Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.

Sayfalar:  01 | 02 | 03


Sunucumuz, yeni PHP sürümüne geçti. Yazılımımız, bu sürüme yetersiz olduğu için; tüm ağbağlarımı, yenilemem gerekiyor.

Bu süreç boyunca, şarkısözü yayımlayamıyorum. Anlayışınızı diliyorum.***

KTM Şarkılarım

Kendi güftelerim eşliğinde, Türkçe sürümler.


Yirmiyedinci Eklentim

Özbaşlık: "Bak yeşil-yeşil!"

TR: Yeşil gözlüm
DE: Deine grünen augen
EN: Your green eyes
Beste: Mustafa Seyrânş


Yirmibeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Güz gülleri gibiyin!"

TR: Işınsız güzdeş
DE: Wie die Herbstrosen
EN: Like an autumn rose
Beste: Selim Öztaş


Yirmiüçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Mevsimi gelmiş aşkın!"

TR: Şaşkın alkan!
DE: Liebe und Verwirrung!
EN: Season of love
Beste: Nâmık Kemâl Aktan


Yirmibirinci Eklentim

Özbaşlık: "Gizli aşk bu!"

TR: Gizli alk
DE: Geheime Liebe
EN: Secret love
Beste: Zeynettin Maraş


Yirminci Eklentim

Özbaşlık: "İstanbul'un neresinsensin?"

TR: Alazlı'nın en güzeli
DE: Die Schönste in Bonn
EN: A pretty girl in Bonn
Beste: Ünal Narçın


Ondokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözler, kalbin aynasıdır!"

TR: Gözler (1)
DE: Augen (1)
EN: Eyes (1)
Beste: Selâmî Şâhin


Onsekizinci Eklentim

Özbaşlık: "Bir kere sevdim diye"

TR: Yaşam
DE: Leben
EN: Life
Beste: Ârif Sâmî Toker


Onaltıncı Eklentim

Özbaşlık: "Duydum ki; unutmuşsun...!"

TR: Alagözler
DE: Farbe meiner Augen
EN: Color of my eyes
Beste: Selâhâttin Altınbaş


Onbeşinci Eklentim

Özbaşlık: "Otomobil, uçar-gider!"

TR: Derin kış!
DE: Fahrt ins Unglück!
EN: Car in fire!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk


Onuncu Eklentim

Özbaşlık: "Paydos!"

TR: Artık yeter!
DE: Genug!
EN: Enough!
Beste: Necdet Tokatlıoğlu


***

Üç ayrı dilde

Özgün güfteler eşliğnde, Türkçe sürümler.


Otuzuncu eklenti

Özbaşlık: "Sus! Kimseler duymasın!"

TR: Sus! Kimseler duyma...!
DE: Man kann Dich betören!
EN: Hush! Hush!!
Beste: Suat Sayın


Yirmidördüncü Eklentim

Özbaşlık: "Aşk, bu değil!"

TR: Aşk, bu değil!
DE: Das ist Liebe!
EN: This is true love!
Beste: Avnî Anıl


Yirmiikinci Eklentim

Özbaşlık: "Fikrimin ince gülü"

TR: Fikrimin ince gülü
DE: Rosenherz
EN: Love at first sight
Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey


Onikinci Eklentim

Özbaşlık: "Böyle bir karasevdâ!"

TR: Böyle bir karasevdâ!
DE: Endlose Liebe
EN: Everlasting love
Beste: Dündoğdu Duran


Dokuzuncu Eklentim

Özbaşlık: "Gözlerin"

TR: Gözlerin
DE: Deine schönen Augen
EN: Your pretty eyes
Beste: Nâmık Kemâl Aktan


Yedinci Eklentim

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

TR: Öyle yeşil gözleri vardı!
DE: Kunterbunte Blicke
EN: Loveheat in the club
Beste: Taner Şener


Atıncı Eklentim

Özbaşlık: "Nârdânem-birtânem!"

TR: Nârdânem-birtânem!
DE: Sehnsucht im Sept.
EN: Longing in September
Beste: Yusuf Nalkesen


Üçüncü Eklentim

Özbaşlık: "Avuçlarımda, sıcaklığın var!"

TR: Avuçlarımda, sıcaklığın
       var!

DE: Lebe wohl!

EN: My big love Aysun

Beste: Yusuf Nalkesen


İkinci Eklentim

Özbaşlık: "Kıymetini bilemeden"

TR: Kıymetini bilemeden
DE: Winter der Reue
EN: Deepest Winter of life
Beste: Taner Şener


İlk Eklentim

Özbaşlık: "Noktadır benleri"

TR: Noktadır benleri
DE: Endlose Gala mit Dir
EN: My special love
Beste: Selâhattin Kaynak


***

Sayfalar:  01 | 02 | 03


***

İyi niyet dolu telif özgürlüklerim.
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!