Diğer Bağlantılarım
Sözlüğüm
Güncel Türkçe Sözlüğüm
Bizdeki Kamu
Görgü Kuralları
Dîn ve Vicdân
Toplumevrilim
Çocuklarınızdan, özür dilediniz mi?
Müzik
KTM Sözgülerim
My Turkish Songs
Mulâca Koşuklarım
Son Onüç Koşuğum
Adam olmaz bu ulus! Ata'nın öğütü
Üzerime
 

Pages:  01 | 02 | 03


My Classical Turkish Music Works  (Page 03)


***

In Three Different Longuages
With the original Turkish songtexts.


Thirtieth Add
Original title: "Sus! Kimseler duymasın!"

EN: Hush! Hush!!
TR: Sus! Kimseler duym..!
DE: Man kann Dich bet...!
Composer: Suat Sayın


Twentyninth Add
Original title: "Aşk, bu değil!"

EN: This is true love!
TR: Aşk, bu değil!
DE: Das ist Liebe!
Composer: Avnî Anıl


Twentieth Add
Original title: "Fikrimin ince gülü"

EN: Love at first sight
TR: Fikrimin ince gülü
DE: Rosenherz
Composer: Muâllim İsmail Hakkı Bey


Twelfth Add
Original title: "Böyle bir karasevdâ!"

EN: Everlasting love
TR: Böyle bir karasevdâ!
DE: Endlose Liebe
Composer: Dündoğdu Duran


Ninth Add
Original title: "Gözlerin"

EN: Your pretty eyes
TR: Gözlerin
DE: Deine schönen Augen
Composer: Nâmık Kemâl Aktan


Seventh Add

Original title: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

EN: Loveheat in the club
TR: Öyle yeşil gözleri vardı!
DE: Kunterbunte Blicke
Composer: Taner Şener


Sixth Add
Original title: "Nârdânem-birtânem!"

EN: Longing in September
TR: Nârdânem-birtânem!
DE: Sehnsucht im Sept.
Composer: Yusuf Nalkesen


Third Add
Original title: "Avuçlarımda, sıcaklığın var!"

EN: My big love Aysun
TR: Avuçlarımda, sıcaklığın...
DE: Lebe wohl!
Composer: Yusuf Nalkesen


Second Add
Original title: "Kıymetini bilemeden"

EN: Deepest Winter of life
TR: Kıymetini bilemeden
DE: Winter der Reue
Composer: Taner Şener


First Add
Original title: "Noktadır benleri"

EN: My special love
TR: Noktadır benleri
DE: Endlose Gala mit Dir
Composer: Selâhattin Kaynak


***

My Classical Turkish Music Songs
With my own Turkish songtexts.


Twentythird Add
Original title: "Mevsimi gelmiş aşkın!"

EN: Season of love
TR: Şaşkın alkan!
DE: Liebe und Verwirrung!
Composer: Nâmık Kemâl Aktan


Twentyfirst Add
Original title: "Gizli aşk bu!"

EN: Secret love
TR: Gizli alk
DE: Geheime Liebe
Composer: Zeynettin Maraş


Twentieth Add
Original title: "İstanbul'un neresinsensin?"

EN: A pretty girl in Bonn
TR: Alazlı'nın en güzeli
DE: Die Schönste in Bonn
Composer: Ünal Narçın


Nineteenth Add
Original title: "Gözler, kalbin aynasıdır!"

EN: Eyes (1)
TR: Gözler (1)
DE: Augen (1)
Composer: Selâmî Şâhin


Eiteenth Add
Original title: "Bir kere sevdim diye"

Life
Yaşam
Leben
Composer: Ârif Sâmî Toker


Seventeenth Add
Original title: "Duydum ki; unutmuşsun...!"

EN: Color of my eyes
TR: Alagözler
DE: Farbe meiner Augen
Composer: Selâhâttin Altınbaş


Fifteenth Add
Original title: "Otomobil, uçar-gider!"

EN: Car in fire!
TR: Derin kış!
DE: Fahrt ins Unglück!
Composer: Münir Nûreddin Selçuk


Tenth Add
Original title: "Paydos!"

EN: Enough!
TR: Artık yeter!
DE: Genug!
Composer: Necdet Tokatlıoğlu


***

Pages:  01 | 02 | 03


***

 
 
2005'ten beri  ©  Erol Sürül | erol-surul(at)alazli(dot)net
Ağbağımın tüm hakları, bende saklıdır.     |     Bu ağbağ, www.alazli.net olanaklarıyyla sağlanmıştır.
Impressum | Copyright | Telif      |     Güldürü      |     Ağ bağlantıları      |     Sözlüğüm
Düşmanlarımın çokluğu, ender dostluklarımın kalitesini yükseltir.
Bir ülkedeki terör, kırk yıldır sonlandırılamamışsa; o ülkeyi yönetenler, o örgüttendir!