Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 

Pages:  01 | 02 | 03


My Classical Turkish Music Works  (Page 03)


***

In Three Different Longuages
With the original Turkish songtexts.


Fiftyseventh Add
Original title: "Çile, bülbülüm; çile!"

EN: My lovebeee
TR: Çile, bülbülüm; çile!
DE: Mein Glücksklee
Composer: Sâdettin Kaynak


Fortyninth Add
Original title: "Vedâ bûsesi" (2)

EN: Your pains hurt me! (2)
TR: Vedâ bûsesi (2)
DE: Schmerz der Sehn... (2)
Composer: Yusuf Nalkesen


Fortyeighth Add
Original title: "Vedâ bûsesi" (1)

EN: Your pains hurt me! (1)
TR: Vedâ bûsesi (1)
DE: Schmerz der Seh... (1)
Composer: Yusuf Nalkesen


Fortythird Add
Original title: "Dönüşsüz yolculyuğum"

EN: My last journey
TR: Dönüşsüz yolculyuğum
DE: Reise ohne Rückkehr
Composer: Yusuf Nalkesen


Thirtyseventh Add
Original title: "Âhû gibi_kaçıyor!"

EN: Pretty thing!
TR: Âhû gibi_kaçıyor!
DE: Flirtfee
Composer: Şemseddin Zîyâ Bey


Thirtythird Add
Original title: "Hasret akşamında"

EN: Night of longing
TR: Hasret akşamında
DE: Abend der Sehnsucht
Composer: Ömer Fârûk Şahin


***

Clasical Turkish Music
With my own Turkish songtexts.


Seventyfifth Add
Original title: "Bir şarkı bizim için!"

EN: Our lovesong

TR: Alk sözgümüz (Aşk şarkımız)
DE: Unser Liebeslied

Composer: Sevgi Uğurlu


Sixtyseventh Add
Original title: "Benim güzel peri kızım"

EN: Queen of Al Roses
TR: Tüm Güllerin Ecesi
DE: Königin Aller Rossn
Composer: Erol Sayan


Fiftyninth Add
Original title: "Gözler, kalbin aynasıdır!" (2)

EN: Eyes (2)
TR: Gözler (2)
DE: Augen (2)
Composer: Selâmî Şâhin


Fiftythird Add
Original title: "Türkiye'm"

EN: Life in one tale
TR: Ata'nın öğütü
DE: Frieden in der Welt
Composer: Müşerref Akay


Fiftyfirst Add
Original title: "Bir masal sanki dünyâm!"

EN: Life in one tale
TR: Büyülü evren!
DE: Meine Märchenwelt
Composer: Turhan Taşan


Fortyfith Add
Original title: "Bir peri masalı"

EN: Enchanting fairies
TR: Gönlümdeki ısın
DE: Feenmärchen
Composer: Avnî Anıl


Fortyfirst Add
Original title: "Seni, aşksız bırakmam!"

EN: Pair in affair
TR: Kacamaktaki çift
DE: Meines Lebens Sinn
Composer: Zekâî Tunca


Thirtyninth Add
Original title: "Âhû gözler"

EN: Searching for solace
TR: Avuntu aradım
DE: Ich suche Trost
Composer: Sevgi Uğurlu


Thirtyfifth Add
Original title: "Kordonboyu seyrine düştü!"

EN: Beautiful Mulâ
TR: Mulâ! Mulâ!
DE: Leben in Endenich
Composer: Erol Sayan


***

Pages:  01 | 02 | 03


***

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!