Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 
İlber Ortaylı, bunamış olmalı!
"Ben, bir ateistim; ve eğer bir gün, Tanrı'ya inandığımı, söylediğimi duyarsanız, ciddîye almayın; bunamışımdır!" - "Kuran'a inanmam için, aklımı yitirmem lâzım!" (Aziz Nesin)

İlber Ortaylı, ya bunamış olmalı, ya da her yöne, mâvi boncuk dağıtma amacındadır!

İlber Ortaylı'nın tavırlarını, görgü kuralları doğrultusunda eleştirmiştim. Ve eleştirim, dakîkalar içerisinde, büyük tıklama oranlarına ulaşmıştı!

Ama İlber Ortaylı beyefendi (!), benim uyarılarımın aksine, uygunsuz tavırlarına, bir o kadar dahâ ivme ekledi!

Bugün yayınlanan bir haber doğrultusunda, onun bilinçaltı sağlığından, iyice kuşkulanır oldum.

Yanlış anlaşılmasın diye, vurgulayarak-belirteyim: Ortaylı, her fırsatta, bir ateist olduğunu belirtti!

Dikkat! Kendisi, bir ateisttir! Tıpkı benim gibi!

Ateistin ne olduğunu, hepiniz bilirsiniz; hiç bir tanrıya ya da yaratıcıya inmanmayan kişiye, ateist denir. Bir ateistin tek rehberi, bilim ve ustur.

Beyefendinin (!) bugünkü demeçlerini, bir gözden geçirelim. Ama önceden bilesiniz ki, beyefendinin (!) ağzından çıkan sözcüklerin çoğunluğu, tam bir deli saçmasıdır!

Önce şuraya bir bakalım: "Bi bok bildikleri yok!"

Oha! (Beni bağışlayın; başka bir söylem, gelmiyor içimden.) Bu, nasıl bir söylem böyle! Biliminsanı dediğiniz, ne söylediğini, çok iyi bilmelidir! Oradaki o iğrenç sözcük yerine, 'halt' da diyebilirdi.

Sürekleyelim: "Allah’ın hödüğü! Suratına baksan; halde, turp sattırmazsın!"

Efendim? O da, neyin nesi! Hani beytefendi (!), bir ateist idi? "Allah’ın hödüğü' imiş! Ayrıca; zekâ, suratta değil, beyinde birikir! Beyefendi (!), bunu bilmiyor mu?!

Hele bakın: "Allâh, rahmet eylesin."

Efendim? O da, neyin nesi? 'Allâh' ne demek? Hani, kendisi, ateist idi?

Bir bakın hele: "Bu Nûrcuları, efendi bilirdim."

Neee?! Militan dogmatistler, efendi mi oluyormuş?!

Bir de diyor ki: "Zübeyde Hanim'a, bunları diyen, hayvandır."

İzin verin de, yalnızca bir sâniyeliğine, terbiyemi bozayım... Yuuuh! Bu, nasıl bir biliminsanıdır böyle, yahu! Biyoloji eğitimi almış olan, herkes bilir ki, tüm diriller (cânlı), 'hayvan' sınıfındadırlar.

Dünyâ üzerindeki tüm varlıklar, üçe bölünür: Diriller (cânlı), yarıdiriller (yarıcânlı) ve dirsizler. Diriller sınıfına, hayvanlar ve bitkiler girer; yarıdiriller sınıfına, örneğin, mantarlar girer; dirsizler sınıfın da, taş-toprak ve tüm diğer varlıklar girer.

Beyefendi (!), karşısındaki kişileri, sözde, en ağır biçimde eleştirmek isterken, bilime, bir çelme atıyor! Uslara durgunluk!

İyi ki, o pragramı izlememişim; kafayı sıyırabilirdim!

Aziz Nesin'in söylemine göre, İlber Ortaylı, hemencecik tedâvî altına alınması gerekiyor!

Umarım ki, en yakın bir dönemde, yeniden sağlığına kavuşur.


Târih: 10.05.2017 | Tıklama: {views} | Bölüm: Sanat, Bilim ve FelsefeBu bölümdeki eklentilerim
- Biliminsanları ve görgü kuralları (05.04.2017)
- Gelecekteki insanların, dış görünümleri (14.01.2017)
- 100 yil önce... (19.06.2014)


Content Management Powered by CuteNews

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!