Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
'Kishon' diyorlar ona!

23 ağustos 1924 târihinde, Ferenc Hoffmann adıyla, Budapeşte'de doğdu; 29 ocak 2005 târihinde de, İsviçre'nin Appenzell Innerrhoden kantonundaki Meistersrüte mahâllesinde öldü.

Efrahim KishonOnun kitaplarını okurken, kahkahâlara boğulup, neredeyse donumu ıslatacağım!

Ama amacım, sizlere, Efraim Kishon üzerine, ayrıntılı bilgi sunmak değil; yalnızca, takma soyadına değineceğim.

Tekinim ki, bir-çoğunuz, onun soyadını, 'kişon' diye telâffûz ediyor. Haksız mıyım?

Yukarda da farkettiğiniz gibi, Ferenc Hoffmann (Ephraim Kishon), Macaristan kökenli bir Yahûdî idi.

Kore'deki en yagın ad ve soyad, 'Kim'dir. Macaristan'da ise, 'Kis' soyadı, epeyce yaygındır.

Bay Hoffman, takma soyadı olarak, bu 'Kis' soyadından yararlanmak istedi.

Sizin de bildiğiniz gibi, Kishon, bir mizâhçı ve hicivciydi. Oradan kaynaklanan mizâhî sezintilerinden ötürü, 'Kis' soyadını, yalın biçimde kullanmak istemedi.

Türkçe'deki sevimlileştirme ve küçültme soneklerinin (-cık, -cik, -çuk ve -çük... vs.), Macarca'daki karşılığı, 'hon'dur.)

Ve Bay Hoffmann, 'Kis' soyadının sonuna, 'hon' ekledi; böylece, 'Kishon' oluştu; yâni 'Kisçik'.

Buna göre, 'Kishon' soyadının telâffûzu, 'ki-şon' değil, 'kis-hon'dur.


Not: Her şeyi İngilizceleştirmek'ten, vazgheçin artık! İngilizce, yeryüzündeki tek dil değildir!


Târih: 15.08.2017 | Tıklama: {views} | Bölüm: EdebiyâtBu bölümdeki tüm yazılarım
- Nâzım Hikmet: Felâketin adı! (17.05.2018)
- Türk edebiyâtı, nasıl tutsaklaştı? (03.04.2018)
- 'Kishon' diyorlar ona! (15.08.2017)
Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!