Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.

Sayfalar:  01 | 02 | 03

***

Sunucumuz, yeni PHP sürümüne geçti.

Yazılımımız, bu sürüme yetersiz olduğu için; tüm ağbağlarımı, yenilemem gerekiyor.

Bu dönem boyunca, şarkısözü yayımlayamıyorum; anlayışınızı diliyorum.***

Klasik Türk Müziği Şarkılarım

Kendi yazdığım güftelerle.


Altmışyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Benim güzel peri kızım"

TR: Tüm Güllerin Ecesi
DE: Königin Aller Rossn
EN: Queen of Al Roses
Beste: Erol Sayan


Ellidokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözler, kalbin aynasıdır!" (2)

TR: Gözler (2)
DE: Augen (2)
EN: Eyes (2)
Beste: Selâmî Şâhin


Elliüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Türkiye'm"

TR: Ata'nın öğütü
DE: Frieden in der Welt
EN: Life in one tale
Beste: Müşerref Akay


Ellibirinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir masal sanki dünyâm!"

TR: Büyülü evren!
DE: Meine Märchenwelt
EN: Life in one tale
Beste: Turhan Taşan


Kırkbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir peri masalı"

TR: Gönlümdeki ısın
DE: Feenmärchen
EN: Enchanting fairies
Beste: Avnî Anıl


Kırkbirinci Eklentim

Özbaşlık: "Seni, aşksız bırakmam!"

TR: Kacamaktaki çift
DE: Meines Lebens Sinn
EN: Pair in affair
Beste: Zekâî Tunca


Otuzdokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gözler"

TR: Avuntu aradım
DE: Ich suche Trost
EN: Searching for solace
Beste: Sevgi Uğurlu


Otuzbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Kordonboyu seyrine düştü!"

TR: Mulâ! Mulâ!
DE: Leben in Endenich
EN: Beautiful Mulâ
Beste: Erol Sayan


***

Tekil Eklentilerim

Kendi güftlerimle.

Karşıt kutuplar
(Sen, nîsânsın dahâ!)
Beste: Kutlu Payaslı
Yâr mı tatlı; sanrın mı?
(İntizâr)
Beste: Suat Sayın
Yanarım gündüz-gece!
(Aşkı, seninle tattı...)
Beste: Fehmî Tokay


***

Üç Ayrı Dilde

Özgün güfteler ile.


Elliyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Çile, bülbülüm; çile!"

TR: Çile, bülbülüm; çile!
DE: Mein Glücksklee
EN: My lovebee!
Beste: Sâdettin Kaynak


Kırkdokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Vedâ bûsesi" (2)

TR: Vedâ bûsesi (2)
DE: Schmerz der Seh... (2)
EN: Your pains hurt me! (2)
Beste: Yusuf Nalkesen


Kırksekizinci Eklentim

Özbaşlık: "Vedâ bûsesi" (1)

TR: Vedâ bûsesi (1)
DE: Schmerz der Seh... (1)
EN: Your pains hurt me! (1)
Beste: Yusuf Nalkesen


Kırküçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Dönüşsüz yolculuğum"

TR: Dönüşsüz yolculyuğum
DE: Reise ohne Rückkehr
EN: My last journey
Beste: Yusuf Nalkesen


Otuzyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gibi_kaçıyor!"

TR: Âhû gibi_kaçıyor!
DE: Flirtfee
EN: Pretty thing!
Beste: Şemseddin Zîyâ Bey


Otuzüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Hasret akşamında"

TR: Hasret akşamında
DE: Abend der Sehnsucht
EN: Night of longing
Beste: Ömer Fârûk Şahin


***

Tekil Eklentilerim

Özgün güfteler ile.

Aşkım, bahârdı!
Beste: Yıldırım Gürses
Arım-balım-peteğim!
Beste: İsmet Nedim
Bir dünyâ yarattım!
Beste: Erol Sayan
Hatırla, sevgilim!
Beste: Mûhlis S. Ezgi
İçin-için yanıyor!
Beste: Şekip Ayhan Özışık
Bak; yine geçti bahâr!
Beste: İzzet Altınbaş
Hiç bitmeyen aşkımız
Beste: Cem Özkarslı
Kadehinde, zehîr olsa...!
Beste: Erol Sayan
Geçmesin günümüz...! (2) Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça
Kapıldım-gidiyorum!
Beste: Kaptanz. Ali Rızâ Bey
Zeytin gözlüm!
Beste: Dr. Selâhâttin İçli
Şimdi, uzaklardasın!
Beste: Zekî Müren
Geçmesin günümüz, yasla!Beste: Dr. Alâeddin Yavaşça Enginde yavaş-yavaş!
Beste: Sâdettin Kaynak
Bir gönül hikâyesi!
Beste: Zekî Müren


***

Sayfalar:  01 | 02 | 03


***


İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!