ama hala duruyor.

76) Peygambere soru sormak için sadaka vermek emrediliyor) (Mücadele: 12)

77) Cennetin genişliği ayetlerde farklı anlatılıyor) (Hadid: 21), (Ali İmran: 133)

78) Dünya kainattan daha önce yaratıldı diyor) (Fussilet: 9-12)

79) Rüzgar olmasa gemiler durur diyor) (Şura: 33)

80) Boşanma konusunda kadını 3 kez boşayıp başkasıyla evlendirip boşarsan tekrar sana helaldir gibi garip bir mantığa sahip) (Bakara: 230)

81) Göklerle yer bitişikken onları ayırdığını iddia ediyor) (Enbiya: 30)

82) Diğer kitaplar gibi varlığına kanıt olmayan Nuh'un gemisi efsanesini anlatıyor) (Muminun: 27), (Hud: 37-38-42-44), (Araf: 64), (Yunus: 73), (Şuara: 119), (Ankebut: 15-65)

83) Mekke'de ayetler barışçılken Medine'de Muhammed güçlenince vahşi ayetler geliyor) (Kafirun: 6), (Tevbe: 29)

84) Muhammed'in "sapık" olmadığını savunan ayet var) (Araf: 61)

85) Gece ve gündüz bilimsellikten çok uzak anlatılıyor.

86) Mikail'in meteorolojiden sorumlu olduğu söyleniyor ama trilyonlarca gezegen var.

87) Tatlı suda mercan ve inci yetişebileceği anlatılıyor) (Rahman: 19-22)

88) Tevrat'tan alıntılar yapılırken hata yapılmış, Zebur kitap zannediliyor) (Kuran/Maide: 45 - Tevrat/Mısırdan çıkış: 21:23.25), (Kuran/Enbiya: 105 – Tevrat/Mezmurlar: 37:29), (Kuran/Araf: 40 – İncil/ Matta 19:24–Markos 10:25–Luka 18:25), (Kuran/Ali İmran: 93 – Tevrat/Yaratılış Bölümü 32:22.31), (Kuran/Hicr: 9 – Tevrat/Yeşaya: 40/8 – İncil/Matta: 5-18)

89) Cennet sadece erkeklere özgü bir harem gibi anlatılıyor.

90) Allah'ın bazı insanlara hidayet vermediği ve onları yakacağı söyleniyor.

91) Göğün yere düşmemesi için tutulduğu yazıyor) (Hacc: 65)

92) Nisa 11-12 ayetlerinde matematik hesap hatası yapılıyor.

93) Güneşin sıradan bir yıldız olduğu bilinmiyor.

94) Bilimselliğe ters olarak her şey insan için yaratıldı mantığı var.

95) Cinlerden bahsediyor, varlıklarına dair hiçbir bilimsel delil yok.

96) Allah bazı ayetlerde pazarlık yapıyor.

97) Hırsızlık haram ama savaşta ele geçirilenlerin yağmalanması helal) (Maide: 38), (Nisa: 24)

98) Nisa 23 ensesti yasaklıyor, Ahzab 50 sadece peygambere izin veriyor.

99) Kuran'da; "AŞK" kelimesi hiç geçmiyor.


***

Dipnot: Bu sıralamayı hazırlayan kişi, kimliğini bildirirse; kendisini, kaynak olarak göstereceğim. Kendisine, minnetlerimi sunuyorum.


Târih: 22.09.2020 | Tıklama: {views} | Bölüm: Dîn ve VicdânEn önemli unsur: Her insan, istediği taşa ya da puta tapmakta, özgürdür. Yeter ki, insanlar, taptıkları taşları ve putları, başkalarının kafalarına fırlatmasınlar.


Bu bölümde, tüm yazılarım
- Kuran'daki aymazlıklar!   (22.09.2020)
- Sûrelerin yazılış sıralaması   (29.07.2019)
- Kuran okumak, artık yasak mıdır?   (31.05.2019)
- Alevîler'e yapılan hakâretler!   (03.02.2017)
- Eğer İslâm'ı, o kadar iyi biliyorsan...?   ()
- Dolandırıcılığın kökeni!   (18.01.2017)
- Hâcer-ül Esved gerçeği   (20.12.2016)
- Mûsevî mi?   (30.11.2016)
- İlk smokinimin öyküsü   (30.11.2016)
- Yüce Cuvcuv'a, inanıyor musunuz?   (18.11.2016)
- Erdemsiz bezirgânlar!   (22.10.2016)
- MüslümaL atayizler!   (16.10.2016)
- Süslü-püslü giyinmiş kaltaklar!   (01.05.2016)
- Putperestler ve müminler?   (23.03.2016)
- Müslüman'dan, dost olmaz!   (28.02.2016)
- AKP ve SP'ye oy verenlerin, cezâî ehliyetleri yoktur!   (17.09.2015)
- Türkiye'nin ilk ateizm derneği kuruldu.   (17.04.2014)
- Erdoğan, Allah'ın ta kendisi imiş!   (17.01.2014)
- Türk ateistlerin yanılgısı!   (22.09.2013)
- Aşağılık hayvanın biri!   (01.02.2013)
- Oktay Vural'dan, Câhiliyye dönemine hakâretler!   (28.12.2011)
- Buyrun; beni, Müslüman yapın!   (16.10.2011)
- Bu soruya vereceğiniz yanıtla, beni, Müslüman yapabilirsiniz!   (24.09.2011)
- Çok üzücü; ama gerçek!   (20.02.2011)
- "Ölümden, korkmuyor musun?"   (19.11.2010)
- Avrupa'da, demokrasi var!   (02.04.2010)
- İslamca-Halkça Türkçe Sözlük   (10.03.2010)
- Diyanet İşleri'nin, hakâret hakkı var mı?   (24.12.2009)
- Masonlar, dünyâya hükmetmek istiyormuş!   (22.12.2009)
- Sübyancılıkta, sınır yoktur!   (13.01.2008)
- Türbanın ardından, neler gelecek?   (01.01.2008)
- Şükürcülük ve kadercilik   (14.06.2005)


Content Management Powered by CuteNews


Öngörülen yazılarım
Çarpık istatistikler
Türkiye'de, din ve vicdân orantıları nelerdir? Diyanet'te çalışanların, yüzde kaçı Müslüman'dır? Dinsiz olup da, câmilerde toplu ibâdete katılanların, oranı nedir? Kaç ateist, ilâhiyat eğitimi görüyor?
Sünnetin ardındaki sır
Kız veya erkek çocukların, cinsel organları kesilir. Buna, halk dilinde, "sünnet" denir. Peki; Kuran'da, sünnetin; yeri var mıdır? Sünnet, İslamî bir gereksinim midir?
Türkiye'de, cizye uygulaması var mı?
Türkiye'de, en az vergi ödeyen ve en fazla kamu hizmetleri alan kesim, Sünnî Müslümanlar'dır. En fazla vergi ödeyen ve hiç kamu hizmeti almayan kesimler, tüm diğer gereksinimleri için, ayriyetten harcama yapıyor.
En iyi sömürü aracı: Dinler!
Bir toplumun ortalama eğitimi, çok düşük ise; o toplumu, kitlesel sömürmek için, en kolay yöntem, dînlerdir.
Selâmun aleyküm!
Arapça terimleri kullanmak, sevaptır!
Alkol, neden yasaktır?
Sağlıklı yaşayabilmek için, bir-çok alanda, alkole gereksinim vardır. Elbet de, kullanıldığı alanlara göre, hem etilalkol, hem de metilalkol vazgeçilmezdir. Günümüz tıbbı, alkolsüz düşünülemez. Ayrıca bedenimiz, yeterince alkol üretemiyor. Peki alkolü yasaklamaktaki mantık, nerede?
Domuz eti, neden yasaktır?
Târihte, kimi toplumların ilâhları idiler. Kimi toplumlarda, yalnızca kutsal varlıklar idiler. Onların dokunulmazlıkları vardı. Ama önce İsrailoğulları, sonra da Araplar, onları; önce yasakladılar; sonra lânetlediler. Yasaklama ve lânetleme nedenini, dönemler içerisinde unuttular.
Dinlerin ömrü
Dinler, toplumların kültürel olgularıdır. Bu kültürler, gelenek hâline geldi. Kimileri, tüm dünyâya yayıldı. Oysa bilimin ilerlemesi ile; bu geleneklerin, fazla ömrü kalmadı.
İslam'da, insanlara lâkap koymak, günâh mıdır?
Türk Müslümanlar'ın savı: "İnsanlara, saygılı olmalısınız. Lâkaplar, en büyük günâhlardandırlar." Oysa; İslam târihini ve Kuran'ı gözden geçirmek, yeterli olacaktır!
Sakal-ı şerif nedir?
Türkiye'de, bir-çok câmide, sakal-ı şerif bulunur. İslâm peygamberi, başını, sürekli sıfır tıraş ediyordu. Sakalını da, her hafta kısaltırordu. Öyleyse; bu kutsal kıllar, nereden geliyor?
Hepsi, bu kadar mıydı?
Dindârlık süsüyle yaşayan isanların, ağzından çıkan bir soru var: "Eğer cennet ve cehennem yoksa; cezâ ve ödül yoksa; hepsi, bu kadar mıydı? Yaratılışın, hiç mi amacı yok?"
 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!